2019 hulpbijZaterdag 16 maart jl. faciliteerde de Eilandraad met vier personen een 2e inloopochtend om iedereen die dat nodig had te helpen bij het op een goede manier inschrijven bij Woningnet en Woonmatch.
De aanloop was enorm, zoveel zelfs dat er mensen in de loop van de ochtend helaas onverrichter zake naar huis moesten omdat hulp in de tijdspanne van 10.00 tot 13.00 uur niet zou lukken.
Deze mensen worden in de loop van de week gebeld door de vrijwilligers van de Eilandraad voor een afspraak.

Vanwege de enorme drukte hebben wij besloten om nog minimaal één inloopochtend te plannen, maar dan wel met aanmelding van te voren zodat we in tijdsblokken kunnen werken en mensen
niet meer zo lang hoeven te wachten of onverrichter zaken naar huis moeten.

In het rondschrijven van de Eilandraad van april, wordt een nieuwe datum bekend gemaakt.