uitdammerdijkPresentatie Gemeente Waterland inzake ontwikkelingen Verkeer & Vervoer in de komende jaren (Bereikbaarheid Waterland).

Tijdens het kernradenoverleg van 20 november 2018 kregen de kernraden informatie omtrent de bereikbaarheid binnen de Gemeente Waterland op het gebied van Verkeer en Vervoer in de komende jaren.

Uit de presentatie bleek dat er vanaf april 2019 rekening moet worden gehouden met ernstige verkeershinder op de Uitdammerdijk (de weg tussen Uitdam en Durgerdam) vanwege de start van de werkzaamheden aan de Dijkversterking, dit zal gaan om een periode van 2 jaar!!

Op sheet nummer 8 zijn meer details weergegeven zoals: De bestaande weg vervalt tijdens de werkzaamheden. Met tijdelijke voorzieningen en faseringen worden de woningen en het recreatiepark Poort van Amsterdam bereikbaar gehouden. Er kan tijdelijk een één richtingsverkeer worden ingesteld, doorgaand verkeer wordt omgeleid via een omleidingsroute.

Ook kun je uit de sheets opmaken welke veranderingen er nabij het Schouw (o.a. verplaatsing van het tankstation) zullen gaan plaatsvinden.
Er zullen ook werkzaamheden van Broek in Waterland tot aan Edam gaan starten (o.a. aanleg fietspaden en onderdoorgang Broek in Waterland etc).

Met betrekking tot het vervoer gaat EBS enkele onrendabele lijnen schrappen en zijn ze gestart met het vervoersplan 2019.
In de laatste sheets staat iets over het gebruik van de Buurtbus & Bandenpomp en Elektrische deelauto’s.

Tijdens onze laatste openbare vergadering van 26 November jl. hebben wij deze ontwikkelingen globaal toegelicht.