Eilandraad: Opbrengst parkeerterrein naar Marken

Het Noordhollands Dagblad  07-02-2018

De Eilandraad Marken blijft erop hameren dat de inkomsten van het grote parkeerterrein op het eiland ten goede moeten komen aan Marken zelf. Het moet een zogenoemde doelbelasting worden, vindt de Eilandraad.

De Eilandraad heeft een paar jaar geleden een toekomstvisie voor Marken opgesteld, die onlangs is geëvalueerd. Daarbij heeft zij tien 'speerpunten' geformuleerd met betrekking tot zaken die de komende jaren geregeld moeten worden. De speerpunten

Lees meer:

Eilandraad krijgt 2.250 euro voor Zorgplan Marken

Een levensloopbestendig Marken waar bewoners van geboorte tot overlijden wonen en leven en waar alleen specialistische zorg buiten Marken plaatsvindt. Dat is waar de Eilandraad naar streeft. De werkgroep Welzijn en Medische Zorg van de Eilandraad timmert hiervoor al geruime tijd aan de weg. Er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar een groepszorgconcept voor dementerenden (o.a. Herbergier), inclusief mogelijk kansrijke locaties hiervoor. Verder is een netwerk opgebouwd met zorgverleners op Marken

Lees meer:

Eilandraad dient 10 speerpunten in bij gemeente Waterland

Op 1 februari 2015 heeft de Eilandraad haar Visie voor Marken op de Toekomst bij gemeente Waterland ingediend (zie knop “Toekomstvisie’). Er is toen ook een actie- en wensenlijst voor de gemeente meegestuurd (zie pdf onderaan dit bericht). Nu drie jaar later, en aan de vooravond van een nieuwe bestuursperiode, is de visie door de Eilandraad geëvalueerd. Daarbij is vastgesteld welke resultaten zijn bereikt en wat nog aandacht behoeft. Het dagelijks bestuur van de Eilandraad heeft dit op 9 januari

Lees meer:

Donateurs steunen Eilandraad ruimhartig

De Eilandraad draait financieel op de jaarlijkse bijdrage van gemeente Waterland (ruim 500 euro per jaar), donateurs en incidentele (project)sponsoring.
Alleen wanneer het operationele saldo daar aanleiding toe geeft, vraagt de Eilandraad elk huishouden op Marken om een vrijwillige bijdrage.
Eind 2017 was dat weer het geval. Tot en met 31 december 2017 is al 5.369,50 euro overgemaakt.
U vindt dit bedrag ook terug in het financieel verslag over 2017 (zie ook knop ‘Doel’ in bovenstaande menubalk

Lees meer:

Kerstboomverbranding Marken gaat zaterdag 6 januari 2018 gewoon door!

Gemeente Waterland heeft recent aangegeven te stoppen met het organiseren van kerstboomverbrandingen, waaronder die op Marken. In plaats daarvan kunnen kerstbomen op dinsdag 9 januari tussen 15.00 en 16.30 uur worden afgegeven bij de oude gemeentewerf (Boxenring 39a Marken). De bomen gaan, net zoals het GFT, naar de verwerker die het gebruikt als biomassa. De gemeente vergoedt nog wel € 0,25 per aangeleverde boom.

Omdat de Eilandraad en de Brandweerpost Marken van mening zijn dat hiermee een

Lees meer:

Compromis parkeren bij Deen lijkt in zicht

Onlangs heeft gemeente Waterland via borden duidelijk gemaakt dat parkeren bij de ingang van Deen alleen is voorbehouden aan vergunninghouders ‘Parkeren Marken’. Klanten van Deen van buiten Marken, maar ook marker klanten zonder parkeervergunning, mogen daar dus niet parkeren. Deen heeft hierover aan de bel getrokken bij zowel gemeente Waterland als de Eilandraad. Vervolgens is dit onderwerp tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandraad (maandag 27 november) besproken. De optie om deze vier

Lees meer:

Provincie gaat aan de slag met restpunten N518

De nieuw geasfalteerde N518 is alweer een maand in gebruik, maar nog niet helemaal naar wens. Tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandraad (27 november jl.) zijn diverse vragen besproken. In vervolg daarop heeft de Eilandraad gesproken met Provincie Noord-Holland met onderstaand resultaat.

Wanneer en hoe wordt de wateroverlast op de weg aangepakt?
Maandag 4 december wordt gestart met het verwijderen van de overhoogte van de bermen. Deze overhoogte wordt standaard aangebracht zodat er na

Lees meer:

Veel nieuws tijdens Openbare Vergadering Eilandraad

Op maandag 27 november 2017 was de halfjaarlijkse Openbare Vergadering van de Eilandraad. De opkomst viel wat tegen, wellicht had dit met het slechte weer te maken. Er was overigens wel veel nieuws te melden; vooral ook voor (oudere) jongeren. Die doelgroep bezoekt helaas maar weinig de openbare vergaderingen. Dat is jammer, omdat behoud van leefbaarheid op Marken vooral ook over hun toekomst gaat.

In onderstaande presentatie treft u onder meer de volgende onderwerpen aan:

  • De zoektocht naar een

Lees meer: