Hoe blijft Marken bereikbaar tijdens reconstructie N 518?

In vervolg op het besluit van Provincie Noord-Holland (PNH) om toch geen 60 km/uur en drempels toe te passen op de N 518 van Monnickendam naar Marken (zie bijgaande brief van PNH), wordt er nu hard gewerkt aan de voorbereiding van de daadwerkelijke onderhoudsbeurt en reconstructie.

De Eilandraad is hier actief bij betrokken en zoekt mensen die mee willen denken over hoe PNH tijdens de uitvoering Marken bereikbaar kan houden. Afgesproken is om op 11 april 2016 vanaf 19.30 uur een werkatelier te

Lees meer:

Agenda Inventarisatie avond woonwensen 60-plussers

Afgelopen week hebben alle inwoners van Marken een uitnodiging ontvangen voor de inventarisatie-avond woonwensen 60-plussers.
Je zal je afvragen waarom een uitnodiging aan alle inwoners? De reden hiervan is dat wij willen dat er zoveel mogelijk over gesproken wordt door oud én jong en dat iedereen doordrongen is van de effecten van doorstroming in de woningen.


Uit onderzoek blijkt dat 1/3 van alle woningen op Marken bewoond worden door ouderen waarvan een deel graag zou willen verhuizen

Lees meer:

Er is meer nodig dan alleen verbouwen

Noordhollands Dagblad 04-03-2016

Johan Moes

Opvallend nieuws deze week van het Waterlandse CDA. De partij pleit voor circa vijftig nieuwe woningen op niet gebruikte grond van de voetbalclub op Marken. Maar er is meer mogelijk, zegt de partij. Op diverse andere locaties op het voormalige eiland zien de christendemocraten ruimte voor nog eens enkele tientallen extra woningen.

Marken vergrijst. En niet zo’n beetje ook. Diverse onderzoeken wijzen dat uit. En er lijkt voorlopig geen einde aan

Lees meer:

Woningbouw op voetbalveld

Noordhollands Dagblad 03-03-2016

Johan Moes

Op twee voetbalvelden van Sportvereniging Marken kunnen gefaseerd vijftig woningen worden gebouwd. Betaalbaar en speciaal voor starters, jonge gezinnen en senioren.

Daarmee kan de leefbaarheid op het voormalige eiland voor een belangrijk deel worden behouden.

Met dat plan komt het CDA in de gemeente Waterland. De partij heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke bouwlocaties op Marken nadat de gemeenteraad in januari een streep zette door de

Lees meer:

Rondschrijven februari 2016

Inventarisatie avond woonwensen 60-plussers

De Eilandraad wil graag meer inzicht in de woonwensen van ouderen om een woonvisie voor Marken te kunnen ontwikkelen. Op maandag 21 maart a.s. organiseren wij een interactieve inventarisatie avond waarvoor huis-aan-huis een uitnodiging zal worden verspreid.
De werkgroep Wonen heeft onderzoek gedaan naar de doorstroming van ouderen in de leeftijd van 60+. Hieruit bleek dat 286 bewoners in de leeftijd van 60+ in een koopwoning wonen (1/3 van alle

Lees meer:

Het afgelopen anderhalf jaar heeft de Eilandraad zich ingezet voor het behoud van de maximum snelheid van 80 km/uur op de provinciale weg N518 tussen Monnickendam en Marken. Ook het aanbrengen van extra drempels bij het Dijkeinde en afslag Uitdam waren voer voor discussie. Belangrijkste reden van protest was de veiligheid. Een maximum snelheid van 60 km/uur zal, met of zonder inhaalverbod, naar verwachting tot veel meer onverantwoorde inhaalmanoeuvres leiden. Ook het tegengaan van verslechtering

Lees meer:

Enquête onder jongeren die Marken hebben verlaten

De werkgroep Wonen van de Eilandraad heeft onderzoek gedaan naar de schoolverlaters van de basisschool over de periode van 1991 tot 2005. Gemiddeld werden er in deze periode 20 kinderen per jaar geboren. Deze jongeren hebben nu een leeftijd van 22 t/m 35 jaar.

Het blijkt dat iets meer dan de helft van de in die periode op Marken geboren schoolverlaters op Marken is blijven wonen en dat iets minder dan de helft naar elders is vertrokken.

Begin januari 2016 is van de werkgroep Wonen een enquete

Lees meer:

Eilandraad wil serieus onderzoek naar bouwlocaties op Marken

Bouwen op Marken is en blijft een lastige opgave en zeker in het landelijke gebied. Na het eerdere afscheid van de bouwlocatie Minneweg-Noord, lijkt het er nu sterk op dat de gemeenteraad ook afscheid gaat nemen van de bouwlocatie Bennewerf. Zij besluit daar tijdens de raadsvergadering van 28 januari 2016 over. Daarmee lijken de kansen voor bouwen buiten de bebouwingscontour op Marken voorgoed verkeken. Provincie Noord-Holland heeft namelijk een uitzondering gemaakt voor de Bennewerf en deze

Lees meer: