volgende nieuwsbriefOntwerp-projectplan Dijkversterking Marken ter inzage, 13 mei informatieavond
Het ontwerp-projectplan Waterwet ‘Dijkversterking Marken’ is nu gereed en ligt vanaf 25 april 2019 ter inzage. Dat geldt ook voor de Milieueffectrapport (MER) en de bijbehorende ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming. U vindt deze documenten via www.noord-holland.nl/actueel/terinzageleggingen. De papieren versie kunt u tijdens openingstijden inzien in Dorpshuis Het Trefpunt. U kunt tot en met 5 juni 2019 een zienswijze indienen. Wij adviseren u echter daarmee te wachten tot na de informatieavond van Rijkswaterstaat op maandag 13 mei in Het Trefpunt. Het programma is die avond als volgt: 19.00 uur inloop, 19.30 uur plenaire presentatie en van 20.00 uur tot 21.30 uur een informatiemarkt. U kunt dan uw vragen stellen aan medewerkers van Rijkswaterstaat. Ook is er op vrijdagen 3, 10, 17 en 24 mei van 10.00 tot 11.00 uur een medewerker van Rijkswaterstaat aanwezig in Het Trefpunt om uw vragen te beantwoorden.

De werkgroep dijkversterking gaat de komende periode controleren of gemaakte afspraken zijn nagekomen en/of adviezen zijn opgevolgd. Mocht dit niet zo zijn, dan zal de Eilandraad zelf een zienswijze indienen om via die weg wederom haar eisen en wensen kenbaar te maken. Gezien de goede samenwerking en ervaringen met Rijkswaterstaat is dit naar verwachting niet nodig. Als Eilandraad kijken wij bij de controle vooral ook naar details bij de ‘specials’ Rozewerf, Vuurtoren, Haven en KNRM. Verder zullen wij een aanvullende meekoppelkans qua vergunning veilig proberen te stellen. Dit betreft een parkeervoorziening aan de zuidzijde van de Haven ter vervanging van het huidige parkeren op de Hogedijk. Deze kans ontstond nadat Rijkswaterstaat definitief besloot om ook daar buitendijks te gaan versterken. Dit was na de besluitvorming over alle andere meekoppelkansen. Lukt dit niet via de reguliere weg met Rijkswaterstaat, dan doen we dit alsnog middels een formele zienswijze.

Bestuurlijke Toekomst Gemeente Waterland bewonersbijeenkomst woensdag 22 mei
Het proces rondom de Bestuurlijke toekomst (= gaat gemeente Waterland fuseren of blijft de gemeente zelfstandig?) is in de laatste fase beland. Om een weloverwogen besluit te kunnen nemen, is de gemeente al een tijd bezig met de voorbereidingen. Zo zijn er argumentenkaarten opgesteld waarin de voors en tegens van fuseren of zelfstandig blijven zijn opgenomen en hebben er gesprekken plaatsgevonden met omliggende gemeenten. Hierover wil de gemeente graag op interactieve wijze met de inwoners van iedere kern in gesprek. Voor Marken is dit op woensdag 22 mei as om 19:30 uur in Het Trefpunt.

Hulp bij inschrijving Woningnet en Woonmatch, voor jong én oud, laatste kans op zaterdag 18 mei
Vanwege de enorme behoefte is er voorlopig een laatste extra datum gepland voor een sessie voor senioren (doorstromers) én jongeren (starters).
De nieuwe datum is zaterdag 18 mei a.s. van 10.00 tot 13.00 uur, melden in de hal van Dorpshuis Het Trefpunt. Belangrijk is dat u uw inloggegevens en papieren meeneemt van zowel Woningnet als Woonmatch.

Vanwege de enorme belangstelling op voorgaande dagen, willen we u vragen zich van tevoren aan te melden. Dit kan door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch bij Nicolette Schouten, 0299-603085, liefst ’s avonds bellen. We plannen u dan in voor die dag zodat u weet op welke tijd u verwacht wordt in Het Trefpunt. Op deze manier hoeft niemand lang te wachten en bent u er zeker van dat u niet onverrichter zaken naar huis gaat.

Werkgroep Verkeer: onderzoek hogeschool, veiligheid en bereikbaarheid
Onderzoek Windesheim rond inrijden, zwaar verkeer en pakketbezorging. Drie studenten Verkeer van Hogeschool Windesheim in Almere voeren op verzoek van Gemeente Waterland en de Eilandraad een onderzoek uit naar inrijden/parkeren door bezoekers, pakketbezorging en zwaar verkeer. De enquête hierover was tot 30 april via internet in te vullen. Ook doen zij onderzoek ter plaatse. Na hun onderzoek gaan ze aanbevelingen uitbrengen op deze onderwerpen (voor de zomer).

Walandweg: inzet voor belijning
Zoals alle inwoners van Marken hebben gemerkt, ontbreekt de belijning op de Walandweg sinds het nieuwe asfalteren. Hierdoor kunnen er mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan, vooral wanneer het regent en donker of mistig is. De Eilandraad heeft de afgelopen periode intensief contact gezocht met het HHNK, de wegbeheerder van de Walandweg, om deze gevaarlijke situatie aan te kaarten. Het HHNK blijft echter bij het standpunt dat de huidige inrichting van de weg zonder belijning volgens de landelijke richtlijnen is. De Walandweg wordt gezien als een erftoegangsweg type II, wat wil zeggen dat er dagelijks een beperkt aantal voertuigen rijdt en daarom wordt er geen belijning toegepast. Omdat de inwoners van Marken vooral problemen met de bussen van EBS ervaren hebben wij via het HHNK contact gezocht met EBS om bewustwording te creëren bij de chauffeurs over de gevaren van het niet op de goede rijbaan rijden. De Eilandraad blijf mogelijkheden zoeken om het HHNK er toe te zetten alsnog belijning toe te passen op de Walandweg.

Borgen bereikbaarheid door werkzaamheden dijk en gemaal Monnickendam
Binnenkort starten werkzaamheden aan de dijk tussen Uitdam en Durgerdam, en ook het gemaal aan de Waterlandse Zeedijk zal veranderingen ondergaan. Beide werkzaamheden hebben flinke impact op de bereikbaarheid. We houden alle planningen nauwgezet in het oog en hebben kennis gemaakt met de Omgevingsmanager van HHNK. Als er nieuws te melden is, leest u dat o.a. op www.eilandraad.nl en www.markernieuws.com

Update Werkgroep Wonen
Leefbaarheid is de laatste tijd een veelbesproken onderwerp op Marken. De angst groeit dat deze leefbaarheid steeds meer onder druk komt te staan. Het aantal leerlingen op de basisschool neemt gestaag verder af, zijn er nog wel genoeg vrijwilligers te vinden voor de diverse initiatieven en blijft de supermarkt wel? Dat zijn al een aantal belangrijke voorbeelden. Onlosmakelijk verbonden met leefbaarheid in een woonplaats is de vraag of er genoeg woningen gerealiseerd kunnen worden om het inwonersaantal op peil te houden. En voor wie moet er dan gebouwd worden?
Dit is waar de Werkgroep Wonen van de Eilandraad zich al jaren mee bezig houdt. Er is enorm veel in kaart gebracht en de diverse gegevens worden scherp bijgehouden. Naar aanleiding van deze gegevens is vrij duidelijk aan te geven waar behoefte aan is.
De Werkgroep Wonen wordt dan ook iedere keer nauw betrokken bij de diverse nieuwbouwplannen. Niet als het gaat om bouwtechnische zaken maar wel als het gaat om het type woning en voor welke doelgroep. Op deze manier kunnen we er voor zorgen dat de jongeren kunnen blijven en dat de senioren een woning betrekken waar zij behoefte aan hebben in hun fase van het leven. Zo komt de doorstroming van woningen op gang.
We merken helaas dat er nog niet veel nieuwbouw gerealiseerd wordt op Marken maar dat is voor de Werkgroep geen reden om op te geven. We blijven de markt volgen en de gegevens bijhouden. Uiteindelijk zal er een kans komen en kunnen we voor de vele die op Marken willen blijven, of die naar Marken toe willen komen, een plek realiseren. Zo blijft die leefbaarheid in stand!