Tijdelijke jongerenwoningen Hoogkamplaan verlengd onder de Leegstandswet

Sinds december 2013 zijn dertien oude aanleunwoningen aan de Hoogkamplaan in gebruik als tijdelijke jongerenwoningen onder de Leegstandwet. De Eilandraad heeft daar toentertijd het initiatief voor

Lees meer:

IN MEMORIAM

 

Ons bereikte het droevige bericht dat op woensdag 28 maart 2018 is overleden


Co Pasdeloup


Co was van 3 juni 2013 t/m 22 juni 2015 bestuurslid van de Stichting Eilandraad Marken.


Wij zijn hem

Lees meer:

Mededelingen uit de werkgroep Zorg en Welzijn:

Naamswijziging werkgroep

Om beter aan te sluiten op het gebruik in het sociaal domein, hebben wij de naam van onze werkgroep ‘Welzijn en (medische) Zorg’ veranderd in ‘Zorg en Welzijn’. Dat ligt ook

Lees meer:

Werving vrijwilligers ‘Voor Elkaar op Marken’

Graag nodigen wij u uit om vrijwilliger te worden bij ‘Voor Elkaar op Marken’. Als vrijwilliger bent u van onschatbare waarde voor de Marker gemeenschap. En, naast dat u een ander helpt, zal het u

Lees meer:

  Bewoners en Toerisme

Zo gaan we het doen! 

Per 15 maart wordt het nr. 06-87167336 geopend waar iedereen die wat minder prettige ervaringen omtrent toerisme wil delen met de werkgroep toerisme via WhatsApp,
Let op dit

Lees meer:

Tijden stremming bus Minnebuurt vanwege werkzaamheden Walandweg

Maandag 19 maart start aannemer Ooms Construction in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met asfaltonderhoud op Marken. In verband met de voorspelde vorst, starten de

Lees meer:

Dijkversterking Marken: uitvoeringswerkzaamheden grondonderzoek.

Rijkswaterstaat start in 2020 met de dijkversterking op Marken. In voorbereiding hierop wordt grondonderzoek uitgevoerd. Dit grondonderzoek wordt uitgevoerd op:

• de kruin van de West- en Zuidkade, de

Lees meer:

Dijkversterking Marken: woningen krijgen bouwkundige opname

Rijkswaterstaat start in 2020 met de dijkversterking op Marken. Woningen die in de invloedssfeer van de werkzaamheden staan, krijgen in maart of april een bouwkundige opname. Rijkswaterstaat heeft

Lees meer: