N518 blijft voorlopig 80 km/uur

80Op initiatief van een inwoner van Monnickendam, en ondersteunt door de Stadsraad Monnickendam, heeft de gemeenteraad zich 31 januari jl. gebogen over het verlagen van de maximum snelheid op de provinciale weg N518 tussen Monnickendam en Marken. Het gaat dan specifiek om het wegvak tussen de grens van de bebouwde kom van Monnickendam en de afslag Bereklauw. Om de wat eenzijdige en soms onjuiste stellingname te nuanceren, is het advies van december 2014 van de Eilandraad opnieuw onder de aandacht gebracht van wethouder Astrid van de Weijenberg en de gemeenteraad.

Wordt de N518 alsnog deels 50 of 60 km/uur?.

Dit advies was toen bedoeld voor het veiliger maken van de gehele N518 en heeft uiteindelijk mede geleid tot de reconstructie zoals die eind 2017 is uitgevoerd.

De wethouder heeft na een debat over dit onderwerp van de gemeenteraad opdracht gekregen om vooral het veiliger maken van de afslag Bereklauw te bespreken met de provincie. Als Eilandraad ondersteunen wij dit van harte en hadden hierover ook al in 2014 geadviseerd. Helaas is dat advies vanwege kosten en gebrek aan urgentie bij de provincie niet gehonoreerd. Het idee was en is om voor de onoverzichtelijke bocht waarschuwingslichten aan te brengen die in werking treden zodra voetgangers of (brom)fietsers daar de weg over willen steken. Wij hebben ondertussen ook de Stadsraad Monnickendam benaderd. Dit enerzijds vanwege hun onjuiste veronderstelling dat Marken vooral 80 km/uur wil behouden om sneller thuis te zijn. Anderzijds om in het vervolg tot een betere samenwerking te komen in het belang van in dit geval de verkeersveiligheid.


Afdrukken   E-mailadres