StemiconWoensdag 20 maart kunt u stemmen voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. Deze Provinciale Staten zijn vergelijkbaar met de gemeenteraad, ….. maar dan voor de provincie. De debatten in de media voor deze verkiezingen worden helaas overschaduwd door de landelijke politiek. Op zich begrijpelijk omdat de 1e Kamer via deze Provinciale Staten wordt gekozen. Dit is echter niet in het belang van de leefbaarheid van kleine kernen zoals Marken. Stem daarom vooral op Leefbaar Marken! Nu zult u die partij niet op uw stemformulier vinden, ….. maar via de stemwijzer komt u een heel eind. Via die vragen leest u namelijk waar de provincie echt over gaat. Dat betreft dus ook de leefbaarheid in de kleine kernen.

U zult zeggen, …….  maar daar gaat de gemeente toch over? Dat klopt, maar op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening bepaalt de provincie de kaders en daarmee de speelruimte voor de gemeente. Daar lopen wij als Eilandraad nu keihard tegenaan waar het gaat om bijvoorbeeld het willen realiseren van een zorgaccommodatie op Marken. Binnen de Provinciale Regionale Verordening (het bestemmingsplan van de provincie), staat namelijk dwingend voorgeschreven waar niet of bij hoge uitzondering gebouwd mag worden. Vanwege behoud van natuur en landschappelijke waarden is dat begrijpelijk. Echter  deze zogenaamde Bufferzones liggen direct tegen bestaande bebouwing aan. Daarmee worden kleine kernen op slot gezet en wordt bijvoorbeeld een zorgaccommodatie op de plekken zoals het Zereiderpad (boerderij fam. Visser) en Hoogkamplaan 1 (perceel naast de Patmoskerk) erg lastig.

Uiteraard blijft de Eilandraad alles in het werk stellen om de leefbaarheid op Marken te behouden. Dit doen wij door belangrijke marker onderwerpen onder de aandacht van diverse overheden te brengen. Ook u kunt dit doen door te stemmen in het belang van een leefbaar Marken! Leest u daarvoor zelf de politieke programma’s en/of doe de stemwijzer. U kunt dan zelf vaststellen wat in uw ogen het beste bijdraagt aan die leefbaarheid. Als Eilandraad vinden wij het vooral belangrijk dat we zowel onze jongeren als ouderen voor Marken kunnen behouden. Dit betekent (tijdelijke) jongerenwoningen, gelijkvloerse appartementen voor ouderen en een zorgaccommodatie.