Jongeren zelf aan de slag met onderzoek naar tijdelijke jongerenwoningen!

In maart van dit jaar heeft Woonzorg Nederland definitief besloten om de jongerenwoningen aan de Hoogkamplaan toch niet via jongerencontracten te verhuren. Dit houdt in dat de verhuur van de woningen eind 2020 eindigt. Aangezien de voorgenomen bouwplannen op Marken tegen die tijd (naar verwachting) nog niet gerealiseerd zijn, is er voor de jongeren weinig of geen zicht op een andere woning. Na overleg met de Eilandraad en de Werkgroep Wonen is er een alternatief plan bedacht, namelijk tijdelijke jongerenwoningen.
Er is een projectgroep opgericht bestaande uit twee bestuursleden van de Eilandraad, twee leden van de Werkgroep Wonen, twee leden van de Werkgroep Jeugd en een aantal bewoners van de jongerenwoningen. De opdracht van deze projectgroep is om te onderzoeken of het mogelijk is om op Marken een aantal tijdelijke jongerenwoningen te realiseren. Dit voor een periode van 10 jaar, er van uitgaande dat er dan definitieve betaalbare woningbouw (huur/koop) is gerealiseerd op Marken.

Eilandraad positief over woningbouwplannen Marken, van zaaien naar oogsten

Kerkbuurt 22 (oude gemeentehuis): er zijn inmiddels 5 koopappartementen gerealiseerd en vrijwel allemaal gekocht/bewoond door Markers.

Buurterstraat 2 (oude groentewinkel Kes): er worden 8 vrije sector huurappartementen met lift tot 2e etage ontwikkeld door ontwikkelaar C. Mul. Bouwaanvraag is in behandeling bij de gemeente Waterland.

Westerstraat 25A (Flying Sailer): er ligt een plan voor de realisatie van 7 koopappartementen + 2 vrijstaande woningen (per kavel te koop) door ontwikkelaar C. Mooij. De huidige status is ons niet bekend.

Sportcomplex S.V. Marken: BAM Wonen is in opdracht van de Gemeente Waterland aan het onderzoeken en overleggen wat en hoeveel woningen er op een gedeelte van het Sportcomplex SV Marken gebouwd zouden kunnen worden. Wat er gebouwd moet worden is mede afhankelijk van de woonwensen die er zijn op Marken. Koop/huur sociaal en/of vrije sector, appartementen en/of grondgebonden woningen?

De rol van de Eilandraad bij deze bouwprojecten hebben wij uitvoerig beschreven in ons websitebericht van 2 juni 2018 “Eilandraad stuurt brief naar gemeente over bouwprojecten Marken”. De Eilandraad gaat een woonwensen onderzoek houden onder de Marker bevolking om zodoende meer inzicht te krijgen aan wat voor soort woningen er behoefte is op Marken met als doel: Hoe krijgen we de doorstroming opgang !!! Dit onderzoek is een vervolg op een eerder door de Eilandraad uitgevoerd onderzoek uit 2014 

Buitenschoolse opvang Marken wil graag uitbreiden, enquête volgt binnenkort!

Basisschool De Rietlanden hoort regelmatig geluiden dat er behoefte is aan meer na- en voorschoolse opvang. Momenteel onderzoeken wij (basisschool, Werkgroep Jeugd en Werkgroep Zorg & Welzijn) wat de wens bij de ouders is. In eerste instantie willen wij (als werkgroepen) ons voornamelijk richten op de buitenschoolse opvang. Ook wordt er onderzocht of er animo is voor voorschoolse opvang, maar dit willen we in een later stadium uitwerken.
De Stichting Kinderopvang Waterland (SKW) is de stichting die nu op dinsdag- en donderdagmiddag de opvang in de Rietlanden verzorgt. De SKW is enthousiast over de plannen die wij aandragen. Als er voldoende animo is, kunnen zij 5 middagen opvang garanderen.

Zorgplan Marken vordert gestaag, eind 2018 ligt er een definitief plan

Voor detailinformatie over de voortgang en de bevindingen tot nu toe, verwijzen wij u naar het bericht hierover op onze website www.eilandraad.nl. Daar vindt u de tijdens de openbare vergadering van 25 juni gehouden presentatie.

Help ons het toerisme op Marken in kaart te brengen, stuur foto of film naar 06-87167336

De werkgroep Toerisme van de Eilandraad wil kijken wat en wie er overlast ervaart en waar dat gebeurt, waar de knelpunten zitten en in samenspraak met de gemeente een oplossing vinden om deze knelpunten te ontlasten. Daarom hierbij nogmaals aandacht voor de manier waarop mogelijke overlast gemeld kan worden. Indien u niet beschikt over WhatsApp, kunt u ook mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In het najaar van 2018 worden de resultaten bekend gemaakt.

Openbaar Vervoer wijzigt vanwege Noord/Zuidlijn, deze wordt 22 juli in gebruik genomen!

De belangrijkste verandering van het OV op Marken door de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn (NZL) is dat er geen directe verbinding meer zal zijn met Amsterdam Centraal Station. Alle bussen rijden van en naar station Noord van de NZL. Vanaf dit station vervolgt u uw weg. Alleen van 22 juli tot 2 september (toeristenseizoen) rijden er tussen 9:00 uur en 16:00 uur wél bussen vanaf Centraal Station naar Marken en terug. De route van lijn 315 blijft gelijk. Verder vervalt lijn 111 omdat die nu wordt overgenomen door lijn 315. De bussen zullen iets later van Marken vertrekken, globaal om :28 en :58 en in de ochtendspits (tussen 6:58 uur en 8:13 uur) ook om :13 en :43. Op de terugweg is er gewoon een half-uursregeling. In de avondspits tussen 16:24 en 17:54 rijden er vier bussen per uur naar Marken. Aansluitingen op de 103 naar Purmerend blijven gewaarborgd. Zie ook: Dienstregeling per lijn en GVB

bestuur 2018Nieuwe secretaris en ere-secretaris benoemd, voorzitter met een jaar verlengd!

Volgens de Statuten van de Eilandraad mogen de voorzitter en secretaris maximaal twee keer drie jaar aansluitend in functie zijn. Omdat voorzitter Henk Zeeman en secretaris Neel Huurman in juni 2018 deze mijlpaal hebben bereikt, is er sinds 2017 gezocht naar vervangers. Dit is deels gelukt omdat Nicolette Schouten is benoemd tot secretaris. Tegelijkertijd is Neel Huurman benoemd tot ere-secretaris vanwege haar uitzonderlijke staat van dienst. Tevens is tijdens de Openbare Vergadering van 25 juni besloten Henk Zeeman voor een jaar dispensatie te verlenen. Uiteraard wordt de reeds ingezette werving van jong volwassenen voortgezet en voldoende tijd genomen om kennis en ervaring over te brengen. Dit in het belang van continuïteit van de Eilandraad.Wij wensen u een prettige zomervakantie!