Actie tegen overlast toeristen

Noordhollands Dagblad 9-8-2019

Regels over wat wel en niet mag op Marken zwart op wit in convenant 

De gemeente Waterland gaat, samen met de Eilandraad Marken en touroperators, regels opstellen om de overlast van toeristen op het voormalige eiland te beperken. De regels komen zwart op wit te

Lees meer:

Infobijeenkomsten over afvalinzameling Waterland

Noordhollands Dagblad 26-07-2019

De gemeente Waterland houdt na de zomer twee informatieavonden over het plan om te stoppen met het inzamelen van vuilniszakken. Er komt een bijeenkomst voor inwoners van het centrum van Monnickendam en één voor bewoners van de oude kern van Marken.

Dat zijn de

Lees meer:

Zorgen over nieuw inzamelsysteem huisvuil

Noordhollands Dagblad 23-07-2019

Dat schrijft de Eilandraad Marken in een brief aan de gemeente. De Eilandraad reageert daarmee op het plan van de gemeente om over een paar maanden te stoppen met het ophalen van de ouderwetse vuilniszak, die Markers in de oude kern nu nog aan de kant van de weg

Lees meer:

Reactie Eilandraad op voorstel wijziging afvalinzameling oude Kern Marken

Naar aanleiding van de brief over drie (nieuwe) locaties voor het ondergronds inzamelen van afval die alle inwoners van de oude kern op 7 juni jl. hebben ontvangen heeft de Eilandraad een reactie opgesteld.

Deze brief vindt u hier . Kort samengevat hebben wij aangegeven de meerwaarde en voordelen

Lees meer:

Vuilniszak uit straatbeeld

Noordhollands Dagblad 08-07-2019

Inwoners oude kernen Marken moeten afval straks zelf wegbrengen

De ouderwetse grijze vuilniszak gaat verdwijnen uit het straatbeeld. Inwoners moeten straks hun vuilniszakken zelf storten in speciaal daarvoor bedoelde ondergrondse containers.

In de oude kern van

Lees meer:

Werkgroep Toerisme vraagt om ontwikkeling van beleid en handhaving

Het afgelopen half jaar zijn er vanuit de werkgroep Toerisme meerdere gesprekken gevoerd met de gemeente Waterland, ondernemers en buurtbewoners om de toenemende overlast bespreekbaar te maken.

Naar aanleiding hiervan heeft de Werkgroep Toerisme een brief opgesteld met een duidelijke vraag om

Lees meer:

Uitslag enquête Zorgplan Marken en vervolgstappen

Rond de jaarwisseling is er op Marken een enquête onder de inwoners van Marken gehouden over de zorg- en woonbehoefte op Marken. De resultaten daarvan zijn gebruikt in gesprekken die het projectteam Zorgplan Marken met diverse partijen heeft gevoerd en voert. Tijdens de openbare vergadering van 17

Lees meer:

Gemeenteraad wil oplossing voor jongeren Hoogkamplaan

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 juni jl. is gesproken over de noodkreet van de Eilandraad met betrekking tot behoud leefbaarheid op Marken. De focus ligt daarbij vooral op het benutten van kansen aan de Hoogkamplaan. Dat is waar nu de dertien tijdelijke jongerenwoningen staan. De

Lees meer: