Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
OPENBARE VERGADERING
op maandag 30 november 2015


Locatie : Het Trefpunt
Aanvang: 20.00 uur, Zaal open vanaf : 19.30 uur


Agenda

  1. Opening en mededelingen van de voorzitter
  2. Korte presentatie Gemeente Waterland inzake groen rondom de begraafplaats
  3. Korte presentaties vanuit een aantal werkgroepen:
  • Openbare ruimte:

o Verkeerscirculatieplan oude kern. Hoe denkt u over een mogelijke nieuwe ontsluitingsweg voor de oude kern?
o Regeling inrijden voor

Lees meer:

Openbare vergadering maandag 30 november 2015 20.00 uur in Het Trefpunt
Zet deze datum alvast in uw agenda. Over twee weken komen wij weer met een inlegvel en dan met de definitieve agenda. Diverse onderwerpen zijn namelijk de komende weken nog onderwerp van gesprek (zie dit inlegvel). Verder leest u in dit inlegvel wat ons het afgelopen half jaar zoal heeft beziggehouden.

Dorpsvernieuwingsprijs en Leefbaarheid
Zoals u in de gratis weekbladen heeft kunnen lezen, is Marken op zaterdag 26 september

Lees meer:

Kern met Pit -  Promotie Marken

Voor het in standhouden van de leefbaarheid op Marken is het noodzakelijk dat er jonge gezinnen naar Marken komen. Vanuit de Eilandraad is een werkgroep Promotie Marken in het leven geroepen om Marken als woon- en leefomgeving te promoten.
Er is een website en een Facebook pagina gemaakt t.w.:


http://www.mooiwonenopmarken.nl/
https://www.facebook.com/mooiwonenopmarken


Vanaf heden liggen er ook visitekaarten bij het Informatiepunt op Haven die je uit kan delen aan vrienden en

Lees meer:

Marken tweede bij Dorpsvernieuwingsprijs 2015.

Bron: PepProductions

Dit jaar was de zesde editie van de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs. Hoonhorst (Overijssel) heeft deze editie gewonnen en mocht de cheque van € 2.000 mee naar huis nemen. Afgelopen zaterdag heeft de jury dit bekend gemaakt in Zieuwent, een kerkdorp in de provincie Gelderland. Marken eindigde op een mooie tweede plek.

Bij de Dorpsvernieuwingsprijs wordt gekeken of een dorp, op initiatief van de bewoners, duurzame vernieuwing heeft gerealiseerd die het dorp (weer) een

Lees meer:

Jury Dorpsvernieuwingsprijs onder de indruk van Marken

Zoals eerder bekendgemaakt is Marken doorgedrongen tot de landelijke finale van de dorpsvernieuwingsprijs (link naar ons eerdere bericht hierover op 17 juli 2015) en gaat daarin de strijd aan met nog 7 dorpen in Nederland. De Dorpsvernieuwingsprijs is een prijs voor dorpen die zich via bewonersinitiatief inzetten voor het behoud van haar eigen leefbaarheid.

Na een eerdere schriftelijke onderbouwing door de Eilandraad die tot de finaleplaats voor Marken heeft geleid, kwamen vrijdag 11 september

Lees meer:

Eilandraad ontvangt Tweede Kamerleden

Maandag 31 augustus 2015 waren Kamerleden Lutz Jacobi (PvdA) en Barbara Visser (VVD) op Marken voor een werkbezoek. Zij werden mede begeleid door gedeputeerde Cees Loggen van Provincie Noord-Holland, hoogheemraad Kees Stam van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en burgemeester Luzette Wagenaar-Kroon van gemeente Waterland. Tijdens deze door Rijkswaterstaat georganiseerde bijeenkomst kwamen mevrouw Jacobi en Visser, tevens leden van de vaste Kamercommissie voor Waterveiligheid,

Lees meer:

Gemeente Waterland stelt Ruimtelijke kwaliteit omringdijk vast

Donderdag 3 september 2015 heeft de gemeenteraad van Waterland het rapport Kader ruimtelijke kwaliteit dijkversterking Marken van Bosch Slabbers Landschapsarchitecten vastgesteld. In dit rapport staat aangegeven aan welke ruimtelijke kwaliteitseisen de omringdijk zou moeten voldoen en geeft verder diverse suggesties om de kwaliteit te verbeteren. Deze randvoorwaarden worden meegenomen bij het verdere dijkontwerp. Op verzoek van de Eilandraad vormen de vooral afmetingsbeperkingen geen knock-out

Lees meer:

Op donderdag 27 augustus komt wederom het onderwerp betaalautomaten aan de orde in de gemeenteraadsvergadering. Aanverwante zaken zoals inrij-ontheffingen, parkeerontheffingen en gedoogsituaties maken het onderwerp extra complex. Daarom heeft de Eilandraad ervoor gekozen om in een brief de belangrijkste punten op een rij te zetten en daar oplossingsrichtingen en opmerkingen aan toe te voegen (zie pdf hieronder). 

 

 

 

 

 

 Brief GW parkeerautomaten

Lees meer: