Het waterschap doet meer dan u denkt, stemt u ook op 20 maart?!

Waterschappen in Nederland zorgen voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste (grond)waterstand en voor zuivering van afvalwater. Op Marken is daar het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voor verantwoordelijk. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks

Lees meer:

Stem 20 maart op Leefbaar Marken!

Woensdag 20 maart kunt u stemmen voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. Deze Provinciale Staten zijn vergelijkbaar met de gemeenteraad, ….. maar dan voor de provincie. De debatten in de media voor deze verkiezingen worden helaas overschaduwd door de landelijke politiek. Op zich begrijpelijk

Lees meer:

Enorme drukte tijdens inloopochtend Hulp bij inschrijving Woningnet en Woonmatch

Zaterdag 16 maart jl. faciliteerde de Eilandraad met vier personen een 2e inloopochtend om iedereen die dat nodig had te helpen bij het op een goede manier inschrijven bij Woningnet en Woonmatch.
De aanloop was enorm, zoveel zelfs dat er mensen in de loop van de ochtend helaas onverrichter zake naar

Lees meer:

Bomvol Trefpunt met jongeren en hun ouders op 4 maart 2019

INFORMATIEAVOND OVER STARTERSWONINGEN OP MARKEN

Op maandag 4 maart was er in dorpshuis het Trefpunt een informatieavond over starterswoningen op Marken. 

De organisatie hiervan was in handen van de werkgroep Tijdelijke jongerenwoningen van de Eilandraad. Het was een zeer

Lees meer:

Maak Marken leuker voor jezelf!

Deze enquête is bedoeld voor de Marker jeugd van 12 tot 25 jaar.
Vanuit de werkgroep maatschappelijke stage van de Eilandraad hebben we deze enquête gemaakt.De Eilandraad heeft als doel de leefbaarheid te vergroten en te behouden op Marken. Met andere woorden: houd en maak het leuk voor de jeugd en

Lees meer:

Nieuwsbrief Eilandraad Marken maart 2019

Eilandraad heeft nieuwe penningmeester en is blij met financiële steun!
In voorgaande nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat er nieuw bloed tot de Eilandraad Marken is toegetreden en dat er nog wordt gezocht naar een nieuwe voorzitter. Ondertussen heeft Remco Boes per 1 januari 2019 officieel het

Lees meer:

Hulp bij inschrijving Woningnet en Woonmatch, voor jong én oud, zaterdag 16 maart

Zaterdag 16 februari jl. hebben wij de eerste inloopsessie gehouden om onze hulp aan te bieden voor het op de goede manier inschrijven bij Woningnet en Woonmatch.
Er bleek enorme behoefte te zijn aan duidelijkheid, veel mensen wisten de inloopsessie te vinden mét resultaat. Een eerste indruk leerde

Lees meer:

4 maart informatieavond voor starters op de woningmarkt

Informatieavond over starterswoningen op Marken

Tijdens deze avond vertellen we o.a. over:

  • Ons projectteam en denktank
  • Bouwplannen op Marken
  • Uitleg over koop- én huurwoningen
  • Huidige woonmogelijkheden
  • Financieel advies door Piet Commandeur
  • Tips over WoningNet en Woonmatch Waterland

We starten om

Lees meer: