Inwoners van Marken,

Opzitten
De Eilandraad blijft achter deze traditie staan.

De Gemeente Waterland steunt dit initiatief nog steeds.
Wel blijft zij benadrukken dat de opgestelde regels moeten worden nagekomen en moeten kunnen worden gecontroleerd.


De eerste vergadering heeft reeds plaatsgevonden en wij waren blij verrast met de opkomst.
Wij zijn van mening dat de jeugd van Marken zijn verantwoordelijkheid kent en neemt.

De volgende vergadering vindt plaatst op maandag 13 december a.s. om 20.00

Lees meer:

Aanwezig: ongeveer 80 belangstellenden

En van de Eilandraad: Cees van Altena, Neel Zeeman, Jaap Boes, Hein Zeeman, Jelle Kaars, Agnes Boes, Els Chevallier en Brenda Stooker

1. Opening en welkomstwoord
Cees heet alle belangstellende welkom. Speciaal welkom aan de heren van Rijkswaterstaat.

2. Mededelingen voorzitter
Cees geeft aan dat er pauze zal zijn na de gastsprekers van Rijkswaterstaat. Hij verzoekt tevens alle aanwezige de presentielijst in te vullen en ook vraagt hij aandacht voor de gele

Lees meer:

Hierbij nodigen wij alle inwoners van Marken uit voor onze openbare vergadering op maandag 15 november 2004. 

Locatie : Het Trefpunt
Aanvang : 20.00 uur

Agenda 

Agenda 

1. Opening en welkomstwoord
2. Mededelingen voorzitter


3. Gastsprekers Rijkswaterstaat inzake omringkade (onderhoud en kwaliteit)
4. Beoordeling functioneren Eilandraad / benoemen nieuw bestuurslid /
af- en aantreden bestuursleden volgens statuten
5. Opzitten
6. Lift Medisch Centrum
7. Verslag vergadering Hoogheemraadschap
8.

Lees meer:

Beste inwoners,


Hierbij willen wij u attenderen op het feit dat het ontwerp-Bestemmingsplan vanaf
24 september t/m 21 oktober a.s. ter inzage ligt op de volgende locaties:


• Gemeentehuis Waterland te Monnickendam
• Bibliotheek te Marken
• Hal van Het Trefpunt (exemplaar van de Eilandraad)


Dit is voor u de laatste mogelijkheid om uw bezwaren in te dienen!

Voor vragen over het ontwerp-Bestemmingsplan kunt u terecht bij mevrouw Van Melick van de Gemeente Waterland, bereikbaar via

Lees meer:

Geachte inwoners van Marken,

Naar aanleiding van de “brievenaffaire” voelen wij als Eilandraad de noodzaak het volgende te benadrukken.

Op geen enkele wijze is de Eilandraad betrokken bij de beslissing tot en de vormgeving van deze actie.
Wel zijn wij in een vroeg stadium op de hoogte gesteld van de inventarisatie van (mogelijk) illegale bebouwing en verbouwingen. In het kader van het nieuwe bestemmingsplan is in onze laatste drie openbare vergaderingen (april 2003, november 2003 en

Lees meer:

Aanwezig: ongeveer 80 belangstellenden en van de Eilandraad: Cees van Altena, Neel Zeeman, Martijn Springer, Jaap Boes, Agnes Boes en Olga Smid (iets later)

1. Opening
Cees heet alle belangstellenden welkom meldt afwezigheid Brenda, Olga en Hein. 

2. Mededeling voorzitter
Cees vertelt wanneer het pauze is, legt de werking gele (vraag)briefjes uit, worden behandeld in punt 6 van de agenda.
Memoreert dat je voor klachten over ruimtelijke ordening, etc beter de gemeente kan bellen; dat werkt beter dan

Lees meer:

Hierbij nodigen wij alle inwoners van Marken uit voor 
onze openbare vergadering op maandag 19 april 2004.

Locatie : Het Trefpunt
Aanvang : 20.00 uur

Agenda 

1. Opening en welkomstwoord
2. Mededelingen voorzitter
3. Financieelverslag


4. Beoordeling functioneren Eilandraad / aan- en aftreden bestuursleden volgens statuten
5. Voortgang/status: 
Woonzorgcomplex “Voor Anker” Parkeer- en inrijvergunningen
Eigendommen Wooncompagnie Overname haven/RWS Algemeen
Omringkade Bestemmingsplan Marken/bouwlocaties
Illegale

Lees meer:

Eilandraad Marken d.d. 3 november 2003

Van het bestuur zijn aanwezig:
Cees van Altena (voorzitter), Hein Zeeman, Neel Huurman, Olga Smit, Els Chevallier, Jaap Boes en Brenda Stooker.
In de zaal zitten ongeveer 85 belangstellenden.

1. Opening
Om 20.05 uur wordt de vergadering door de voorzitter geopend en wordt iedereen van harte welkom geheten. Verder geeft de voorzitter aan dat dit de 5e openbare vergadering is en dat hij blij is om te zien dat er zo veel belangstelling is voor de vergaderingen van

Lees meer: