Nieuwsbrief Eilandraad Marken December 2019

Beste inwoners van Marken,
Op 18 november jl. vond de laatste Openbare Vergadering van dit jaar plaats. Daar werd heel veel actuele informatie gedeeld door de werkgroepen van de Eilandraad. Naar aanleiding van die vergadering is besloten om per onderwerp een nieuwsbrief te maken met meer achtergrondinformatie. We sluiten de informatievoorziening af, met kort nieuws van de diverse werkgroepen.

Algemeen
Naast de werkgroepen, waar wij u recent over hebben geïnformeerd, zijn er nog veel meer werkgroepen actief. Wist u dat wij in totaal wel rond de 60 werkgroepleden hebben! Soms heel actief en soms wat minder, maar altijd klaar om in te springen indien nodig. Heeft u interesse,kunt u zich altijd tot ons wenden voor meer informatie of u wellicht aanmelden voor deelname aan de desbetreffende werkgroep via info@eilandraad.

Welkomstasjes & Marker ambassadeur
Al geruime tijd deelt de Eilandraad welkomsttasjes uit aan nieuwe Markers. Onder bezielende leiding van Agnita Kes en Eline Reinders vinden de tasjes vaak hun weg. In deze tasjes (handgemaakt en van echte Marker stof) zit een keur aan informatie over diverse verenigingen en organisaties op Marken. Waaronder simpele inschrijfformulieren zoals die voor de SWOM, Voor elkaar op Marken, basisschool of huisarts. Ook de Marker ondernemers doen hier een visitekaartje of iets anders in waaraan de nieuwe Markers hen kunnen herkennen of hoe ze bereikbaar zijn. In het tasje zit bijvoorbeeld het Marker woordenboek en geven wij uitleg over onze gebruiken/tradities. Inmiddels zijn er tot op heden,126 tasjes vergeven. Vaak knoopt de ambassadeur een praatje aan met de nieuwe bewoners om uitleg te geven bij eventuele vragen en om iemand beter te leren kennen.
Doordat er met de komst van de AVG (wet op de privacy) geen gegevens meer verstrekt mogen worden over met name wie er komt te wonen in nieuwe woningen, zijn wij ook afhankelijk van u. Dus geef het door indien u nieuwe buren heeft!!
Wij zorgen dan dat de nieuwe bewoners een informatietasje ontvangen.

Eline gaat de werkgroep verlaten en zodoende hebben wij Piet Boes (vader van ons bestuurslid Remco Boes) bereid gevonden om als ambassadeur de nieuwe Markers te verwelkomen. Ook de partners van Markers die op ons mooie schiereiland komen wonen krijgen een warm welkom middels een hart in Markerstijl. Eline heel erg bedankt voor je niet aflatende inzet!

Uitgebreide informatie is op deze website terug te vinden.

Nieuws van de werkgroep Natuur & Milieu
Op veler verzoek komt er op 20 Januari een bijeenkomst waar biologen over de ringslangen op Marken zullen vertellen. Vergeet dit niet te noteren in de agenda!

Wellicht u al bekend, maar weet u ook dat tegen nesten in de schoorsteen deksels bij de firma K.C. Zeeman te koop zijn?
Tevens is de werkgroep voornemens een oproep te doen voor een te nog organiseren zwerfafval-opruim-actie. Doet u ook mee? Houdt dan onze communicatie in de gaten!

Uitgebreide informatie zal t.z.t. op deze website terug te vinden zijn.

Jeugdraad
Naar aanleiding van een voor een maatschappelijk stage project gehpuden enquête, kwam naar voren dat de jeugd wel een jeugdraad wilde. Deze raad is voor jongeren van 12-25 jaar die de belangen behartigen van hun leeftijdsgenoten. Na vele gesprekken en “instagram”-oproepen, hebben we 7 jongeren bereid gevonden om deze raad te vormen. Dit zijn;jeugdraad 2019

 

*Rick Boes, *Kelsey Appel, *Wendy Wolters, *Job Pereboom, *Maurice Gerritsen, *Larissa Pereboom en *Selena Kamstra

In het korte bestaan zijn er al enkele succesjes geboekt.
Zo zijn ze bijvoorbeeld door naar de 2e ronde voor een mooi initiatief bij Kern met Pit en zijn wij bijzonder trots dat zij recent met EBS om de tafel hebben gezeten inzake de nieuwe aanbesteding 2021 en het nachtvervoer. Zoals het er nu naar uitziet lijkt erop dat we in de toekomst (medio 2020) de laatste bus kunnen laten aansluiten op de laatste metro van de noord-zuidlijn. Daar gaan ze jullie nog van op de hoogte houden.

Nu dus al resultaten om trots op te zijn!
Maar wat gaan zij verder nog ondernemen? Jouw doelgroep vertegenwoordigen? Met de jongerenwerker om de tafel? Nieuwsgierig geworden? Meld je aan!
Aanmelden voor een maatschappelijke stage is ook nog steeds mogelijk.

Uitgebreide informatie is op deze website terug te vinden.


Begraafplaats

Enige tijd geleden kwam de Eilandraad ter ore dat de toestand van het onderhoud op onze begraafplaats nogal wat te wensen overliet.
Hierop hebben wij de situatie ter plaatse besproken met Gemeente Waterland. Deze toonden zich zeer welwillend en bereid hierover met ons mee te denken.

Inmiddels is er een plan gemaakt en is het achterstallig onderhoud al op diverse punten ingelopen.
Zo zijn zaailingen en bossages weggehaald en zijn er nieuwe schelpen gestort. Ook is er gesnoeid is snoeiafval verwijderd, onkruid gewied en is de berg zand verwijderd.

Daarbij willen we iedereen erop wijzen dat er bij de graven ook voor de bevolking een stukje eigen verantwoordelijkheid is weggelegd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan planten welke zijn neergezet maar inmiddels zijn doorgeschoten.
Kijk dus eens kritisch naar eigen beplanting, onkruid, gedenktekens, et cetera.

Ook is er met de gemeente afgesproken de bestaande taxushaag uit te breiden om meer beslotenheid te creëren. Om al deze vorderingen in onderhoud en aanpassingen te monitoren hebben wij Pieter Korstman, Jan Blijleven en Gerrit Verkade bereid gevonden hierbij een oogje in het zeil te houden. Indien nodig schakelen zij via de Eilandraad met de Gemeente Waterland. Heren op voorhand hartelijk dank!

Uitgebreide informatie is op deze website terug te vinden.

Tenslotte; Wensen wij u fijne dagen en een gezond 2020.
Denk om elkaar en respecteer elkaar! 
Ook in 2020 zullen wij ons weer voor u en onze leefbaarheid in blijven zetten!

 


Afdrukken   E-mailadres