Omzetten woonduur in inschrijfduur (coulanceregeling verlengd tot 1 juli 2019)

sociale huurwoningOnderstaand belangrijke informatie voor iedereen die op termijn wil doorstromen vanuit een huur of koophuis naar een sociale huurwoning. Die behoefte kan o.a. voort komen uit overlijden van de partner (wegvallen deel inkomen) of plotselinge zorgbehoefte (invalide raken), kan het zomaar zijn dat je aangewezen bent op een huurwoning binnen het sociale huursegment en dan bepaalt je inschrijfduur hoeveel kans je maakt.

Sociale huurwoningen worden alleen nog toegewezen op basis van uw inschrijfduur bij WoningNet.nl of Woonmatch.
In verband met de nieuwe huisvestingswet is het vanaf 1 januari 2016 niet meer mogelijk om u in te schrijven met de woonduur van uw huidige woning maar wordt er alleen rekening gehouden met de inschrijfduur, ECHTER volgens de Regionale huisvestigingsverordening Waterland, artikel 5.2 is er een coulanceregeling, die het mogelijk maakt uw woonduur voor 31-12-2015 om te zetten naar inschrijfduur, maar dan moet u zich wel voor 1 juli 2019 aanmelden voor deze regeling.

U kunt voor deze overgangsregeling in aanmerking komen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U moet ingeschreven staan bij WoningNet.nl, Stadsregio Amsterdam en/of Woonmatch Waterland;
  • Huidig woonsituatie: u laat een zelfstandige huur- of koopwoning achter in de Stadsregio Amsterdam. Bij uw inschrijfgegevens opgeven wat uw huidige woonsituatie is (deze regeling geldt dus niet voor starters, want die laten geen woning achter);
  • U bent vóór 1 juli 2015 in deze woning komen te wonen;
  • U woont langer in deze woning dan u bij WoningNet.nl, Stadsregio Amsterdam of Woonmatch Waterland staat ingeschreven;
  • Uw woonduur wordt bepaald door de ingangsdatum van uw huidige huur- of koopwoning en op dit adres ingeschreven staat in de basisregistratie personen bij de gemeente (voorheen GBA).

De toegekende woonduur blijft geldig tot 1 juli 2030, hierna vervalt deze voor iedereen en telt alleen nog de inschrijfduur. Dat is de datum waarop u zich heeft ingeschreven. Met andere
woorden, indien u gebruik maakt van de overgangsregeling en op een woning reageert vóór 1 juli 2030 dan is uw woonduur voor 1 juli 2015 uw inschrijfduur. Dit is met name voor zelfstandig wonenden een gunstigere (overgangs-)regeling.

Indien u bovengenoemde rechten heeft opgebouwd bij WoningNet dan neemt Woonmatch Waterland deze over.

Wat moet u doen: vul een contactformulier in op de website van Woningnet, helemaal onderaan de webpagina kopje: Contact. Als u bent ingelogd bij Woningnet.nl, worden uw gegevens automatisch overgenomen op het contactformulier, daarin vermelden uw registratienummer en bij Onderwerp selecteren: Inschrijfgegevens. Bij vraag vermelden dat u gebruik wilt maken van de coulanceregeling, die uw woonduur voor 31-12-2015 omzet naar inschrijfduur.
Alleen Woningnet kan deze vermelding op je registratie zetten.
Controleer na circa een week of aan je verzoek voldaan is.

Websiteadres Woonmatch: 
Websiteadres Woningnet: 
 

Hulp bij inschrijving Woningnet en Woonmatch, zaterdag 16 februari a.s.
Het op de goede manier inschrijven bij Woningnet en Woonmatch blijkt niet zo éénvoudig als het lijkt. De Eilandraad heeft onlangs een uitvoerige analyse gedaan en heeft hiervoor een stappenplan gemaakt.  Aan de hand van dit document zou het voor iedereen mogelijk zijn zich in te schrijven of te toetsen of uw inschrijving voldoet aan alle gestelde eisen.

Heeft u ondanks het stappenplan toch nog vragen of heeft u hulp nodig omtrent uw inschrijving bij Woningnet en Woonmatch dan wil de Eilandraad u helpen. Op zaterdag 16 februari a.s. van 10.00 tot 13.00 uur kunt u hiervoor terecht in de hal van dorpshuis Het Trefpunt. Neem dan wel uw papieren en inloggegevens mee.


Afdrukken   E-mailadres