Nieuwe datum!

De gemeenteraad wil eind 2019 een besluit nemen over de bestuurlijke toekomst van Waterland. Blijven we als gemeente zelfstandig of gaan we fuseren? Dat is de keus die gemaakt moet worden. We willen natuurlijk weten wat onze inwoners belangrijk vinden.
Daarom organiseren we samen met de

Lees meer:

Nieuwsbrief Eilandraad Marken mei 2019

Ontwerp-projectplan Dijkversterking Marken ter inzage, 13 mei informatieavond
Het ontwerp-projectplan Waterwet ‘Dijkversterking Marken’ is nu gereed en ligt vanaf 25 april 2019 ter inzage. Dat geldt ook voor de Milieueffectrapport (MER) en de bijbehorende ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming. U

Lees meer:

16 mei 2019 raadsvergadering: Kom in actie voor leefbaarheid Marken!

Via diverse kanalen is er afgelopen periode nadrukkelijk aandacht gevraagd voor behoud van leefbaarheid op Marken en dan specifiek op het gebied van Zorg en Wonen. Omdat gemeente Waterland hier een cruciale rol in kan en moet spelen, heeft de Eilandraad een en ander vooral daar onder de aandacht

Lees meer:

’Alles op alles voor jongerenwoningen’

Noordhollands Dagblad 03-05-2019

De gemeente Waterland moet alles uit de kast trekken om tijdelijke woningen voor met name jongeren te realiseren. Op Marken, maar bijvoorbeeld ook in Ilpendam. Dat vindt de Waterlandse afdeling van de PvdA, die op dit moment de mogelijkheden onderzoekt van

Lees meer:

’Actie nodig voor de leefbaarheid’

Noordhollands Dagblad 26-04-2019

De gemeente Waterland moet onderzoeken of ze de voormalige seniorenwoningen aan de Hoogkamplaan op Marken kan kopen van Woonzorg Nederland. Dat vindt de Eilandraad Marken.

Aankoop van de huisjes is dé manier om te voorkomen dat de grond ten prooi valt aan een

Lees meer:

Ontwerp-projectplan Dijkversterking Marken ter inzage, 13 mei informatieavond in Het Trefpunt!

De Eilandraad is sinds de afkeuring van de west- en zuidkade in 2006 nauw betrokken bij het ontwerpproces van de dijkversterking. Dit heeft in 2012 zelfs geleid tot oprichting van een aparte werkgroep Dijkversterking. Daarin zitten onder meer Marker techneuten en een aantal direct aanwonenden van de

Lees meer:

Visie Zorg en Wonen, kansen nu benutten!

In de Aanvraag stimuleringssubsidie Leefbaar Marken kunt u lezen wat er op Marken nodig is qua Zorg en Wonen en welke kansen vanuit urgentie in 2019 moeten worden benut. Dat de Eilandraad dit doet via een subsidieaanvraag, heeft te maken met het feit dat de Eilandraad geld nodig heeft om handen en

Lees meer:

Hulp bij inschrijving Woningnet en Woonmatch

Eilandraad organiseert vanwege grote belangstelling weer extra sessies

Om jongeren (starters) en ouderen (doorstromers) in aanmerking te laten komen voor huurwoningen van Woonzorg of Wooncompagnie, is het belangrijk om op een goede manier als woningzoekende ingeschreven te staan bij Woningnet en/of

Lees meer: