2017 12 01De nieuw geasfalteerde N518 is alweer een maand in gebruik, maar nog niet helemaal naar wens. Tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandraad (27 november jl.) zijn diverse vragen besproken. In vervolg daarop heeft de Eilandraad gesproken met Provincie Noord-Holland met onderstaand resultaat.

Wanneer en hoe wordt de wateroverlast op de weg aangepakt?
Maandag 4 december wordt gestart met het verwijderen van de overhoogte van de bermen. Deze overhoogte wordt standaard aangebracht zodat er na inklinken geen kuilen langs de weg ontstaan. Verder wordt naar verwachting donderdag 7 december gestart met het aanbrengen van straatkolken op plekken waar grote plassen ontstaan. De afvoerleidingen van de kolken worden onder de weg door geboord. Het aanbrengen van deze kolken met leidingen is nog afhankelijk van tijdige vergunningverlening. Het verkeer kan er tijdens deze werkzaamheden met behulp van verkeersregelaars gewoon langs.

Is het wegdek voldoende stroef?
Ja, daar wordt op gecontroleerd. Het is altijd zo dat net na het asfalteren de weg wat gladder is, maar dat slijt snel.

Hoe zit het met het inhaalverbod landbouwvoertuigen?
De doorgetrokken streep wordt alsnog onderbroken gemaakt op plaatsen waar voldoende zicht is, zoals op de verbindingsdijk. Dit is nodig om inhalen van landbouwverkeer op die plaatsen juridisch mogelijk te maken. Onder de reeds aangebrachte inhaalverbodsborden worden dan borden aangebracht waaruit blijkt dat uitsluitend inhalen van landbouwverkeer is toegestaan.

Is het volledig opheffen van het inhaalverbod op de verbindingsdijk nog bespreekbaar?
Nee, dat is het op korte termijn niet. Echter de veiligheidssituatie wordt na één jaar geëvalueerd en dan komt ook dit onderwerp weer aan de orde. Net als de afweging of de maximumsnelheid alsnog van 80 naar 60 km/uur moet.

Waar kunnen calamiteiten zoals modder op de weg worden gemeld?
Dit kan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en op nummer 0800-0200600.

Hoe gaan we het parkeren in de berm bij Het Kruis vastleggen zodat het mee kan in de jaarevaluatie?
Hier komt de provincie nog op terug. Als inwoners van Marken kunnen wij hier een bijdrage aan leveren door foto’s te maken van gevaarlijke situaties en deze naar een nog nader te bepalen mailbox te sturen. Deze data kan dan binnen de jaarevaluatie worden meegenomen.

Hoe gaat het verder met de communicatie vanuit de provincie?
Zij communiceren via hun website. Daarbij is de afspraak gemaakt dat deze berichten ook worden aangeleverd bij www.markernieuws.com. Verder blijft de Eilandraad nauw betrokken bij te nemen vervolgstappen.