volgende nieuwsbriefEilandraad heeft nieuwe penningmeester en is blij met financiële steun!
In voorgaande nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat er nieuw bloed tot de Eilandraad Marken is toegetreden en dat er nog wordt gezocht naar een nieuwe voorzitter. Ondertussen heeft Remco Boes per 1 januari 2019 officieel het penningmeesterstokje overgenomen van Jaap Boes die zich alleen nog bezig houdt met het Zorgplan Marken en de Dijkversterking. Remco heeft er zin in en is vol overgave begonnen aan zijn nieuwe taak. Wij willen hierbij van de mogelijkheid gebruik maken om alle gulle gevers onder de Marker bevolking te bedanken voor hun spontane financiële steun. Donaties blijven natuurlijk altijd welkom om onze doelen voor de Marker bevolking te kunnen verwezenlijken!

Voor de financiële jaarverslagen verwijzen wij u naar onze website http://www.eilandraad.nl/ (zie knop ‘doel’ in bovenste menubalk en vervolgens ‘financieel verslag’).

N518 blijft vooralsnog 80 km/uur
Op initiatief van een inwoner van Monnickendam, en ondersteund door de Stadsraad Monnickendam, heeft de gemeenteraad zich begin dit jaar gebogen over het verlagen van de maximum snelheid op de provinciale weg N518 tussen Monnickendam en Marken. Het gaat dan specifiek om het wegvak tussen de bebouwde kom grens van Monnickendam en de afslag Bereklauw. De Eilandraad heeft haar advies uit 2014, voor het veiliger maken van de gehele N518, opnieuw onder de aandacht gebracht van zowel de verantwoordelijke wethouder als de gemeenteraad. Er werd namelijk door de Stadsraad een onjuist en onvolledig beeld geschetst. De wethouder heeft uiteindelijk van de gemeenteraad opdracht gekregen om in gesprek te gaan met de provincie over het veiliger maken van de afslag Bereklauw. Als Eilandraad ondersteunen wij dit van harte en was reeds onderdeel van ons eerdere advies. Helaas is dat advies vanwege kosten niet gehonoreerd. Het idee was en is om voor de onoverzichtelijke bocht waarschuwingslichten aan te brengen die in werking treden zodra voetgangers of (brom)fietsers daar de weg over willen steken.

Minister akkoord met dijkversterking Marken, 13 mei informatieavond!
In januari heeft minister Cora van Nieuwenhuizen het Ontwerpprojectplan dijkversterking Marken definitief vastgesteld. Dit is een belangrijke mijlpaal. Naar verwachting komen de plannen eind april 2019 voor iedereen ter inzage en kunnen er waar nodig zienswijzen worden ingediend. Op maandag 13 mei 2019 organiseert Rijkswaterstaat een informatieavond in Het Trefpunt. Zet deze dus alvast in uw agenda!

Blijvend aandacht voor veiligheid bestaande dijk en oefenen calamiteitenplan
In februari is Titius Livius, directeur Algemeen Waterbeleid en Veiligheid van het ministerie, samen met burgemeester Luzette Kroon op Marken op werkbezoek geweest. De Eilandraad was daar ook bij en heeft gewezen op benodigd tijdelijk onderhoud van de west- en zuidkade. De dijk verkeert immers in zeer slechte staat en het duurt nog geruime tijd voordat de nieuwe dijk is opgeleverd. Vergunningverlening en aanbesteding vragen naar verwachting nog 2 jaar en daarna volgt nog een uitvoeringsperiode van 3 tot 5 jaar. De KNRM, Brandweer en EHBO zijn ondertussen voorbereid op calamiteiten door oefenen van hun noodplan. 

Hulp bij inschrijving Woningnet en Woonmatch, voor jong én oud, zaterdag 16 maart
Zaterdag 16 februari jl. hebben wij de eerste inloopsessie gehouden om onze hulp aan te bieden voor het op de goede manier inschrijven bij Woningnet en Woonmatch. Er bleek enorme behoefte te zijn aan duidelijkheid, veel mensen wisten de inloopsessie te vinden mét resultaat. Een eerste indruk leerde ons dat veel inschrijvingen niet geheel compleet waren, vooral dat er bij ouderen slecht één persoon ingeschreven stond, met gevolg dat de partner bij overlijden of echtscheiding geen enkele recht opbouwt! Dit is met name belangrijk omdat de partner nu nog een beroep kan doen op de coulanceregeling woonduur omzetten in inschrijfduur (kan tot 1 juli 2019). Zie hiervoor ook onze nieuwsbrief van februari 2019, te vinden op onze website.

Vanwege de enorme behoefte hebben wij een nieuwe datum voor nog een inloopsessie gepland en dit uitgebreid naar senioren (doorstromers) én jongeren (starters).
De nieuwe datum is zaterdag 16 maart a.s. van 10.00 tot 13.00 uur in de hal van Dorpshuis Het Trefpunt. Belangrijk is dat u uw inloggegevens en papieren meeneemt van zowel Woningnet als Woonmatch.
Houd er rekening mee dat we gemiddeld 10 á 15 minuten per persoon bezig zijn om zowel de inschrijving voor Woningnet als Woonmatch te doorlopen.

Ter voorbereiding en informatie vindt u een stappenplan voor jongeren (starters) als senioren (doorstromers) op de woningmarkt op de website van de Eilandraad. Met deze stappenplannen zou het voor iedereen mogelijk moeten zijn zich in te schrijven of te toetsen of uw inschrijving voldoet aan alle gestelde eisen. Heeft u ondanks de stappenplannen toch nog vragen of hulp nodig dan kunt u terecht op zaterdag 16 maart a.s.

PDF Icon Stappenplan Senioren         PDF Icon Stappenplan jongeren-starters

 

Informatieavond over starters op de woningmarkt
Op maandag 4 maart a.s. organiseert de Eilandraad een informatie bijeenkomst voor jongeren die willen starten op de woningmarkt. De aanleiding van deze avond is o.a. de uitkomst van de enquête die de Eilandraad enige tijd geleden heeft uitgezet bij de Marker jongeren.

De onderwerpen die deze avond besproken worden zijn o.a.: uitleg over koop- én huurwoningen door een financieel adviseur, update over de bouwplannen en de inschrijfprocedure voor Woningnet en Woonmatch.

Alle jongeren die zich hebben aangemeld, hebben inmiddels de agenda voor die avond met bijlage ontvangen.

Na wat aarzeling bij het aanmelden, zitten we nu op een aanmelding van ruim 70 personen! Er blijkt enorme belangstelling te zijn zowel onder de jongeren als hun ouders.

Aanmelden voor de avond kan nog steeds, stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.