Laatste Nieuws

Wordt de N518 alsnog deels 50 of 60 km/uur?

Wordt de N518 alsnog deels 50 of 60 km/uur?

De gemeenteraad behandelt naar verwachting aanstaande donderdag 31 januari bijgaande memo 159-448 van het college. Deze gaat over het snelheidsregime voor de weg tussen de bebouwde komgrens van Monnickendam en afslag Bereklauw. Dit is een onderdeel van de provinciale weg N518 tussen Monnickendam en

Lees meer:

’Regels tegen overlast toeristen’

’Regels tegen overlast toeristen’

Noordhollands Dagblad 28-01-2019

Eilandraad Marken vraagt om actie van de gemeente Waterland

De Eilandraad Marken gaat de gemeente Waterland vragen regels op te stellen om de overlast van toeristen op het voormalige eiland te beperken. Gedacht wordt aan een maximale omvang van

Lees meer:

Resultaten Meldpunt Overlast Toerisme

Resultaten Meldpunt Overlast Toerisme

Naar aanleiding van de enquête die geleid heeft tot de toekomstvisie van Marken (2015) bleek dat er door bewoners ook overlast ervaren werd van het toerisme. Er zijn diverse gesprekken geweest met gemeente Waterland en een aantal traveltrade organisaties. Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van

Lees meer:

4 maart 2019 informatieavond voor starters op de woningmarkt

4 maart 2019 informatieavond voor starters op de woningmarkt

Op maandag 4 maart a.s. organiseert de Eilandraad een informatieavond voor jonge starters op de woningmarkt, zie onderstaande uitnodiging.

Je kan je nog aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Neem gerust iemand mee

Lees meer:

Minister akkoord met Ontwerpprojectplan dijkversterking Marken

Minister akkoord met Ontwerpprojectplan dijkversterking Marken

Vanaf 2006 is de Eilandraad in gesprek met Rijkswaterstaat over de dijkversterking Marken. In deze zeer lange periode zijn vele ontwerpen de revue gepasseerd, heeft de Eilandraad een eigen ontwerp ingediend, is een pilot meerlaagsveiligheid uitgevoerd, is geanticipeerd op aangepaste

Lees meer:

Helpt u mee met het realiseren van een zorgaccommodatie op Marken?

Helpt u mee met het realiseren van een zorgaccommodatie op Marken?

In de kerstvakantie heeft het projectteam Zorgplan Marken van de Eilandraad huis aan huis op Marken een enquête verspreid. Dit om meer te weten te komen over de behoefte aan zorg en zorgwoningen op Marken. Deze gegevens zijn nodig om het gesprek aan te kunnen gaan met zorgpartijen en investeerders.

Lees meer:

Marken werkt aan 'eigen' seniorenwoningen: oud worden op 't eiland

Marken werkt aan 'eigen' seniorenwoningen: oud worden op 't eiland

MARKEN - Oud worden omringd door vrienden en familie. Voor iedereen belangrijk, maar voor Markers die geworteld zijn op het eiland helemaal. De Eilandraad Marken wil seniorenwoningen bouwen, zodat ouderen 'thuis' oud kunnen worden. Luutje Kes-Schouten (98) verhuisde onlangs naar een zorginstelling

Lees meer:

Nieuwsbrief Eilandraad Marken december 2018

Nieuwsbrief Eilandraad Marken december 2018

Nieuw bloed in het bestuur van de Eilandraad Marken
Op de openbare vergadering van maandag 26 november jl. hebben zich drie nieuwe bestuursleden voorgesteld. Remco Boes, Jan-Edward Commandeur en Suzan Visser zijn per direct als versterking toegevoegd. Remco Boes neemt de rol van penningmeester over

Lees meer:

Doel van de Eilandraad

Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
* regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
* het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
* alle andere wettige middelen.  
De Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

Contact

+31299603085
Buurt III 20
1156 BE Marken
info@eilandraad.nl
www.eilandraad.nl
KVK-nummer : 37094663
RSIN : 815769301
IBAN : NL14 RABO 0310759188