startblokkenVoor in uw agenda: Maandag 26 november 20.00 uur Openbare Vergadering Eilandraad!

Tijdens deze vergadering in Het Trefpunt informeren wij u in ieder geval over de resultaten van het woonwensenonderzoek onder jongeren, het onderzoek over negatieve en positieve ervaringen inzake toerisme en de vorderingen rond het realiseren van een zorgaccommodatie. Naast het informatieve deel, komt er ook weer een interactief deel waarin we nadrukkelijk uw mening vragen. De definitieve agenda volgt half november.

Eenzaamheid, ……. hoe maken we dat bespreekbaar?

Eenzaamheid is een onderwerp dat steeds meer mensen treft. Persoonlijk, maar ook maatschappelijk. Wat is het precies, kun je het herkennen, hoe ernstig kan het zijn? Maar ook, hoe maak je het bespreekbaar en hoe kan je het helpen oplossen? Tijdens de Openbare Vergadering op 26 november komt Henny Luchies hierover vertellen. Henny is consulent, coach en trainer en betrokken bij de Aanpak Eenzaamheid in Amsterdam. Wekelijks spreekt zij mensen die met ernstige eenzaamheid kampen.

Ook binnenkort maatschappelijke stage lopen? Niet weten waar?

Bij De Eilandraad is het mogelijk als proef een maatschappelijke stage te vervullen. Het onderwerp van de stage moet bijdragen aan de leefbaarheid op Marken. In een groep kun je een idee samen bedenken en uitwerken. Bijvoorbeeld wat je wil dat er verbeterd, veranderd of toegevoegd kan worden aan de leefbaarheid op Marken. Wat mis je onder meer voor jouw leeftijd? We hopen dat jullie hieraan mee willen werken. We hebben al een aantal aanmeldingen en willen begin 2019 starten. Ongeacht of het project iets oplevert, krijg je hiervoor stage-uren. Zonder stageverplichting ben je natuurlijk ook van harte welkom. Zo lever je een bijdrage aan het behoud van de leefbaarheid op Marken! Aanmelden kan tot 15 november 2018 via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Onderzoek buitenschoolse opvang Marken: wel behoefte maar geen extra inschrijvingen!

Basisschool de Rietlanden heeft bij ouders een onderzoek gedaan naar de behoeften van buitenschoolse opvang. Ook zijn de belangstelling en mogelijkheden voor voorschoolse opvang onderzocht. In totaal hebben 47 ouders de enquête ingevuld. Daaruit bleek dat er voldoende animo is voor de voorschoolse opvang en dringende behoefte aan (extra) buitenschoolse opvang. Naast de huidige dinsdag- en donderdagmiddag, zouden ook de maandagmiddag en vrijdagmiddag toegevoegd kunnen worden. De directie heeft hierop ouders aangespoord om de kinderen aan te melden bij de Stichting Kinderopvang Waterland (SKW). Hiermee zou na de zomervakantie 2018 de opvang uitgebreid kunnen worden. Helaas zijn er geen aanmeldingen gedaan bij de SKW en is de opvang derhalve niet uitgebreid. Dit is een zeer teleurstellende uitkomst. De Eilandraad wil nogmaals het belang van opvangmogelijkheden benadrukken. Dit is niet alleen belangrijk voor het behoud van de school, maar ook om de vaak overbelastte grootouders te ontlasten.

Voor Elkaar op Marken: vrijwilligers in de startblokken voor hulpbehoevenden!

De vrijwilligers van Voor Elkaar op Marken staan ook dit najaar voor u klaar voor het verlenen van hand- en spandiensten. Mocht u zich nog niet hebben opgegeven als zorgvrager, dan kunt u dat nog steeds doen. Schroom niet om gebruik te maken van de diensten die wij nogmaals onder uw aandacht brengen. Mocht u hulpvragers in uw omgeving kennen, laat het ons dan weten. Denk daarbij ook aan het deels ontlasten van bestaande mantelzorgers of vervanging tijdens vakantie. Hieronder volgen nogmaals de aangeboden diensten:

  •  Vervoer en begeleiding; als u bijvoorbeeld onverwachts naar een specialist moet.
  •  Boodschappen, tuinverzorging en/of klusjes; door of samen met een vrijwilliger.
  •  Thuisadministratie; een mogelijk extra steuntje in de rug.
  •  Sociale contacten; een praatje maken, een spelletje doen, wandelen.
  •  Verzorging huisdieren; eten geven en uitlaten.
  •  Computerhulp, taal leren, et cetera.

Voor vervoersdiensten wordt € 0,19 per gereden kilometer in rekening gebracht.
Klusjes in en om het huis, tuinverzorging, verzorging dieren uiteraard in goed overleg. Boodschappen worden uitsluitend met contant geld gedaan.

De contactpersonen van Voor Elkaar op Marken:

Iet ter Braack Westerstraat 19 tel. 603345 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Aaltje Zeeman Noorderwerfstraat 2 tel. 601944 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Of gebruik de knop ‘Voor Elkaar op Marken’ op deze website voor uw aanvraag.

Eilandraad denkt mee over bestuurlijke toekomst gemeente Waterland!

De gemeenteraad van Waterland wil uiterlijk in 2020 een besluit nemen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. Kan Waterland zelfstandig blijven? Of moet Waterland de handen ineenslaan met buurgemeenten? Zo ja, met wie en hoe? In de vorige bestuursperiode is hier al veel informatie over verzameld. In de huidige bestuursperiode wil het college echter knopen doorhakken. Dit wil het college niet alleen doen. Daarom is onder meer de Eilandraad uitgenodigd om mee te denken over de opties van gemeente Waterland. Dat doen wij uiteraard graag omdat een eventuele herindeling naar verwachting ook van invloed zal zijn op de relatie tussen de gemeente en dorpsraden. Hier moeten waar nodig aanvullende afspraken over worden gemaakt.

In deze eerste fase zijn vooral maatschappelijke partners zoals dorpsraden uitgenodigd. De tweede fase start vanaf 1 januari 2019 en richt zich op het verzamelen van de meningen van de omliggende gemeenten en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Daarna start vanaf 1 maart 2019 de derde fase die zich richt op het nemen van een besluit. Tijdens deze fase zal de input uit de voorgaande fases worden gebruikt om met een aanzienlijk grotere groep inwoners en belanghebbenden binnen de gemeente van gedachten te kunnen wisselen. Dit moet leiden tot een uiteindelijke keuze en besluit.