De begraafplaats van Marken ligt op een terp en is omringd door bomen. Bijzonder, want er zijn nauwelijks bomen op het voormalige eiland te vinden. Vanaf de weg valt alleen de poort en het pad van de begraafplaats op, je ziet geen graven. Het pad loopt omhoog en dan zijn er twee soorten vakken te onderscheiden: een met algemene graven en een met particuliere graven. Op het algemene vak zijn alleen paaltjes met nummers te zien. Op het andere vak staan diezelfde paaltjes met nummers, maar dat valt

Lees meer:

Gedeputeerde Elisabeth Post inspecteert N518

Op 11 december heeft gedeputeerde Elisabeth Post van provincie Noord-Holland met twee van haar ambtenaren de N518 bezocht. Hiermee gaf zij gehoor aan de uitnodiging van de Eilandraad. Zij is door de Eilandraad meegenomen langs alle cruciale punten waarbij de voor- en nadelen van de voorgenomen aanpassingen zijn besproken. Bij de Peereboomboerderij werd bijvoorbeeld gewezen op de optie om hier, net als bij de Nes-bocht, een bord met een lagere adviessnelheid neer te zetten. Verder werd gewezen op

Lees meer:

Op maandag 30 november jl. heeft de Eilandraad haar halfjaarlijkse Openbare Vergadering gehad.
De vergadering bestond uit twee delen:


• Deel één: een aantal presentaties, waaronder die van de Gemeente Waterland inzake het groen rondom de begraafplaats
• Deel twee: interactieve informatie carrousel waarbij in klein verband werd van gedachten werd gewisseld over de gehouden presentaties. Hierbij had iedereen de gelegenheid zijn of haar mening te delen.


Onderstaand de presentaties van deze avond.

           
Presentatie Openbare vergadering Eilandraad   Presentatie Gemeente Waterland inzake het groen rondom de begraafplaats

 

 

Lees meer:

Gedeputeerde Elisabeth Post beoordeelt plannen N518 opnieuw

Op 2 november 2015 heeft de Eilandraad gesproken met gedeputeerde Elisabeth Post van provincie Noord-Holland. Zij is eindverantwoordelijk voor de voorgenomen herinrichting van de weg tussen Monnickendam en Marken (N518). In dit zeer prettige gesprek kreeg de Eilandraad ruimschoots de gelegenheid om haar standpunten toe te lichten. De meest heikele punten betreffen de voorgenomen verlaging van de maximum snelheid naar 60 km/uur en het toevoegen van drempels.

Een jaar eerder had de Eilandraad al

Lees meer:

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
OPENBARE VERGADERING
op maandag 30 november 2015


Locatie : Het Trefpunt
Aanvang: 20.00 uur, Zaal open vanaf : 19.30 uur


Agenda

  1. Opening en mededelingen van de voorzitter
  2. Korte presentatie Gemeente Waterland inzake groen rondom de begraafplaats
  3. Korte presentaties vanuit een aantal werkgroepen:
  • Openbare ruimte:

o Verkeerscirculatieplan oude kern. Hoe denkt u over een mogelijke nieuwe ontsluitingsweg voor de oude kern?
o Regeling inrijden voor

Lees meer:

Openbare vergadering maandag 30 november 2015 20.00 uur in Het Trefpunt
Zet deze datum alvast in uw agenda. Over twee weken komen wij weer met een inlegvel en dan met de definitieve agenda. Diverse onderwerpen zijn namelijk de komende weken nog onderwerp van gesprek (zie dit inlegvel). Verder leest u in dit inlegvel wat ons het afgelopen half jaar zoal heeft beziggehouden.

Dorpsvernieuwingsprijs en Leefbaarheid
Zoals u in de gratis weekbladen heeft kunnen lezen, is Marken op zaterdag 26 september

Lees meer:

Kern met Pit -  Promotie Marken

Voor het in standhouden van de leefbaarheid op Marken is het noodzakelijk dat er jonge gezinnen naar Marken komen. Vanuit de Eilandraad is een werkgroep Promotie Marken in het leven geroepen om Marken als woon- en leefomgeving te promoten.
Er is een website en een Facebook pagina gemaakt t.w.:


http://www.mooiwonenopmarken.nl/
https://www.facebook.com/mooiwonenopmarken


Vanaf heden liggen er ook visitekaarten bij het Informatiepunt op Haven die je uit kan delen aan vrienden en

Lees meer:

Marken tweede bij Dorpsvernieuwingsprijs 2015.

Bron: PepProductions

Dit jaar was de zesde editie van de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs. Hoonhorst (Overijssel) heeft deze editie gewonnen en mocht de cheque van € 2.000 mee naar huis nemen. Afgelopen zaterdag heeft de jury dit bekend gemaakt in Zieuwent, een kerkdorp in de provincie Gelderland. Marken eindigde op een mooie tweede plek.

Bij de Dorpsvernieuwingsprijs wordt gekeken of een dorp, op initiatief van de bewoners, duurzame vernieuwing heeft gerealiseerd die het dorp (weer) een

Lees meer: