Zet Marken niet op slot na schrappen Bennewerf

Noordhollands Dagblad 13-01-2016

Johan Moes

Als de gemeente Waterland eind deze maand de stekker uit het bouwproject Bennewerf op Marken trekt, dan moet zij serieus op zoek naar andere plekken op het voormalige eiland waar wel gebouwd kan worden. Het niet doorgaan van de Bennewerf mag Marken niet op slot zetten voor woningbouw.

Dat vindt de Eilandraad Marken, die deze week de gemeentelijke politiek probeert te overtuigen van de noodzaak van nieuwe woningen op het eiland. Aanleiding is het feit

Lees meer:

Werkgroep Welzijn en Medische Zorg van de Eilandraad Marken

Omdat de centrale overheid steeds verder terugtreedt en de lokale gemeente zorg- en welzijnszaken dient over te nemen is op initiatief van De Eilandraad de werkgroep Welzijn en Medische (Jeugd en Ouderen) Zorg in het leven geroepen. De werkgroep vertegenwoordigt als informatie- en adviesplatform de Marker gemeenschap en zoekt de dialoog met vrijwilligers, inwoners en verschillende zorginstellingen en professionals. Daarnaast is de werkgroep gesprekspartner van de Gemeente Waterland inzake

Lees meer:

Besluit over Bennewerf moet Marken niet op slot zetten

In januari 2016 besluit de gemeenteraad definitief over het wel of niet stop zetten van het project Bennewerf. Op Marken is dit een zeer gevoelig onderwerp wat tot veel discussies leidt. Als Eilandraad hebben wij in onze Toekomstvisie van 1 februari 2015 onder andere het volgende gesteld aangaande woningbouw:

-Vooralsnog is het uitgangspunt om eerst binnen de huidige bebouwingscontouren oplossingen te zoeken en pas daarna daarbuiten
-Bouwen is alleen verantwoord als het met visie gebeurt 
-Allereerst

Lees meer:

Deltacommissaris Wim Kuijken en Rijkswaterstaat gaan aan de slag met zorgen werkgroep dijkversterking

In ons rondschrijven van november jl. (zie websitebericht 6 november 2015) is aangegeven dat de werkgroep dijkversterking van de Eilandraad het overleg met Rijkswaterstaat heeft opgeschort in verband met het steeds verder naar beneden bijstellen van ontwerpnormen. In datzelfde bericht stond aangegeven dat hierover op 14 december 2015 op het hoogste niveau een overleg zou plaats vinden met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en gemeente Waterland. Bij dat overleg waren,

Lees meer:

De begraafplaats van Marken ligt op een terp en is omringd door bomen. Bijzonder, want er zijn nauwelijks bomen op het voormalige eiland te vinden. Vanaf de weg valt alleen de poort en het pad van de begraafplaats op, je ziet geen graven. Het pad loopt omhoog en dan zijn er twee soorten vakken te onderscheiden: een met algemene graven en een met particuliere graven. Op het algemene vak zijn alleen paaltjes met nummers te zien. Op het andere vak staan diezelfde paaltjes met nummers, maar dat valt

Lees meer:

Gedeputeerde Elisabeth Post inspecteert N518

Op 11 december heeft gedeputeerde Elisabeth Post van provincie Noord-Holland met twee van haar ambtenaren de N518 bezocht. Hiermee gaf zij gehoor aan de uitnodiging van de Eilandraad. Zij is door de Eilandraad meegenomen langs alle cruciale punten waarbij de voor- en nadelen van de voorgenomen aanpassingen zijn besproken. Bij de Peereboomboerderij werd bijvoorbeeld gewezen op de optie om hier, net als bij de Nes-bocht, een bord met een lagere adviessnelheid neer te zetten. Verder werd gewezen op

Lees meer:

Op maandag 30 november jl. heeft de Eilandraad haar halfjaarlijkse Openbare Vergadering gehad.
De vergadering bestond uit twee delen:


• Deel één: een aantal presentaties, waaronder die van de Gemeente Waterland inzake het groen rondom de begraafplaats
• Deel twee: interactieve informatie carrousel waarbij in klein verband werd van gedachten werd gewisseld over de gehouden presentaties. Hierbij had iedereen de gelegenheid zijn of haar mening te delen.


Onderstaand de presentaties van deze avond.

           
Presentatie Openbare vergadering Eilandraad   Presentatie Gemeente Waterland inzake het groen rondom de begraafplaats

 

 

Lees meer:

Gedeputeerde Elisabeth Post beoordeelt plannen N518 opnieuw

Op 2 november 2015 heeft de Eilandraad gesproken met gedeputeerde Elisabeth Post van provincie Noord-Holland. Zij is eindverantwoordelijk voor de voorgenomen herinrichting van de weg tussen Monnickendam en Marken (N518). In dit zeer prettige gesprek kreeg de Eilandraad ruimschoots de gelegenheid om haar standpunten toe te lichten. De meest heikele punten betreffen de voorgenomen verlaging van de maximum snelheid naar 60 km/uur en het toevoegen van drempels.

Een jaar eerder had de Eilandraad al

Lees meer: