walandweg 2018 1De Walandweg tussen het Zereiderpad en de Minnebuurt is ingericht volgens het principe Duurzaam Veilig. Er zijn landelijke richtlijnen die beschrijven hoe zo een weg eruit moet zien. De Walandweg wordt getypeerd als een erftoegangsweg met gemengd verkeer. Daar wordt volgens deze richtlijnen geen as-belijning toegepast. De oude aslijn is daarom na het asfalteren (begin 2018) niet opnieuw aangebracht. Erftoegangswegen buiten de bebouwde kom (60 km/uur) hebben binnen Duurzaam Veilig soms wel suggestiestroken. Dus belijning aan de zijkanten waar een fietsstrook wordt gesuggereerd en/of die als kantlijn kan functioneren.

Op de Walandweg is geen sprake van gemengd verkeer met fietsers op de rijbaan. Er is immers een apart fietspad aanwezig. Daarmee klopt de huidige inrichting niet met de typering erftoegangsweg. Deze situatie met een apart fietspad is uiteraard veel veiliger dan een situatie met gemengd verkeer. Dit moet daarom ook zo blijven, …. zeker als we bedenken dat de lijnbus van deze weg gebruik maakt. Maar betekent dit nu ook dat er op de Walandweg helemaal geen belijning aangebracht moet worden?

Bij slecht zicht, zoals in het donker bij regen en bij mist, kan een auto of motor per abuis met de wielen in de berm terecht komen. Verder kunnen in de bocht ter hoogte van SV Marken ook schampongevallen met de bus ontstaan. Het is voor verkeersdeelnemers bij slecht zicht immers lastig om zonder hulp van belijning het juiste spoor te houden. Daarom heeft de Eilandraad reeds ten tijde van het ontwerp bij de wegbeheeder kenbaar gemaakt dat een aslijn gewenst is. Indien dit echt niet zou passen binnen de regelgeving, dan kunnen een kantlijn en/of bermpaaltjes met reflectoren wellicht goede alternatieven zijn. Dit verzoek is niet gehonoreerd door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, die wegbeheerder en daarmee bepalend is. Volgens hen zou het alsnog niet passen binnen Duurzaam Veilig.

zuiderwoude

Vervolgens heeft de Eilandraad gemeente Waterland verzocht om een standpunt in te nemen. Ambtelijk houdt men vast aan Duurzaam Veilig, en volgt dus de lijn van het Hoogheemraadschap. De kernwethouder kan zich de mogelijke onveiligheid voorstellen, maar de gemeente gaat niet over deze weg. Op termijn wordt deze weg wellicht overgenomen door de gemeente. Pas daarna zou het weer bespreekbaar zijn. Volgens de Eilandraad, en diverse inwoners die dit nadrukkelijk hebben aangegeven, is dit een ongewenste situatie en daarmee duurzaam onveilig. Los daarvan zijn er vergelijkbare wegen met vrijliggende fietspaden binnen de gemeente Waterland die in beheer zijn bij het Hoogheemraadschap die wel belijning hebben. Zie daarvoor de weg tussen Zuiderwoude en Broek in Waterland en de weg tussen Monnickendam en de Purmer. Ook dat zijn 60 km/uur-wegen buiten de bebouwde kom met een apart fietspad.