Rondschrijven oktober 2016

Hiermee informeren wij u over de voortgang van diverse onderwerpen.

Openbare vergadering maandag 28 november 2016 20.00 uur in Het Trefpunt
Naar verwachting presenteert provincie Noord-Holland haar definitieve plannen en planning met betrekking tot de werkzaamheden aan de N 518 (uitvoering in 2017). Mogelijk komt ook het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de resultaten van hun onderzoek naar de afvoercapaciteit van water binnen Marken presenteren. Los van de huidige niet ideale

Lees meer:

Dagtoeristentaks Marken afgeschaft

Noordhollands Dagblad 15-10-2016

De dagtoeristenbelasting voor Marken wordt afgeschaft. De heffing van 55 cent per bezoeker die met de auto, boot of touringcar naar het voormalige eiland komt, zorgt voor te veel problemen bij de parkeerautomaten.

De dagtoeristentaks is al lang onderwerp van discussie in Waterland. De heffing wordt oneerlijk gevonden, onder meer omdat zij niet alleen voor toeristen geldt, maar ook bijvoorbeeld voor mensen die op familiebezoek komen.


Tot voor kort werd de heffing

Lees meer:

Brief Eilandraad parkeerautomaten en parkeren/inrijden Marken

Gezien alle problemen rond de parkeerautomaten op Marken, en de enquête over de mogelijke verbeteringen van het parkeren en inrijden, heeft de Eilandraad wederom een brief naar het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad gestuurd. Deze brief is een vervolg op onze brief van een jaar geleden (24 augustus 2015), waarin onze aandachtspunten en voorkeuren staan aangegeven. In deze tweede brief blikken wij daarop terug en vragen aandacht voor de nieuwe problemen die de

Lees meer:

Kunstwerk mogelijk toch elders

Noordhollands Dagblad 08-09-2016

 

De gemeente Waterland gaat op zoek naar een alternatieve locatie voor het nieuwe kunstwerk dat op het voormalige eiland moet komen. Wethouder Gabriëlle Bekhuis wil vervolgens een online enquête op touw zetten om de mening van de Markers te peilen.

Het kunst­werk is een pla­teau van tien bij vijf me­ter met daar­op ze­ven zui­len van vieren­hal­ve me­ter met led­lamp­jes die wa­ter­stan­den

Lees meer:

Advies Over kunstwerk genegeerd

Noordhollands Dagblad 07-09-2016

 

Op de avond waarop Waterland in het gemeentehuis van Monnickendam de mond vol heeft van burgerparticipatie, lijkt die op Marken een wassen neus: adviezen vanuit de bevolking over de komst van een tweede kunstwerk Over de watersnood van 1916 zijn door de gemeente in de wind geslagen. Al voordat het er staat is dat kunstwerk op zijn zachtst gezegd omstreden. Het gaat om het kunstwerk 'De waterstanden langs de kust' van ontwerpbureau Zeezeilers in Amsterdam.

Lees meer:

Eilandraad ziet graag enquête over kunstwerk waterstanden

Op maandag 5 september 2016 organiseerde gemeente Waterland een inloopavond in Het Trefpunt over een voorgenomen kunstwerk over het leven onder zeeniveau. De beoogde plek ligt ten noorden van het parkeerterrein op een stuk gras tussen het fietspad en de sloot (ter hoogte van de voormalige burgemeesterswoning). Tijdens de bijeenkomst hebben de kunstenaars hun ontwerp toegelicht en werden vragen van inwoners beantwoord. Wethouder Gabriëlle Bekhuis, portefeuillehouder toerisme & recreatie,

Lees meer:

Parkeren en inrijden op Marken

Gemeente Waterland

Eind april hebben wij aangegeven te gaan onderzoeken of het mogelijk is de regels voor het parkeren en inrijden op Marken aan te passen. De bedoeling is om na te gaan of dit goedkoper en eenvoudiger kan worden voor de bewoners en bedrijven op Marken en hun bezoekers. Op basis van een gesprek met de Eilandraad, enkele ondernemers en verenigingen zijn verschillende ideeën geïnventariseerd. Deze zijn nader uitgewerkt en door ons aangevuld. Op de inloopavond van 27 juni

Lees meer:

Loon naar werken voor Eilandraad in het belang van Marken

De Eilandraad is sinds haar doorstart in 2012 alweer vier jaar bezig om de belangen van Marken en haar inwoners en bedrijven te behartigen. Vanuit het concept van werkgroepen dragen vele inwoners hun steentje bij en boeken daarbij ook tastbare resultaten. Zoals bekend is op 1 februari 2015 de Visie voor Marken op de Toekomst gepresenteerd en ook omarmd door zowel de gemeenteraad als het college van Burgemeester & Wethouders van gemeente Waterland. De Eilandraad heeft zich met die visie in

Lees meer: