Parkeren en inrijden op Marken

Gemeente Waterland

Eind april hebben wij aangegeven te gaan onderzoeken of het mogelijk is de regels voor het parkeren en inrijden op Marken aan te passen. De bedoeling is om na te gaan of dit goedkoper en eenvoudiger kan worden voor de bewoners en bedrijven op Marken en hun bezoekers. Op basis van een gesprek met de Eilandraad, enkele ondernemers en verenigingen zijn verschillende ideeën geïnventariseerd. Deze zijn nader uitgewerkt en door ons aangevuld. Op de inloopavond van 27 juni

Lees meer:

Loon naar werken voor Eilandraad in het belang van Marken

De Eilandraad is sinds haar doorstart in 2012 alweer vier jaar bezig om de belangen van Marken en haar inwoners en bedrijven te behartigen. Vanuit het concept van werkgroepen dragen vele inwoners hun steentje bij en boeken daarbij ook tastbare resultaten. Zoals bekend is op 1 februari 2015 de Visie voor Marken op de Toekomst gepresenteerd en ook omarmd door zowel de gemeenteraad als het college van Burgemeester & Wethouders van gemeente Waterland. De Eilandraad heeft zich met die visie in

Lees meer:

Eilandraad kijkt alweer vooruit na positief besluit minister over dijkversterking

Op 8 juli 2016 heeft minister Melanie Schultz van Haegen na jarenlang overleg besloten om de dijkversterking conform het advies van de Eilandraad uit te laten voeren. Daarmee wordt er recht gedaan aan de belangen van Marken en wordt er vanaf 2019 een toekomstbestendige dijk aangelegd. Door afdoende maatregelen te nemen tegen toekomstige zettingen hoeft de omringdijk van Marken de eerste 50 jaar na aanleg niet meer versterkt te worden. Verder wordt de Zuidkade (Kruis-Vuurtoren) op verzoek van de

Lees meer:

Schultz: Marken komende 50 jaar veilig met buitenwaarts versterkte dijk

Rijkswaterstaat 8 juli 2016

De dijkversterking die het eiland Marken de komende 50 jaar moet beschermen tegen overstromingen, komt buitenwaarts aan de Zuidkade te liggen. De dijk wordt aan de buitenkant van de huidige dijk versterkt, zodat geen grond hoeft te worden aangekocht en het unieke karakter van Marken behouden blijft.


De dijk aan de Westkade wordt binnen het huidige profiel verbeterd. Met het voorkeursbesluit dat minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft genomen,

Lees meer:

Een nieuwe dijk voor Marken die niet verzakt

Noordhollands Dagblad 8-7-2016

Johan Moes

MARKEN - Het zuidelijk deel van de omringdijk rond Marken krijgt een geheel nieuwe dijk voor de bestaande. De nieuwe dijk komt op een stevige ondergrond, waardoor hij in elk geval vijftig jaar lang niet mag zakken.

Dat heeft minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu besloten. De nieuwe dijk, tussen de vuurtoren en de verbindingsdijk, komt tegen de bestaande aan te liggen. Marken wordt daardoor in feite iets groter.

De bedoeling is

Lees meer:

Informatie over Crisisoefening Waterwolf op Marken

Op woensdag 2 en donderdag 3 november 2016 vindt er een grootschalige crisisoefening plaats op Marken: ‘Crisisoefening Waterwolf’. Om goed voorbereid te zijn op een eventuele toekomstige overstroming oefenen de crisispartners samen met de inwoners van Marken. Deze crisispartners zijn o.a.: Gemeente Waterland, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland.

 

Waarom deze oefening?

De belangrijkste

Lees meer:

Geef maandagavond  27 juni uw mening over inrijden/parkeren op Marken

Gemeente Waterland organiseert maandag 27 juni 2016 van 19.00 uur tot 20.30 uur in Het Trefpunt een inloopavond over inrijden/parkeren op Marken. Dit in vervolg op inspreekreacties van diverse ondernemers en de Eilandraad tijdens de raadsvergadering van 2 juni 2016. De gemeente wil 27 juni in gesprek komen met inwoners en bedrijven van Marken over mogelijke verbeteringen op de huidige regelgeving. Als Eilandraad roepen wij u nadrukkelijk op om deze kans te benutten. Op deze avond is de gemeente

Lees meer:

Motie aanpassen handhaving Inrijden-Parkeren na massaal inspreken Marken

Tijdens de raadsvergadering van 2 juni 2016 spraken in totaal acht Markers in waaronder de Eilandraad (zie pdf hieronder). Doel was de gemeente ervan te overtuigen dat het zo niet verder kan met 100% handhaving. Er moet per direct een noodoplossing komen totdat inrijden voor bezoekers van inwoners en ondernemers definitief goed is geregeld. Als Eilandraad zijn wij sinds augustus 2015 serieus in gesprek over zo een oplossing, maar het kost allemaal veel tijd. Om dit complexe probleem formeel op

Lees meer: