Niet meer fietsen op Zuidkade

Rijkswaterstaat

 

Vanaf heden mag niet meer gefietst worden op het fietspad op de Zuidkade.

Het fietspad vertoont gebreken. Dat kan gevaarlijke situaties voor fietsers opleveren. Rijkswaterstaat

Lees meer:

Toeristenauto’s blijven probleem

Noordhollands Dagblad 15-08-2018

   Geen maatregelen door geldgebrek Waterland   

MARKEN Het illegaal doorrijden op Marken door onbevoegden, die op het voormalige eiland

Lees meer:

Gemeente volgt advies Eilandraad over Bukdijk

Sinds begin 2014 wordt er gesproken over de Bukdijk. Dit begon met een initiatief van de Stadsraad Monnickendam. Zij stelde voor om ten behoeve van de pleziervaart een doorsteek in de Bukdijk te maken

Lees meer:

Gemeente doet niets met aandachtspunten evaluatie inrijden en parkeren Marken

Begin 2017 is het nieuwe parkeervergunningsysteem voor Marken ingevoerd. Belangrijkste wijziging was het invoeren van de bezoekersontheffing per huishouden. Om bezoekers van inwoners daadwerkelijk

Lees meer:

Inspecties dijk Marken vanwege droogte

 In verband met het neerslagtekort inspecteert Rijkswaterstaat de dijk om Marken wekelijks op krimpscheuren. Waterkeringsdeskundigen inspecteren de kleidijk en doen metingen om de toestand te

Lees meer:

Drone gaat op 31 juli foto's van Marken maken

Rijkswaterstaat laat op 31 juli a.s. een dronevlieger luchtfoto's maken van Marken. De foto's worden gemaakt in het kader van het Dijkversterkingsproject Marken.

De vluchten worden door een

Lees meer:

Rondschrijven juni 2018

Jongeren zelf aan de slag met onderzoek naar tijdelijke jongerenwoningen!

In maart van dit jaar heeft Woonzorg Nederland definitief besloten om de jongerenwoningen aan de Hoogkamplaan toch niet via

Lees meer:

Zorgplan Marken vordert gestaag, eind 2018 ligt er een definitief plan

Voor detailinformatie over de voortgang en de bevindingen tot nu toe aangaande het Zorgplan Marken, verwijzen wij u naar de tijdens de openbare vergadering van 25 juni 2018 gehouden onderstaande

Lees meer: