Nieuwsbrief Eilandraad Marken februari 2019

Nieuwe voorzitter voor de Eilandraad gezocht!
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij vol trots onze vier nieuwe bestuursleden voorgesteld, te weten Nicolette Schouten-Roor, Remco Boes, Jan-Edward Commandeur en Suzan Visser. Samen met Neel Huurman en Henk Zeeman vormen zij het bestuur van de Eilandraad

Lees meer:

Omzetten woonduur in inschrijfduur (coulanceregeling verlengd tot 1 juli 2019)

Onderstaand belangrijke informatie voor iedereen die op termijn wil doorstromen vanuit een huur of koophuis naar een sociale huurwoning. Die behoefte kan o.a. voort komen uit overlijden van de partner (wegvallen deel inkomen) of plotselinge zorgbehoefte (invalide raken), kan het zomaar zijn dat je

Lees meer:

N518 blijft voorlopig 80 km/uur

Op initiatief van een inwoner van Monnickendam, en ondersteunt door de Stadsraad Monnickendam, heeft de gemeenteraad zich 31 januari jl. gebogen over het verlagen van de maximum snelheid op de provinciale weg N518 tussen Monnickendam en Marken. Het gaat dan specifiek om het wegvak tussen de grens

Lees meer:

Enquête verdeling sociale huurwoningen

Vijftien gemeentes in de regio’s Amstelland-Meerlanden Amsterdam en Zaanstreek-Waterland denken na over een nieuwe verdeling van sociale huurwoningen. Daarom vragen zij hun inwoners om hun mening te geven. Hiervoor is een online vragenlijst uitgezet met vragen over wie voorrang zou mogen krijgen op

Lees meer:

Vervolg op oefening Waterwolf 2016

Stel: er dreigt hoogwater. Die dreiging neemt toe en de dijk breekt door. Wat gebeurt er dan? Dit was het scenario van de grootschalige crisisoefening ‘Waterwolf’ in het najaar van 2016 op Marken.
Een indrukwekkende oefening waarbij honderden mensen werden geëvacueerd over land en water. Gewonden

Lees meer:

Wordt de N518 alsnog deels 50 of 60 km/uur?

De gemeenteraad behandelt naar verwachting aanstaande donderdag 31 januari bijgaande memo 159-448 van het college. Deze gaat over het snelheidsregime voor de weg tussen de bebouwde komgrens van Monnickendam en afslag Bereklauw. Dit is een onderdeel van de provinciale weg N518 tussen Monnickendam en

Lees meer:

’Regels tegen overlast toeristen’

Noordhollands Dagblad 28-01-2019

Eilandraad Marken vraagt om actie van de gemeente Waterland

De Eilandraad Marken gaat de gemeente Waterland vragen regels op te stellen om de overlast van toeristen op het voormalige eiland te beperken. Gedacht wordt aan een maximale omvang van

Lees meer:

Resultaten Meldpunt Overlast Toerisme

Naar aanleiding van de enquête die geleid heeft tot de toekomstvisie van Marken (2015) bleek dat er door bewoners ook overlast ervaren werd van het toerisme. Er zijn diverse gesprekken geweest met gemeente Waterland en een aantal traveltrade organisaties. Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van

Lees meer: