Vervolg op oefening Waterwolf 2016

veiligheidsregio logoStel: er dreigt hoogwater. Die dreiging neemt toe en de dijk breekt door. Wat gebeurt er dan? Dit was het scenario van de grootschalige crisisoefening ‘Waterwolf’ in het najaar van 2016 op Marken.
Een indrukwekkende oefening waarbij honderden mensen werden geëvacueerd over land en water. Gewonden werden verzorgd en de dijk moest worden hersteld. Aan de oefening deden meer dan 30 organisaties en honderden vrijwilligers mee.
Tijdens zo’n grote oefening is het lastig om elk onderdeel goed te oefenen. Daarom organiseren we als Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland nu een kleine vervolgoefening. Tijdens deze oefening ligt de focus op het evacueren van verminderd zelfredzamen.

De oefening
Op woensdag 6 februari 2019 worden 20 personen vanuit hun woning geëvacueerd naar de opvanglocatie het Trefpunt. Van deze 20 personen zijn er 10 personen verminderd zelfredzaam. De oefening start om 18:30 en is rond 21:30 uur klaar.

Wat merk ik daarvan?
In principe niets. Het gaat om een kleine oefening met een beperkt aantal deelnemers.

Wat als ik ooit te maken krijgen met een evacuatie?
Houd er rekening mee dat je bij een evacuatie voor een langere tijd van huis weg bent. Zorg daarom voor een volle brandstoftank, water, voedsel, toiletspullen, medicatie, contant geld, telefoon, kleding en dekens.
Op www.overstroomik.nl vind je een checklist hoe je je huis kunt beschermen voordat je weggaat en aan welke spullen je nog meer moet denken voor onderweg. Heb je buren die extra zorg nodig hebben? Kijk of je ze kunt helpen.


Afdrukken   E-mailadres