Nieuwsbrief EILANDRAAD MARKEN (werkgroep Wonen)

buurterstraat2

Beste inwoners van Marken,

Op 18 november jl. vond de laatste Openbare Vergadering van dit jaar plaats. Daar werd heel veel actuele informatie gedeeld door de werkgroepen van de Eilandraad. Naar aanleiding van de vergadering is besloten om per onderwerp een nieuwsbrief te maken met meer achtergrondinformatie.
Vanzelfsprekend is alle informatie onder voorbehoud van o.a. de duur van de procedures.
Deze week is het de beurt aan werkgroep Wonen.

Vier woningbouwprojecten op Marken:

1) Woningbouw Buurterstraat 2
Dit betreft de voormalige winkel van de familie Kes.
Bouwplan:
Omvat het realiseren van 8 huurappartementen voor o.a. senioren (55+).
Prijzen zullen variëren van € 700, = tot € 1.000, = per maand. Vrije sector huur.
Het complex wordt aardgasvrij opgeleverd met een EPC van nagenoeg 0. Dit houdt in dat er evenveel energie wordt opgewekt als het verwachte gebruik.
Status
Momenteel wordt een afwijkingsprocedure gevoerd om een omgevingsvergunning te kunnen verlenen.
De gemeenteraad van Waterland heeft hiervoor de vereiste verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Tevens wordt op dit moment een rapport met aanvullende gegevens samengesteld m.b.t. o.a. de stikstof problematiek. De verlening van de bouwvergunning wordt verwacht in het 1e kwartaal 2020. De start van de bouw staat gepland voor het 2e kwartaal 2020. Toewijzing via de ontwikkelaar Mul.

2) Woningbouw Westerstraat 25
Dit betreft de voormalige horecagelegenheid De Flying Sailer.
Bouwplan:
Over het aanvankelijke plan voor de bouw van 9 woningen is geen overeenstemming bereikt.
De ontwikkelaar heeft aangegeven een nieuw plan in voorbereiding te hebben met 2 vrijstaande woningen en 6 sociale huurappartementen (toewijzing via Woningnet/Woonmatch).
Status
Een exploitatieovereenkomst is momenteel in voorbereiding.
Globale planning:

• Begin 2020, definitieve opstelling en ondertekening exploitatieovereenkomst;
• 1e kwartaal 2020, aanvraag omgevingsvergunning;
• 2e kwartaal 2020, start uitgebreide procedure om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen met een verwachte doorlooptijd van circa 6 maanden voor afronding;
• 1e kwartaal 2021, verlenen van bouwvergunning;
• 3e kwartaal 2021, start bouw.

 3) Woningbouw Hoogkamplaan
Dit betreft de locatie van huidige jongerenwoningen.
Bouwplan
Op dit moment geen enkel concreet bouwplan.
Status
Het overleg met Woonzorg, de huidige eigenaar, verloopt moeizaam. Zeker is wel dat er geen nieuwbouw door Woonzorg zal plaatsvinden.

Woonzorg onderzoekt wel de mogelijkheden tot het verduurzamen en renoveren van de woningen en het creëren van een situatie tot het afsluiten van zogenaamde jongerencontracten. Dit zou dan een opwaardering betekenen van de huidige jongerenhuisvesting met de daarbij onvermijdelijke aanpassing van de huurprijzen. De uitkomsten worden eind januari 2020 verwacht.
Dit betekent wel het einde van de door de Eilandraad gecreëerde situatie dat alleen jongeren uit Marken recht hebben op deze woningen. Na de eventuele renovatie komen ook jongeren uit andere kernen in aanmerking voor deze woningen

Als de bovenstaande optie niet kan worden gerealiseerd, zal de grond, inclusief de woningen, worden verkocht bij inschrijving.(hoogste bod wint).Dit ter compensatie van de, door Woonzorg geleden, verliezen bij het niet doorgaan van de eerder geplande bouw en verkoop van de dijkwoningen.
Beide opties leiden in ieder geval in de huidige stand van zaken tot de ontruiming van de woningen voor alle huidige bewoners per oktober 2020.

We blijven hopen op andere, beter voor Marken, passende oplossing. Het idee om gemeente Waterland de grond te laten kopen en de woningen voorlopig te laten exploiteren staat op de bij Sint Nicolaas ingediende cadeaulijst.

4) Woningbouw terrein SV Marken
Bouwplan
De ontwikkeling en bouw van circa 90 woningen onderverdeeld in:

• 30%, (circa 27) sociale huur en/of koopwoningen;
• 15%, (circa 13) sociale Plus koopwoningen met een aanschafprijs tussen de € 165.000 en € 215.000;
• 15%, (circa 13) betaalbare koopwoning met een aanschafprijs tussen de € 215.000 en € 300.000;
• 40%, (circa 36) vrije sector woningeenheden, die volledig vrij naar behoefte ontwikkeld kunnen worden, inhoudende huur of koop, appartement of eengezinswoning, duur of goedkoop enz..

Woning toewijzing
Sociale huurwoningen gaan regionaal via Woningnet/Woonmatch. Koopwoningen worden eerst een maand lang uitsluitend aan inwoners van de kern Marken aangeboden. Daarna twee maanden lang uitsluitend aan alle inwoners van de Gemeente Waterland. Tot slot worden de overgebleven woningen aangeboden aan een ieder met belangstelling voor het wonen op Marken.
Fasering bouwstroom
Het uitgangspunt is een woningtoewijzing en verkoop binnen fases van 25 a 30 woningen per jaar waardoor het gehele project in een doorlopende 3 tot 4 jarige bouwstroom wordt gerealiseerd.
Status
Het project is gegund aan het Volendamse HSB Ontwikkeling.
Er is een kwaliteitsteam ingesteld die moet komen met een voorstel voor de uitvoering van het project dat leid tot een optimale beeldkwaliteit en landschappelijk inpassing. De Eilandraad heeft ook zitting in dit team. Het rapport moet eind januari 2020 klaar zijn.

Globale planning

• December 2019/Januari 2020, uitwerking Beeld kwaliteitsplan;
• Februari/Maart 2020, opstellen ontwerp bestemmingsplan;
• April/Mei 2020, vaststelling ontwerp bestemmingsplan;
• Juni/Juli 2020, termijn indienen zienswijze ontwerp bestemmingsplan;
• September 2020, vaststelling bestemmingsplan;
• 1e kwartaal 2021, start bouw.

Resultaten gesprek met Wooncompagnie
De Eilandraad heeft met enige regelmaat overleg met Wooncompagnie. Het laatste gesprek was op 4 november jl. en de inhoud van dit gesprek willen wij graag met u delen.

Wooncompagnie publiceert dagelijks vrijgekomen huurwoningen op www.Woonmatch.nl. Ben je op zoek naar een sociale huurwoning, kijk dan dagelijks op de website van Woonmatch.

Inschrijven bij Woonmatch en Woningnet kan vanaf 18 jaar. Na inschrijving ga je inschrijfduur opbouwen. Huurwoningen worden toegekend op basis van inschrijfduur. De ervaring leert dat inschrijven direct na je 18e verjaardag noodzakelijk is. Doe je dat niet, dan achtervolgt een kortere inschrijfduur je de rest van je zoektocht naar een huurwoning! Voorbeelden verder in dit schrijven.

Heb je hulp nodig bij het inschrijven, kijk dan op de website van de Eilandraad. Daar staat een stappenplan voor zowel Starters op de woningmarkt als Doorstromers (vanuit koop of huurwoning).

Nieuw
Er zijn een paar kleine wijzigingen in het aanbod van huurwoningen van Wooncompagnie t.w.:

Kleine woningen zoals b.v. het Minnehof, worden te huur aangeboden met behoud van inschrijfduur. Dit biedt jonge starters de mogelijkheid om sneller door te stromen naar een grotere huurwoning.
Huisbewaring: dit is een term die niet zo bekend is op Marken. Huisbewaring gebeurt na toestemming van Wooncompagnie (de eigenaar en verhuurder van de woning) voor maximaal één jaar.
Wat betekent het? Een huisbewaarder is een persoon die tijdens afwezigheid van de officiële huurder verblijft in de woning. Dit kan zijn een vriend, kennis of familielid.
Wanneer kan men huisbewaring aanvragen? Dit kan in geval de huurder wil proef samenwonen, gaat studeren of werken buiten de regio of in het buitenland.

Huisbewaarderschap mag alleen na toestemming van Wooncompagnie.

Wanneer contact opnemen met Wooncompagnie?

• bij vermoedens van illegaal gebruik huisbewaring
• in geval van verwaarlozing van huurwoning of tuin behorende bij dit huurhuis
• in geval van overlast door huurders
• in geval van zorg om huurders of angst voor huurders bijvoorbeeld door gedrag

In alle bovenstaande gevallen gaat het Buurtteam van Wooncompagnie langs om de situatie ter plaatse te bekijken en zal zo nodig maatregelen nemen. Let op: de melding c.q. klacht kan niet anoniem. Dit in verband met de terugkoppeling, maar de naam van de melder wordt nooit openbaar gemaakt of bekend gemaakt bij de huurder waarover men klaagt!

Contactgegevens Wooncompagnie:
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon 0900 – 20 22 373

Toewijzing na aanmelding bij Woonmatch
Na publicatie van een vrijgekomen huurwoning, heb je een week de tijd om je aan te melden als belangstellende. Na aanmelding krijg je een aanmeldnummer. Dit is op volgorde van aanmelden, dus de 1e aanmelding krijgt nummer 1, de 10e nummer 10 etc. Na de sluitingsdatum stuurt Woonmatch een lijst naar Wooncompagnie met daarin de aanmeldingen. De volgorde van dit overzicht is op basis van inschrijfduur, langste inschrijfduur komt bovenaan.

Indien de woning is aangeboden met een voorrangsregeling (binding met Waterland), dan komen alle reacties uit Waterland bovenaan de lijst, weer op basis van inschrijfduur.

Na ontvangst van de lijst gaat Wooncompagnie de bovenste 10 aanmelders uitnodigen voor een bezichtiging. De bovenste op de lijst mag dan als eerste kiezen of hij/zij wel of niet de woning accepteert. Hierna vindt pas de inkomenstoets plaats! Het kan dus voorkomen dat nummer één de woning niet krijgt, dan krijgt nummer twee een kans enzovoort.

Beschikbare sociale huurwoningen op Marken in 2019
Onderstaand een overzicht van de beschikbare huurwoningen op Marken met daarin de totale reacties, de reacties vanuit Marken en hoe hoog de Markers scoren op woningen op basis van inschrijfduur. Hier komt de noodzaak van inschrijven op je 18e duidelijk naar voren!

 werkgroep Wonen

 

 


Afdrukken   E-mailadres