Zienswijze Ontwerp-Omgevingsvisie 2050 provincie Noord-Holland

De Ontwerp-Omgevingsvisie 2050 van provincie Noord-Holland lag van 18 juni tot en met 30 juli 2018 ter inzage voor zienswijzen. Deze omgevingsvisie is tot stand gekomen na een uitbereid participatietraject van bijna 2 jaar met inwoners, andere overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en belangenorganisaties. Hierin staat beschreven hoe de provincie de ambities wil realiseren voor de belangrijkste maatschappelijke opgaven die op de provincie afkomen. Denk daarbij aan klimaatverandering, de

Lees meer:

Niet meer fietsen op Zuidkade

Rijkswaterstaat

 

Vanaf heden mag niet meer gefietst worden op het fietspad op de Zuidkade.

Het fietspad vertoont gebreken. Dat kan gevaarlijke situaties voor fietsers opleveren. Rijkswaterstaat gaat een hele nieuwe dijk inclusief fietspad aanleggen (verwachte start in 2020) en investeert daarom niet meer in het herstel van het fietspad. Omwille van de veiligheid heeft Rijkswaterstaat besloten het fietspad af te waarderen tot voetpad. 

 

Noordhollands Dagblad 16-08-2018

 

MARKEN

Lees meer:

Toeristenauto’s blijven probleem

Noordhollands Dagblad 15-08-2018

   Geen maatregelen door geldgebrek Waterland   

MARKEN Het illegaal doorrijden op Marken door onbevoegden, die op het voormalige eiland parkeren, blijft de gemoederen bezig houden in het dorp. Maatregelen om te voorkomen dat toeristen het eiland oprijden in plaats van hun auto stallen op het grote parkeerterrein bij de entree van Marken, werken niet of onvoldoende. De Eilandraad is teleurgesteld dat de gemeente Waterland geen verdere actie

Lees meer:

Gemeente volgt advies Eilandraad over Bukdijk

Sinds begin 2014 wordt er gesproken over de Bukdijk. Dit begon met een initiatief van de Stadsraad Monnickendam. Zij stelde voor om ten behoeve van de pleziervaart een doorsteek in de Bukdijk te maken zodat de havens van Marken en Monnickendam beter bereikbaar worden. Dit zou vooral goed zijn voor de lokale economie. Omdat de Eilandraad op dat moment bezig was met de voorbereiding van de ‘Visie voor Marken op de Toekomst’, is in de daarvoor opgestelde enquête ook een vraag over de Bukdijk

Lees meer:

Gemeente doet niets met aandachtspunten evaluatie inrijden en parkeren Marken

Begin 2017 is het nieuwe parkeervergunningsysteem voor Marken ingevoerd. Belangrijkste wijziging was het invoeren van de bezoekersontheffing per huishouden. Om bezoekers van inwoners daadwerkelijk door te kunnen laten rijden, moest het inrijverbod worden geschrapt. Daarvoor in de plaats kwam een inrijverbod met uitzondering van bestemmingsverkeer en tevens een algeheel parkeerverbod op Marken. Deze nieuwe situatie is op 13 december 2017 met de gemeente geëvalueerd. Zie hiervoor ook ons inlegvel

Lees meer:

Inspecties dijk Marken vanwege droogte

 In verband met het neerslagtekort inspecteert Rijkswaterstaat de dijk om Marken wekelijks op krimpscheuren. Waterkeringsdeskundigen inspecteren de kleidijk en doen metingen om de toestand te beoordelen. Indien nodig worden scheuren direct gerepareerd. Zo houdt Rijkswaterstaat Marken veilig tegen het water.

Marken krijgt een nieuwe dijk omdat de bestaande dijk niet meer voldoet. De werkzaamheden voor de nieuwe dijk starten in 2020.

Scheuren in de klei worden veroorzaakt door de droogte,

Lees meer:

Drone gaat op 31 juli foto's van Marken maken

Rijkswaterstaat laat op 31 juli a.s. een dronevlieger luchtfoto's maken van Marken. De foto's worden gemaakt in het kader van het Dijkversterkingsproject Marken.

De vluchten worden door een gecertificeerde dronemaatschappij uitgevoerd.

De piloot kent de actuele situatie van de beschermde natuurwaarden en de verstoringsgevoeligheid van de waarden. Hij houdt zich vanzelfsprekend aan de Wet Natuurbescherming en wordt daarom vergezeld door een deskundig ecoloog.

Met eventuele vragen kunt u zich

Lees meer:

Rondschrijven juni 2018

Jongeren zelf aan de slag met onderzoek naar tijdelijke jongerenwoningen!

In maart van dit jaar heeft Woonzorg Nederland definitief besloten om de jongerenwoningen aan de Hoogkamplaan toch niet via jongerencontracten te verhuren. Dit houdt in dat de verhuur van de woningen eind 2020 eindigt. Aangezien de voorgenomen bouwplannen op Marken tegen die tijd (naar verwachting) nog niet gerealiseerd zijn, is er voor de jongeren weinig of geen zicht op een andere woning. Na overleg met de Eilandraad en

Lees meer: