Laatste Nieuws

Stikstofnorm zet dijkversterking Marken op losse schroeven: "Onaanvaardbaar risico"

Stikstofnorm zet dijkversterking Marken op losse schroeven:

NH Nieuws 12 september 2019

MARKEN - De dijk rond Marken verzakt twee tot drie centimeter per jaar en is daarom al langer een zorgenkindje. Na vele jaren onderhandelen en plannen leek er zicht op versterking van de dijk. Totdat de stikstofnorm roet in het eten gooide en de hele versterkingsoperatie

Lees meer:

Jong én oud aan Hoogkamplaan

Jong én oud aan Hoogkamplaan

Noordhollands Dagblad 05-09-2019

Waterland ziet wel iets in appartementencomplex

Een nieuw appartementencomplex aan de Hoogkamplaan met woningen voor zowel jongeren als ouderen? De gemeente Waterland is er wel voor te porren en woningcorporatie Woonzorg Nederland onderzoekt of er op het voormalige

Lees meer:

Actie tegen overlast toeristen

Actie tegen overlast toeristen

Noordhollands Dagblad 08-08-2019

Regels over wat wel en niet mag op Marken zwart op wit in convenant

De gemeente Waterland gaat, samen met de Eilandraad Marken en touroperators, regels opstellen om de overlast van toeristen op het voormalige eiland te beperken. De regels komen zwart op wit te staan

Lees meer:

Infobijeenkomsten over afvalinzameling Waterland

Infobijeenkomsten over afvalinzameling Waterland

Noordhollands Dagblad 26-07-2019

De gemeente Waterland houdt na de zomer twee informatieavonden over het plan om te stoppen met het inzamelen van vuilniszakken. Er komt een bijeenkomst voor inwoners van het centrum van Monnickendam en één voor bewoners van de oude kern van Marken.

Dat zijn de

Lees meer:

Zorgen over nieuw inzamelsysteem huisvuil

Zorgen over nieuw inzamelsysteem huisvuil

Noordhollands Dagblad 23-07-2019

Dat schrijft de Eilandraad Marken in een brief aan de gemeente. De Eilandraad reageert daarmee op het plan van de gemeente om over een paar maanden te stoppen met het ophalen van de ouderwetse vuilniszak, die Markers in de oude kern nu nog aan de kant van de weg

Lees meer:

Reactie Eilandraad op voorstel wijziging afvalinzameling oude Kern Marken

Reactie Eilandraad op voorstel wijziging afvalinzameling oude Kern Marken

Naar aanleiding van de brief over drie (nieuwe) locaties voor het ondergronds inzamelen van afval die alle inwoners van de oude kern op 7 juni jl. hebben ontvangen heeft de Eilandraad een reactie opgesteld.

Deze brief vindt u hier . Kort samengevat hebben wij aangegeven de meerwaarde en voordelen

Lees meer:

Vuilniszak uit straatbeeld

Vuilniszak uit straatbeeld

Noordhollands Dagblad 08-07-2019

Inwoners oude kernen Marken moeten afval straks zelf wegbrengen

De ouderwetse grijze vuilniszak gaat verdwijnen uit het straatbeeld. Inwoners moeten straks hun vuilniszakken zelf storten in speciaal daarvoor bedoelde ondergrondse containers.

In de oude kern van

Lees meer:

Werkgroep Toerisme vraagt om ontwikkeling van beleid en handhaving

Werkgroep Toerisme vraagt om ontwikkeling van beleid en handhaving

Het afgelopen half jaar zijn er vanuit de werkgroep Toerisme meerdere gesprekken gevoerd met de gemeente Waterland, ondernemers en buurtbewoners om de toenemende overlast bespreekbaar te maken.

Naar aanleiding hiervan heeft de Werkgroep Toerisme een brief opgesteld met een duidelijke vraag om

Lees meer:

Doel van de Eilandraad

Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
* regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
* het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
* alle andere wettige middelen.  
De Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

Contact

+31299603085
Buurt III 20
1156 BE Marken
info@eilandraad.nl
www.eilandraad.nl
KVK-nummer : 37094663
RSIN : 815769301
IBAN : NL14 RABO 0310759188