Enquête ‘Hoe ervaart u de veiligheid op Marken’ (invullen t/m 12 april mogelijk)

Na een eerdere enquête op Marken in 2015 (0-meting), houdt de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland wederom een enquête over veiligheid op Marken. U vindt deze enquête ook als inlegvel bij Ons Streekblad van 30 maart 2017 welke u tot en met 12 april 2017 kunt inleveren bij dorpshuis Het Trefpunt. Digitaal invullen is natuurlijk veel gemakkelijker (zie onderstaande link). Door mee te doen aan de enquête oefent u invloed uit op de communicatie die de overheid inzet voor

Lees meer:

Let op: laatste week aanvraag gratis parkeervergunning (t/m 31 maart!)

Per 2 januari 2017 gelden nieuwe regels voor inrijden en parkeren op Marken. De belangrijkste wijziging is dat het inrijverbod is opgeheven en er voor heel Marken een parkeerverbod geldt, dus ook in de Minneweg!  Dit is  ondertussen als zodanig met borden aangegeven op de Kruisbaakweg en Walandweg. Bestemmingsverkeer mag daarom gewoon doorrijden voor bijvoorbeeld laden en lossen. Parkeren op de openbare weg mag alleen met een parkeervergunning. Uiteraard mag u wel gewoon op uw

Lees meer:

Reactie op zienswijze Eilandraad Ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030

Op 14 december 2016 heeft de Eilandraad een zienswijze ingediend op de Ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030 van gemeente Waterland. Deze Omgevingsvisie is een belangrijk document voor de toekomst van Marken. In deze visie worden de hoofdzaken van het te voeren ruimtelijk beleid voor de langere termijn vastgelegd. Op 17 februari 2017 ontvingen wij een reactie van de verantwoordelijke wethouder op onze zienswijze. Deze reactie is verwoord onder nummer 25a t/m 25q in het document

Lees meer:

Marken wil jonge gezinnen: 'Nieuwe bewoners hoeven niet zondag ter kerke te gaan'

Het Parool 7 februari 2017

Het vergrijzende Marken snakt naar jonge gezinnen. De Eilandraad is een campagne gestart om het voormalige vissersdorp als 'onverwachte woonverrassing' te promoten in Amsterdam.

Het kan natuurlijk niet, maar het liefst zouden de bestuursleden van de Eilandraad tijdens bezichtigingen van vrijkomende koopwoningen voor de deur gaan staan om bij de belangstellenden voorzichtig te informeren naar de kinderwens.

"Marken heeft kinderen nodig," zegt Jaap Boes lachend, "om het

Lees meer:

Gaat de Eilandraad op de huidige voet verder?

Na de doorstart van de Eilandraad in 2012 en het opstellen van de Visie voor Marken op de Toekomst in 2015, dient nu de vraag zich aan welke rol de Eilandraad in de toekomst moet gaan innemen zodat een leefbaar Marken wordt behouden. Dit gaat zowel over de rol richting overheden en maatschappelijke organisaties als naar inwoners, bedrijven en verenigingen op Marken zelf. Om daar over te brainstormen is er op 21 januari 2017 een bijeenkomst geweest met (oud) bestuursleden en (oud) werkgroepleden,

Lees meer:

Gemeente honoreert verzoek Eilandraad aanpassen groenstrook Kets – Buurt II

Tijdens het halfjaarlijks overleg met onze kernwethouder Gabrielle Bekhuis bespreekt de Eilandraad onder andere punten die in de openbare ruimte verbeterd kunnen worden. De groenstrook Kets, evenwijdig aan Buurt II, is zo een verbeterpunt. Deze beoogde groenstrook is feitelijk een modderstrook welke ook nog eens langs de hoofroute van onze toeristen ligt. Niet echt een visitekaartje voor Marken dus. De oorzaak is vooral een slechte afwatering. Door de aangrenzende hoge houten damwand kan

Lees meer:

Inwoners moeten afval beter scheiden

Laagbouwwoningen in de gemeente Waterland krijgen een extra minicontainer voor plastic, metaal en drankkartons (PMD). Bewoners van hoogbouw en de historische dorpskernen moeten PMD-afval apart aanbieden in plastic zakken of bij milieuparkjes in de wijken, waar extra containers komen en alle containers onder de grond verdwijnen.

Op die manier moeten de inwoners van Waterland hun afval beter scheiden. Dat doen ze nu nog niet goed genoeg, vindt de gemeente. Landelijk is afgesproken dat in 2020

Lees meer:

Rondschrijven december 2016

Allereerst wensen wij u fijne feestdagen en uiteraard een goed 2017!

Bezinning op onze rol als dorpsraad!
Zo rond de feestdagen is het altijd een mooi moment voor bezinning. Dus wat houdt ons nu bezig en welke rol nemen wij daarin als dorpsraad. In 2016 sprongen in dat verband twee dossiers eruit die nogal wat discussies gaven en geven. Ten eerste het parkeren/inrijden binnen Marken in relatie tot het parkeerterrein en ten tweede het geïntroduceerde Herbergier-concept, een woonvorm voor

Lees meer: