enquête opstellenDeen Marken komende twee jaar nog niet in gevaar
Er zijn vergevorderde plannen om nabij de oude kern van Monnickendam (Galgeriet) een supermarkt te vestigen die naar verwachting over een jaar haar deuren opent. Supermarktketen Deen had daarop aangegeven haar vestigingen op Marken en aan de Graaf Willemlaan in Monnickendam te moeten sluiten. Vanuit de Eilandraad hebben wij dit nieuws vanzelfsprekend gevolgd en is er met diverse betrokken partijen gesproken. Ondertussen heeft vastgoedmanager Jan van Rhienen van Deen laten weten dat de vestiging op Marken nog minimaal een jaar na opening van de nieuwe supermarkt openblijft zodat men kan vaststellen wat de invloed op de omzet is. Verder heeft wethouder Jean van der Hoeven aangegeven alles in het werk te zullen stellen om een supermarkt voor Marken te behouden. Wij blijven dit uiteraard volgen en adviseren vooral uw lokale supermarkt te steunen.

Jongerenwoningen Hoogkamplaan: toch nog geen volledige duidelijkheid voor zomer 2017
In ons inlegvel van mei 2017 stond dat op 1 oktober 2018 de vergunning voor verhuur van de woningen aan jongeren onder de Leegstandswet definitief afloopt omdat is besloten er definitieve huurwoningen voor jongeren van te maken. De eind 2013 met de huurders overeengekomen maximale vijf jaar is dan voorbij en de optie om deze twee jaar te verlengen niet meer mogelijk. De woningen vallen immers niet meer onder de Leegstandswet omdat ze niet binnen afzienbare tijd worden gesloopt. Dit betekent dat huurders die op 1 oktober 2018 28 jaar of ouder zijn hun huurwoning per die datum moeten verlaten. De overige huurders kunnen naar verwachting een nog in te vullen nieuwe huurovereenkomst aangaan. Over die invulling bestaat helaas nog geen duidelijkheid; dit komt onder meer ook door de vraag of Woonzorg überhaupt eigenaar wil blijven van deze woningen. Haar doelgroep betreft immers huurders van 55 jaar en ouder. Wij blijven in het belang van de jongeren in gesprek met Woonzorg en de gemeente zodat er eind 2017 alsnog duidelijkheid komt.

Wie worden per juni 2018 vanwege maximale zittingsperiode onze nieuwe voorzitter en secretaris?
Volgens de statuten van de Eilandraad mogen de voorzitter en secretaris maximaal twee keer drie jaar in functie zijn. Na de doorstart van de Eilandraad in 2012 betekent dit dat de huidige voorzitter (Henk Zeeman) en secretaris (Neel Huurman) in juni 2018 verplicht moeten aftreden. Om vervangers goed in te kunnen werken is het zaak om deze nu al te werven. Wil jij je inzetten voor de leefbaarheid op Marken en lijkt het je leuk dat binnen de Eilandraad als voorzitter of secretaris te doen? Ga dan eens in gesprek met Henk of Neel. Onder meer via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zijn zij bereikbaar.

Evaluatie parkeerdruk oude kern Marken: graag uw reacties naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Sinds een aantal maanden is er een parkeerverbod voor heel Marken ingevoerd. Daar tegenover staat dat elk huishouden één algemene bezoekerspas voor haar bezoekers kan kopen. Verder kunnen inwoners van Marken voor hun eigen auto een parkeervergunning met een looptijd van 5 jaar aanschaffen (die tot 1 april 2017 zelfs gratis was). Waar vroeger niet in de oude kern door bezoekers van inwoners geparkeerd mocht worden, mag dit nu dus wel. Ook bedrijven die op Marken gevestigd zijn, kunnen vergunningen aanschaffen voor hun bedrijfsauto’s en hebben daarnaast de mogelijkheid om twee bezoekerspassen aan te schaffen. Een vooraf onderkend risico van deze regeling was een toename van de parkeerdruk in de oude kern. Daarom wil de gemeente dit op termijn evalueren. Als Eilandraad horen wij graag nu al uw ervaringen en suggesties zodat wij deze kunnen verzamelen. Als u geen extra parkeerdruk ervaart, horen wij dit uiteraard ook graag. Wij verzoeken u uiterlijk 30 september 2017 uw reactie te (laten) mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Geef dan ook aan of u persoonlijk wil aanschuiven bij ons overleg met de gemeente.

Wist u dat?

 • In oktober 2017 doordeweeks van 20.00 tot 05.00 aan de weg Monnickendam – Marken wordt gewerkt
 • De weg dan wordt afgesloten waarbij auto’s er alleen onder bepaalde voorwaarden langs mogen
 • De Eilandraad nog in gesprek hierover is met aannemer Van Gelder en provincie Noord-Holland
 • Er begin september nog een voorlichting komt in Het Trefpunt
 • Het technisch ontwerp voor de dijkversterking vrijwel gereed is
 • Het nu vooral gaat om het ruimtelijk ontwerp; dus hoe komt het eruit te zien zoals bij Rozenwerf
 • De werkgroep Dijkversterking en de bewoners van Rozenwerf hier nauw bij worden betrokken
 • Rijkswaterstaat naar verwachting op maandag 30 oktober 2017 het resultaat presenteert in Het Trefpunt
 • Er een nieuwe werkgroep Natuur & Milieu is opgericht met daarin acht nieuwe vrijwilligers
 • Zij zich onder meer gaan bezig houden met kansen voor natuurontwikkeling bij de dijkversterking en Bukdijk
 • Er ook voor de Bukdijk een werkgroep is samengesteld die kansen en bedreigingen in kaart brengt
 • Er een werkgroep buurtpreventie WhatsApp is opgericht en u daar binnenkort meer over hoort
 • Wij de werkgroep Jongeren nieuw leven in willen blazen en jongeren oproepen zich aan te melden
 • Jongeren zich daarmee kunnen inzetten voor hun eigen toekomst en die van hun dorpsgenoten
 • Iedere inwoner van Marken zich als vrijwilliger kan aanmelden bij de Eilandraad met een idee of plan
 • Beheerders van de Herbergier Assendelft een duidelijke presentatie in Het Trefpunt hebben gegeven
 • Het bredere locatieonderzoek Herbergier nog deels wacht op andere (bouw)ontwikkelingen
 • Het opnemen van een Herbergier binnen het bouwplan Sportvelden waarschijnlijk gaat afvallen
 • Het nog zeker tot 2018 duurt voordat de nadere planuitwerking van de Herbergier kan starten
 • Wij met de gemeente in gesprek zijn over het gewenste woningaanbod bij het bouwplan Sportvelden
 • Er vooral wordt gesproken over het aandeel huur en sociaal ten opzichte van koop en vrije sector
 • Op dit moment nog niet duidelijk is of er ook dicht bij de dijk gebouwd mag worden
 • Dit mede bepalend is waar het nieuwe B-veld zal komen te liggen
 • Gemeente Waterland er de vaart in wil houden en nog dit jaar met meer informatie komt
 • Er voor de winkel van Kes een bouwplan van 8 huurappartementen is gepresenteerd aan omwonenden
 • Dit plan vrij positief is ontvangen, maar nog een aantal verbeteringen behoeft
 • Als alles meezit er medio 2018 al wordt gestart met de bouw hiervan
 • Er ook gestaag verder wordt gewerkt aan de verbouwing van het oude gemeentehuis tot 5 appartementen
 • Er voor de Loods diverse plannen zijn waarbij de voorkeur van de gemeente uitgaat naar kleinschalig
 • Er dus na het in januari 2016 stoppen met de Bennewerf vele nieuwe bouwmogelijkheden zijn gekomen
 • Wij als Eilandraad vooral de mismatch op de woningmarkt van Marken willen helpen oplossen
 • De focus ligt op stimuleren van doorstroming enerzijds en langer thuis wonen voor ouderen anderzijds
 • De gemeente waarschijnlijk nog dit jaar met een bouwplan voor PIN en toiletten op het parkeerterrein komt
 • Naar aanleiding van de schouw met de gemeente diverse gebreken in de openbare ruimte zijn opgelost
 • Er ook zaken zijn die nog niet zijn opgelost en wij de gemeente daaraan blijven herinneren
 • Ook Rijkswaterstaat diverse zaken heeft uitgevoerd zoals schilderwerk en verwijderen struiken Hoge Dijk
 • Ook zij hun actielijst nog niet hebben afgerond maar dit naar verwachting in 2017 wel gaan doen
 • Het Hoogheemraadschap pas gelijktijdig met de dijkversterking een duiker bij het Kruis aanbrengt
 • Dit nog wel een paar jaar duurt waarmee een betere toevoer naar het gemaal bij Rozenwerf nog uitblijft
 • Dit ook geldt voor het verbeteren van een noodpompvoorziening bij Het Kruis zoals door ons voorgesteld
 • Na vier jaar de pot van de Eilandraad weer leeg begint te raken
 • Wij eind dit jaar met een betalingsverzoek komen, maar u uiteraard ook nu al een bijdrage mag overmaken
 • Ons rekeningnummer NL 14 RABO 0310 759 188 is en wij u op voorhand danken voor uw bijdrage

Wij wensen u een fijne zomervakantie !!