Laatste Nieuws

Presentatie over eenzaamheid

Presentatie over eenzaamheid

Tijdens de openbare vergadering van 26 november jongstleden kwam Hennie Luchies een presentatie geven over eenzaamheid. Eenzaamheid is een thema waar iedereen in zijn leven vroeg of laat mee te maken krijgt. Bijna iedereen heeft wel eens enige vorm van eenzaamheid ervaren. Eenzaamheid is een

Lees meer:

De werkgroep Natuur en Milieu bestaat één jaar

De werkgroep Natuur en Milieu bestaat één jaar

De werkgroep Natuur en Milieu bestaat nu één jaar. We hebben ons gelijk bij de start kunnen bezig houden met de dijkversterking. Vraag was hoe de natuur kan meeliften met het versterken van onze dijken. We hebben een aantal ideeën kunnen inbrengen die door Rijkswaterstaat zijn gehonoreerd. Zo

Lees meer:

Toch onderzoek parkeren Marken

Toch onderzoek parkeren Marken

Noordhollands Dagblad 15-12-2018

MARKEN De gemeente Waterland gaat toch onderzoek laten doen naar de oorzaken en oplossingen van de parkeerproblemen op Marken. Het college van b en w voelt eigenlijk niets voor zo’n onderzoek, maar het gebeurt toch op last van de meerderheid van de

Lees meer:

’Actievere rol bij parkeerprobleem’

’Actievere rol bij parkeerprobleem’

Noordhollands Dagblad 13-12-2018

MARKEN Het college van b en w van Waterland moet zich veel actiever opstellen bij het zoeken naar mogelijke oplossingen voor de parkeerproblemen op Marken. De gemeente moet samen optrekken met de Eilandraad Marken in plaats van achterover te leunen en alles aan de

Lees meer:

’Extra maatregelen parkeren onnodig’

’Extra maatregelen parkeren onnodig’

Noordhollands Dagblad 08-12-2018

MARKEN Er komen voorlopig geen extra maatregelen om het parkeren op Marken in betere banen te leiden. Volgens het college van b en w gaat het de laatste tijd eigenlijk best goed op het voormalige eiland. De Eilandraad Marken, een aantal inwoners en sommige politieke

Lees meer:

Resultaten enquête woonwensen jongeren

Resultaten enquête woonwensen jongeren

Het is inmiddels bij iedereen bekend dat de jongerenwoningen aan de Hoogkamplaan in ieder geval per november 2020 verdwijnen. Dit is een bijzonder jammer feit omdat in de afgelopen 5 jaar 9 jongeren zijn doorgestroomd naar een definitieve huur- of koopwoning. De Eilandraad maakt zich zorgen wat er

Lees meer:

Uitdammerdijk vanaf april 2019 voor 2 jaar afgesloten??

Uitdammerdijk vanaf april 2019 voor 2 jaar afgesloten??

Presentatie Gemeente Waterland inzake ontwikkelingen Verkeer & Vervoer in de komende jaren (Bereikbaarheid Waterland).

Tijdens het kernradenoverleg van 20 november 2018 kregen de kernraden informatie omtrent de bereikbaarheid binnen de Gemeente Waterland op het gebied van Verkeer en Vervoer in

Lees meer:

Walandweg duurzaam (on)veilig zonder belijning?!

Walandweg duurzaam (on)veilig zonder belijning?!

De Walandweg tussen het Zereiderpad en de Minnebuurt is ingericht volgens het principe Duurzaam Veilig. Er zijn landelijke richtlijnen die beschrijven hoe zo een weg eruit moet zien. De Walandweg wordt getypeerd als een erftoegangsweg met gemengd verkeer. Daar wordt volgens deze richtlijnen geen

Lees meer:

Doel van de Eilandraad

Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
* regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
* het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
* alle andere wettige middelen.  
De Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

Contact

+31299603085
Buurt III 20
1156 BE Marken
info@eilandraad.nl
www.eilandraad.nl
KVK-nummer : 37094663
RSIN : 815769301
IBAN : NL14 RABO 0310759188