Hoe word ik 100 op Marken?

'Hoe word ik 100 op Marken?' is de titel van het op te stellen Zorgplan Marken. Een plan dat er toe moet leiden dat Markers van geboorte tot overlijden op Marken kunnen blijven wonen en waar alleen voor specialistische zorg verblijf buiten Marken plaatsvindt. In het plan worden behoeften en wensen op het gebied van Zorg & Welzijn beschreven en wat daarvoor (bedrijfseconomisch) nodig en mogelijk is. De Eilandraad streeft naar een model waarbij mantelzorg, thuiszorg en kleinschalige groepszorg

Lees meer:

Meldpunt overlast van toeristen

Op 23 maart 2018 werd onderstaand bericht geplaatst in het Noordhollands Dagblad waarin wordt aangegeven dat de Eilandraad minder toerisme zou willen op Marken.
De werkgroep Toerisme van de Eilandraad wil kijken wat en wie er overlast ervaart en waar dat gebeurt, waar de knelpunten zitten en in samenspraak met de gemeente een oplossing vinden om deze knelpunten te ontlasten.
De werkgroep Toerisme wil hierbij nogmaals uw aandacht vragen voor de manier waarop mogelijke overlast gemeld kan worden:


Via

Lees meer:

Tijdelijke jongerenwoningen Hoogkamplaan verlengd onder de Leegstandswet

Sinds december 2013 zijn dertien oude aanleunwoningen aan de Hoogkamplaan in gebruik als tijdelijke jongerenwoningen onder de Leegstandwet. De Eilandraad heeft daar toentertijd het initiatief voor genomen. Dit vooral om marker jongeren op Marken te kunnen houden, maar ook om verpaupering van deze toen dichtgetimmerde woningen tegen te gaan. Deze regeling was en is per definitie eindig omdat de Leegstandswet slechts een maximale periode van 5 jaar toestaat met een optie om nog twee keer met 1

Lees meer:

 

Ons bereikte het droevige bericht dat op woensdag 28 maart 2018 is overleden


Co Pasdeloup


Co was van 3 juni 2013 t/m 22 juni 2015 bestuurslid van de Stichting Eilandraad Marken.


Wij zijn hem dankbaar voor zijn inzet en enthousiasme.

 

Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.

 

Bestuur Eilandraad Marken

Lees meer:

Mededelingen uit de werkgroep Zorg en Welzijn:

Naamswijziging werkgroep

Om beter aan te sluiten op het gebruik in het sociaal domein, hebben wij de naam van onze werkgroep ‘Welzijn en (medische) Zorg’ veranderd in ‘Zorg en Welzijn’. Dat ligt ook wat beter
‘in de mond’. De volledige naam is dus: Werkgroep Zorg en Welzijn Eilandraad Marken.

RIBW heet voortaan Leviaan
Er is nog een naamswijziging. Per 1 januari 2018 is het Regionaal Instituut voor Begeleid Wonen (RIBW) omgedoopt in: Leviaan. Zij zijn actief onder jongeren op Marken.

Opstellen

Lees meer:

Werving vrijwilligers ‘Voor Elkaar op Marken’

Graag nodigen wij u uit om vrijwilliger te worden bij ‘Voor Elkaar op Marken’. Als vrijwilliger bent u van onschatbare waarde voor de Marker gemeenschap. En, naast dat u een ander helpt, zal het u een goed gevoel geven om iets voor een ander te mogen betekenen. Leven in een gemeenschap heeft ook als doel er voor elkaar te zijn! We hebben elkaar nodig! U kunt zich hiervoor aanmelden via de knop “Voor Elkaar op Marken’ die u bovenaan deze pagina vindt. Daar vindt u het aanmeldingsformulier met

Lees meer:

  Bewoners en Toerisme

Zo gaan we het doen! 

Per 15 maart wordt het nr. 06-87167336 geopend waar iedereen die wat minder prettige ervaringen omtrent toerisme wil delen met de werkgroep toerisme via WhatsApp,
Let op dit nr. wordt niet gebruikt voor telefoonverkeer

Wat verwachten wij van u/jou?
• Een duidelijke omschrijving van de locatie en situatie
• Een of meerdere duidelijke foto’s of een filmpje
• Een eventuele oplossing
• Een e-mailadres waarop u/jij te bereiken bent

 

Mocht er overlast veroorzaakt worden

Lees meer:

Tijden stremming bus Minnebuurt vanwege werkzaamheden Walandweg

Maandag 19 maart start aannemer Ooms Construction in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met asfaltonderhoud op Marken. In verband met de voorspelde vorst, starten de werkzaamheden pas om ca. 10:00 uur. Dit in verband met mogelijke bevriezing van de waterleidingen van de asfaltfrees en veeg-zuigwagen. Vooralsnog heeft dit geen invloed op de verdere planning van de werkzaamheden, zoals deze zijn aangekondigd in de huis aan huis bewonersbrief van fa. Ooms.

Met de busdienst

Lees meer: