Nieuw bloed voor Marker Eilandraad

Noordhollands Dagblad 27-11-2018

’We willen de bewustwording vergroten’

MARKEN,,Op een vergadering van de Eilandraad Marken komen meestal zo’n zestig tot tachtig bezoekers af en hun leeftijd varieert ook tussen de zestig en tachtig.’’ Jan Edward Commandeur chargeert een beetje, maar het kersverse

Lees meer:

Samen dromen, durven en doen (Zorgplan Marken)

Het projectteam Zorgplan Marken van de Eilandraad werkt sinds begin 2018 aan het plan ‘Hoe word ik 100 op Marken’ en dat is in de regio niet onopgemerkt gebleven! De Eilandraad heeft, op verzoek van Dorpswerk Noord-Holland (de vereniging van dorpsraden en dorpshuizen in onze provincie), tijdens het

Lees meer:

Uitnodiging openbare vergadering 26 november 2018

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
OPENBARE VERGADERING
op maandag 26 november 2018
Locatie: Het Trefpunt
Aanvang: 20.00 uur, Zaal open vanaf: 19.30 uur

Agenda
1. Opening en mededelingen van de voorzitter
2. Bestuursaangelegenheden
3. Presentatie Eenzaamheid
4. Het laatste nieuws

Lees meer:

Rondschrijven oktober 2018

Voor in uw agenda: Maandag 26 november 20.00 uur Openbare Vergadering Eilandraad!

Tijdens deze vergadering in Het Trefpunt informeren wij u in ieder geval over de resultaten van het woonwensenonderzoek onder jongeren, het onderzoek over negatieve en positieve ervaringen inzake toerisme en de

Lees meer:

Bron Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat gaat op 12 oktober filmen op Marken. De film wordt gemaakt in het kader van het Dijkversterkingsproject Marken. Voor de film worden ook drone beelden gemaakt en enkele bewoners van Marken geïnterviewd. De vluchten worden door een gecertificeerde dronemaatschappij

Lees meer:

Woonwensen onderzoek Marker Jongeren t/m 27 jaar

In maart 2018 is bekend geworden dat de jongerenwoningen aan de Hoogkamplaan tot maximaal november 2020 verhuurd worden door Woonzorg. Na deze datum komen de jongeren die er nu wonen op straat te staan. Dit is voor Marken en de Marker jeugd een groot probleem, mede omdat er op dit moment ook nog 22

Lees meer:

Vrijwilligers groencontainer

Wij zijn opzoek naar beheerders voor de Groencontainer. Wil jij ons team komen versterken één of twee keer per jaar op de zaterdagochtend van 11 tot 13.00 uur? Met elkaar kunnen we deze voorziening voor Marken in stand houden!! Heb je interesse stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd

Lees meer:

Nieuwe Werkgroep Verkeer van start, o.a. rond doorrijd-probleem

De Eilandraad heeft een nieuwe Werkgroep Verkeer. Deze gaat aan de slag met enkele zaken die aandacht vragen, zoals doorrijden door bezoekers (niet zijnde bezoekers van inwoners met bezoekersontheffing), zwaar verkeer en pakketbezorgverkeer in de oude kern. Wat het doorrijden door bezoekers betreft,

Lees meer: