dijkvuurtorenOp 15 januari 2018 heeft Rijkswaterstaat (RWS) samen met de gemeente, HHNK en de provincie Noord-Holland de plannen voor de dijkversterking Marken en bijbehorende meekoppelkansen gepresenteerd in Het Trefpunt. Op basis van de reacties die avond, en overleg met de Eilandraad, heeft RWS recent twee belangrijke documenten opgeleverd. Dit betreft de Bestuurlijke notitie MIRT-Planuitwerking Dijkversterking Marken en de Uitwerking van de meekoppelkansen Marken ( zie pdf hieronder ). Deze zijn ter besluitvorming voorgelegd aan de bestuurders van het hoogheemraadschap, gemeente en provincie, die er 6 maart 2018 over moeten adviseren naar de minister.

Op 26 februari 2018 heeft de Eilandraad via een brief haar advies uitgebracht. De Eilandraad heeft daarin diverse aandachtspunten geformuleerd over bijvoorbeeld verbeteren van de waterafvoer binnen Marken (duiker bij Het Kruis), het technisch ontwerp bij Rozewerf en het belang van het daadwerkelijk uitvoeren van meekoppelkansen. Het volledige advies leest u in bijgaande brief (zie pdf hieronder).

 

PDF Icon Eilandraad advies - MIRT-Planuitwerking dijkversterking Marken

PDF Icon Uitwerking meekoppelkansen dijkversterking Marken