Laatste Nieuws

’Actie nodig voor de leefbaarheid’

’Actie nodig voor de leefbaarheid’

Noordhollands Dagblad 26-04-2019

De gemeente Waterland moet onderzoeken of ze de voormalige seniorenwoningen aan de Hoogkamplaan op Marken kan kopen van Woonzorg Nederland. Dat vindt de Eilandraad Marken.

Aankoop van de huisjes is dé manier om te voorkomen dat de grond ten prooi valt aan een

Lees meer:

Ontwerp-projectplan Dijkversterking Marken ter inzage, 13 mei informatieavond in Het Trefpunt!

Ontwerp-projectplan Dijkversterking Marken ter inzage, 13 mei informatieavond in Het Trefpunt!

De Eilandraad is sinds de afkeuring van de west- en zuidkade in 2006 nauw betrokken bij het ontwerpproces van de dijkversterking. Dit heeft in 2012 zelfs geleid tot oprichting van een aparte werkgroep Dijkversterking. Daarin zitten onder meer Marker techneuten en een aantal direct aanwonenden van de

Lees meer:

Visie Zorg en Wonen, kansen nu benutten!

Visie Zorg en Wonen, kansen nu benutten!

In de Aanvraag stimuleringssubsidie Leefbaar Marken kunt u lezen wat er op Marken nodig is qua Zorg en Wonen en welke kansen vanuit urgentie in 2019 moeten worden benut. Dat de Eilandraad dit doet via een subsidieaanvraag, heeft te maken met het feit dat de Eilandraad geld nodig heeft om handen en

Lees meer:

Hulp bij inschrijving Woningnet en Woonmatch

Hulp bij inschrijving Woningnet en Woonmatch

Eilandraad organiseert vanwege grote belangstelling weer extra sessies

Om jongeren (starters) en ouderen (doorstromers) in aanmerking te laten komen voor huurwoningen van Woonzorg of Wooncompagnie, is het belangrijk om op een goede manier als woningzoekende ingeschreven te staan bij Woningnet en/of

Lees meer:

Leefbaarheid Marken gaat verloren!

Leefbaarheid Marken gaat verloren!


Misschien niet zo zichtbaar voor alle inwoners, maar de Eilandraad constateert het volgende:

1. Terugloop aan basisschoolleerlingen, zonder dat er zicht is op verbetering;
2. Terugloop in ledenaantallen en vrijwilligers bij verenigingen;
3. Jongeren komen niet in aanmerking voor sociale huurwoningen

Lees meer:

Blijven we zelfstandig of gaan we fuseren?

Blijven we zelfstandig of gaan we fuseren?

De gemeenteraad wil eind 2019 een besluit nemen over de bestuurlijke toekomst van Waterland. Blijven we als gemeente zelfstandig of gaan we fuseren? Dat is de keus die gemaakt moet worden. We willen natuurlijk weten wat onze inwoners belangrijk vinden.
Daarom organiseren we samen met de

Lees meer:

Studenten onderzoeken verkeersprobleem Marken

Studenten onderzoeken verkeersprobleem Marken

Noordhollands Dagblad 20-04-2019

Drie studenten van de Hogeschool Windesheim Flevoland zijn een enquête gestart onder de bevolking van Marken over de verkeersproblematiek op het eiland. Dat gebeurt in opdracht van de gemeente Waterland en de Eilandraad Marken. Doel is om de mate van overlast in

Lees meer:

Hulp bij inschrijving Woningnet en Woonmatch, voor jong én oud, zaterdag 20 april

Hulp bij inschrijving Woningnet en Woonmatch, voor jong én oud, zaterdag 20 april

Zaterdag 16 maart jl. heeft de Eilandraad een tweede inloopsessie gehouden om onze hulp aan te bieden voor het op de goede manier inschrijven bij Woningnet en Woonmatch. Er bleek wederom enorme behoefte te zijn aan duidelijkheid. Veel mensen wisten de inloopsessie te vinden mét resultaat. 

Met

Lees meer:

Doel van de Eilandraad

Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
* regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
* het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
* alle andere wettige middelen.  
De Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

Contact

+31299603085
Buurt III 20
1156 BE Marken
info@eilandraad.nl
www.eilandraad.nl
KVK-nummer : 37094663
RSIN : 815769301
IBAN : NL14 RABO 0310759188