Laatste Nieuws

Hulp bij inschrijving Woningnet en Woonmatch, voor jong én oud, zaterdag 20 april

Hulp bij inschrijving Woningnet en Woonmatch, voor jong én oud, zaterdag 20 april

Zaterdag 16 maart jl. heeft de Eilandraad een tweede inloopsessie gehouden om onze hulp aan te bieden voor het op de goede manier inschrijven bij Woningnet en Woonmatch. Er bleek wederom enorme behoefte te zijn aan duidelijkheid. Veel mensen wisten de inloopsessie te vinden mét resultaat. 

Met

Lees meer:

Nieuwsbrief Eilandraad Marken april 2019

Nieuwsbrief Eilandraad Marken april 2019

Opstarten Telefooncirkel vanuit ‘Voor elkaar op Marken’
“Voor Elkaar op Marken” wil naast de reeds aangeboden diensten een “Telefooncirkel” opstarten.

Wat is de telefooncirkel?
Een telefooncirkel bestaat uit een groep deelnemers die elkaar iedere ochtend belt. Dagelijks contact geeft een gevoel van

Lees meer:

Afsluiting Uitdammerdijk wordt later, maar is niet te voorkomen!

Afsluiting Uitdammerdijk wordt later, maar is niet te voorkomen!

Vanwege de dijkversterking Hoorn – Amsterdam zou de weg tussen Uitdam en Durgerdam (Uitdammerdijk) vanaf april 2019 voor twee jaar worden afgesloten. Zie daarvoor ons websitebericht d.d. 2 december 2018. Die twee jaar klopt nog steeds, echter start de afsluiting naar verwachting pas eind 2019. Deze

Lees meer:

Het waterschap doet meer dan u denkt, stemt u ook op 20 maart?!

Het waterschap doet meer dan u denkt, stemt u ook op 20 maart?!

Waterschappen in Nederland zorgen voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste (grond)waterstand en voor zuivering van afvalwater. Op Marken is daar het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voor verantwoordelijk. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks

Lees meer:

Stem 20 maart op Leefbaar Marken!

Stem 20 maart op Leefbaar Marken!

Woensdag 20 maart kunt u stemmen voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. Deze Provinciale Staten zijn vergelijkbaar met de gemeenteraad, ….. maar dan voor de provincie. De debatten in de media voor deze verkiezingen worden helaas overschaduwd door de landelijke politiek. Op zich begrijpelijk

Lees meer:

Enorme drukte tijdens inloopochtend Hulp bij inschrijving Woningnet en Woonmatch

Enorme drukte tijdens inloopochtend Hulp bij inschrijving Woningnet en Woonmatch

Zaterdag 16 maart jl. faciliteerde de Eilandraad met vier personen een 2e inloopochtend om iedereen die dat nodig had te helpen bij het op een goede manier inschrijven bij Woningnet en Woonmatch.
De aanloop was enorm, zoveel zelfs dat er mensen in de loop van de ochtend helaas onverrichter zake naar

Lees meer:

Bomvol Trefpunt met jongeren en hun ouders op 4 maart 2019

Bomvol Trefpunt met jongeren en hun ouders op 4 maart 2019

INFORMATIEAVOND OVER STARTERSWONINGEN OP MARKEN

Op maandag 4 maart was er in dorpshuis het Trefpunt een informatieavond over starterswoningen op Marken. 

De organisatie hiervan was in handen van de werkgroep Tijdelijke jongerenwoningen van de Eilandraad. Het was een zeer

Lees meer:

Maak Marken leuker voor jezelf!

Maak Marken leuker voor jezelf!

Deze enquête is bedoeld voor de Marker jeugd van 12 tot 25 jaar.
Vanuit de werkgroep maatschappelijke stage van de Eilandraad hebben we deze enquête gemaakt.De Eilandraad heeft als doel de leefbaarheid te vergroten en te behouden op Marken. Met andere woorden: houd en maak het leuk voor de jeugd en

Lees meer:

Doel van de Eilandraad

Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
* regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
* het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
* alle andere wettige middelen.  
De Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

Contact

+31299603085
Buurt III 20
1156 BE Marken
info@eilandraad.nl
www.eilandraad.nl
KVK-nummer : 37094663
RSIN : 815769301
IBAN : NL14 RABO 0310759188