telefooncirkel1Opstarten Telefooncirkel vanuit ‘Voor elkaar op Marken’
“Voor Elkaar op Marken” wil naast de reeds aangeboden diensten een “Telefooncirkel” opstarten.

Wat is de telefooncirkel?
Een telefooncirkel bestaat uit een groep deelnemers die elkaar iedere ochtend belt. Dagelijks contact geeft een gevoel van veiligheid. Iedereen die behoefte heeft aan een dagelijks contact, kan mee doen. Een telefoontje in de ochtend kan een prettig begin zijn van de dag. Ook kan het niet opnemen van de telefoon een signaal zijn dat er hulp nodig is.

Bent u niet in staat om te bellen, maar wilt u wel iedere ochtend gebeld worden? Ook dat kan!

Hoe werkt de telefooncirkel?
Een vrijwilliger start om half negen de telefooncirkel met het bellen naar de eerste deelnemer. Dan belt de eerste deelnemer de tweede en zo verder. De laatste deelnemer belt dan de vrijwilliger en zo is de cirkel rond.

Neemt niemand op? Of zijn er bijzonderheden? Dan geeft de deelnemer die dat opmerkt door aan de vrijwilliger. De vrijwilliger probeert dan via de opgegeven contactpersonen te achterhalen wat er aan de hand is en neemt zo nodig maatregelen.

 

Moet u altijd thuis zijn?
Nee, dat hoeft niet. Wel is het dan belangrijk dat u, indien mogelijk, uw afwezigheid doorgeeft aan de vrijwilliger.

Wilt u meedoen of heeft u interesse?
Neemt u dan met Iet (tel. 0299-603345) of Aaltje (tel. 0299-601944) contact op voor verdere informatie.
Meedoen met de telefooncirkel is gratis.

“Voor Elkaar op Marken” heeft het afgelopen half jaar de nodige aanvragen gehad. Een aantal deelnemers maakt wekelijks gebruik van de aangeboden diensten.
Uit ervaring is gebleken dat een bezoekje zeer op prijs wordt gesteld. Er voor elkaar zijn is wat we allemaal nodig hebben. Schroom dus niet om contact met ons op te nemen. 

 

Hulp bij inschrijving Woningnet en Woonmatch, voor jong én oud, zaterdag 20 april 

Zaterdag 16 maart jl. heeft de Eilandraad een tweede inloopsessie gehouden om onze hulp aan te bieden voor het op de goede manier inschrijven bij Woningnet en Woonmatch. Er bleek wederom enorme behoefte te zijn aan duidelijkheid. Veel mensen wisten de inloopsessie te vinden mét resultaat.

Met name voor doorstromers is het belangrijk dat u op een goede manier staat ingeschreven als woningzoekende omdat er nu nog een beroep kan worden gedaan op de coulanceregeling woonduur omzetten in inschrijfduur (Dit kan tot 1 juli 2019). Zie hiervoor ook onze nieuwsbrief van februari en maart 2019, te vinden op onze website.

Vanwege de enorme behoefte hebben wij een nieuwe datum voor nog een inloopsessie gepland voor senioren (doorstromers) én jongeren (starters).

De nieuwe datum is zaterdag 20 april a.s. van 10.00 tot 13.00 uur, melden in de hal van Dorpshuis Het Trefpunt. Belangrijk is dat u uw inloggegevens en papieren meeneemt van zowel Woningnet als Woonmatch.

Vanwege de enorme belangstelling op voorgaande dagen, willen wij het dit keer anders aanpakken, namelijk door van te voren aan te melden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch bij Neel Huurman, 0299-601273. We plannen u dan in voor die dag zodat u weet op welke tijd u verwacht wordt in Het Trefpunt. Op deze manier hoeft niemand lang te wachten en bent u er zeker van dat u niet onverrichter zaken naar huis gaat.

Ter voorbereiding en informatie vindt u een stappenplan voor jongeren (starters) als senioren (doorstromers) op de woningmarkt op de website van de Eilandraad. Met deze stappenplannen zou het voor iedereen mogelijk moeten zijn zich in te schrijven of te toetsen of uw inschrijving voldoet aan alle gestelde eisen. Heeft u ondanks de stappenplannen toch nog vragen of hulp nodig dan kunt u terecht op zaterdag 20 april a.s.

 

Afsluiting Uitdammerdijk wordt later, maar is niet te voorkomen!

Vanwege de dijkversterking Hoorn – Amsterdam zou de weg tussen Uitdam en Durgerdam (Uitdammerdijk) vanaf april 2019 voor twee jaar worden afgesloten. Die twee jaar klopt nog steeds, echter start de afsluiting naar verwachting pas eind 2019. Deze vertraging heeft te maken met een bezwaarprocedure bij de Raad van State.

Op 22 maart 2019 is de Eilandraad door de Alliantie Markermeerdijken formeel geïnformeerd over de dijkversterkingsplannen Hoorn – Amsterdam. Dit gesprek ging vooral over de voorgenomen afsluiting van de Uitdammerdijk. Gevraagd is of er opties zijn dat Markers er op basis van hun Parkeervergunning Marken toch langs mogen. Vanaf Marken is het immers de kortste route naar de Oostelijke Ringweg van Amsterdam. Helaas moet ook de Eilandraad vaststellen dat het doortrekken van de tijdelijke weg langs het Kinselmeer fysiek onmogelijk is. Dit vanwege het aangrenzende water en daarmee gebrek aan ruimte. Verder is een omleiding door Waterland-Oost geen realistisch alternatief, behalve voor (brom)fietsers dan. Dit betekent dus twee jaar lang een omleiding via de N247 voor autoverkeer. Naar verwachting is de Alliantie Markermeerdijken op maandag 17 juni 2019 tijdens de openbare vergadering van de Eilandraad aanwezig om zaken toe te lichten en vragen te beantwoorden.