Rondschrijven Februari 2018

Laat uw stem horen tijdens het verkiezingsdebat op dinsdag 6 maart 2018 in Het Trefpunt 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. organiseert Omroep PIM drie

Lees meer:

Schriftelijk advies dijkversterking en meekoppelkansen Marken

Op 15 januari 2018 heeft Rijkswaterstaat (RWS) samen met de gemeente, HHNK en de provincie Noord-Holland de plannen voor de dijkversterking Marken en bijbehorende meekoppelkansen gepresenteerd in

Lees meer:

Hoogheemraadschap pakt asfaltwegen op Marken aan

Nadat provincie Noord-Holland eind 2017 de verbindingsweg Monnickendam – Marken heeft geasfalteerd, gaat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vanaf 19 maart 2018 aan de slag met alle

Lees meer:

Initiatief van de Werkgroep Toerisme

Namens de Eilandraad wil de werkgroep Toerisme inzicht krijgen in de ervaringen die u heeft als bewoner met het toenemende toerisme op Marken.

Bijgaand inlegvel komt in week 7 bij de bewoners thuis.

Lees meer:

Eilandraad: Opbrengst parkeerterrein naar Marken

Het Noordhollands Dagblad  07-02-2018

De Eilandraad Marken blijft erop hameren dat de inkomsten van het grote parkeerterrein op het eiland ten goede moeten komen aan Marken zelf. Het moet een

Lees meer:

Eilandraad krijgt 2.250 euro voor Zorgplan Marken

Een levensloopbestendig Marken waar bewoners van geboorte tot overlijden wonen en leven en waar alleen specialistische zorg buiten Marken plaatsvindt. Dat is waar de Eilandraad naar streeft. De

Lees meer:

Eilandraad dient 10 speerpunten in bij gemeente Waterland

Op 1 februari 2015 heeft de Eilandraad haar Visie voor Marken op de Toekomst bij gemeente Waterland ingediend (zie knop “Toekomstvisie’). Er is toen ook een actie- en wensenlijst voor de gemeente

Lees meer:

Donateurs steunen Eilandraad ruimhartig

De Eilandraad draait financieel op de jaarlijkse bijdrage van gemeente Waterland (ruim 500 euro per jaar), donateurs en incidentele (project)sponsoring.
Alleen wanneer het operationele saldo daar

Lees meer: