Leefbaarheid Marken gaat verloren!


Misschien niet zo zichtbaar voor alle inwoners, maar de Eilandraad constateert het volgende:

1. Terugloop aan basisschoolleerlingen, zonder dat er zicht is op verbetering;
2. Terugloop in ledenaantallen en vrijwilligers bij verenigingen;
3. Jongeren komen niet in aanmerking voor sociale huurwoningen

Lees meer:

Blijven we zelfstandig of gaan we fuseren?

De gemeenteraad wil eind 2019 een besluit nemen over de bestuurlijke toekomst van Waterland. Blijven we als gemeente zelfstandig of gaan we fuseren? Dat is de keus die gemaakt moet worden. We willen natuurlijk weten wat onze inwoners belangrijk vinden.
Daarom organiseren we samen met de

Lees meer:

Studenten onderzoeken verkeersprobleem Marken

Noordhollands Dagblad 20-04-2019

Drie studenten van de Hogeschool Windesheim Flevoland zijn een enquête gestart onder de bevolking van Marken over de verkeersproblematiek op het eiland. Dat gebeurt in opdracht van de gemeente Waterland en de Eilandraad Marken. Doel is om de mate van overlast in

Lees meer:

Hulp bij inschrijving Woningnet en Woonmatch, voor jong én oud, zaterdag 20 april

Zaterdag 16 maart jl. heeft de Eilandraad een tweede inloopsessie gehouden om onze hulp aan te bieden voor het op de goede manier inschrijven bij Woningnet en Woonmatch. Er bleek wederom enorme behoefte te zijn aan duidelijkheid. Veel mensen wisten de inloopsessie te vinden mét resultaat. 

Met

Lees meer:

Nieuwsbrief Eilandraad Marken april 2019

Opstarten Telefooncirkel vanuit ‘Voor elkaar op Marken’
“Voor Elkaar op Marken” wil naast de reeds aangeboden diensten een “Telefooncirkel” opstarten.

Wat is de telefooncirkel?
Een telefooncirkel bestaat uit een groep deelnemers die elkaar iedere ochtend belt. Dagelijks contact geeft een gevoel van

Lees meer:

Afsluiting Uitdammerdijk wordt later, maar is niet te voorkomen!

Vanwege de dijkversterking Hoorn – Amsterdam zou de weg tussen Uitdam en Durgerdam (Uitdammerdijk) vanaf april 2019 voor twee jaar worden afgesloten. Zie daarvoor ons websitebericht d.d. 2 december 2018. Die twee jaar klopt nog steeds, echter start de afsluiting naar verwachting pas eind 2019. Deze

Lees meer:

Het waterschap doet meer dan u denkt, stemt u ook op 20 maart?!

Waterschappen in Nederland zorgen voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste (grond)waterstand en voor zuivering van afvalwater. Op Marken is daar het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voor verantwoordelijk. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks

Lees meer:

Stem 20 maart op Leefbaar Marken!

Woensdag 20 maart kunt u stemmen voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. Deze Provinciale Staten zijn vergelijkbaar met de gemeenteraad, ….. maar dan voor de provincie. De debatten in de media voor deze verkiezingen worden helaas overschaduwd door de landelijke politiek. Op zich begrijpelijk

Lees meer: