Marken wil jonge gezinnen: 'Nieuwe bewoners hoeven niet zondag ter kerke te gaan'

Het Parool 7 februari 2017

Het vergrijzende Marken snakt naar jonge gezinnen. De Eilandraad is een campagne gestart om het voormalige vissersdorp als 'onverwachte woonverrassing' te promoten in Amsterdam.

Het kan natuurlijk niet, maar het liefst zouden de bestuursleden van de Eilandraad tijdens bezichtigingen van vrijkomende koopwoningen voor de deur gaan staan om bij de belangstellenden voorzichtig te informeren naar de kinderwens.

"Marken heeft kinderen nodig," zegt Jaap Boes lachend, "om het

Lees meer:

Gaat de Eilandraad op de huidige voet verder?

Na de doorstart van de Eilandraad in 2012 en het opstellen van de Visie voor Marken op de Toekomst in 2015, dient nu de vraag zich aan welke rol de Eilandraad in de toekomst moet gaan innemen zodat een leefbaar Marken wordt behouden. Dit gaat zowel over de rol richting overheden en maatschappelijke organisaties als naar inwoners, bedrijven en verenigingen op Marken zelf. Om daar over te brainstormen is er op 21 januari 2017 een bijeenkomst geweest met (oud) bestuursleden en (oud) werkgroepleden,

Lees meer:

Gemeente honoreert verzoek Eilandraad aanpassen groenstrook Kets – Buurt II

Tijdens het halfjaarlijks overleg met onze kernwethouder Gabrielle Bekhuis bespreekt de Eilandraad onder andere punten die in de openbare ruimte verbeterd kunnen worden. De groenstrook Kets, evenwijdig aan Buurt II, is zo een verbeterpunt. Deze beoogde groenstrook is feitelijk een modderstrook welke ook nog eens langs de hoofroute van onze toeristen ligt. Niet echt een visitekaartje voor Marken dus. De oorzaak is vooral een slechte afwatering. Door de aangrenzende hoge houten damwand kan

Lees meer:

Inwoners moeten afval beter scheiden

Laagbouwwoningen in de gemeente Waterland krijgen een extra minicontainer voor plastic, metaal en drankkartons (PMD). Bewoners van hoogbouw en de historische dorpskernen moeten PMD-afval apart aanbieden in plastic zakken of bij milieuparkjes in de wijken, waar extra containers komen en alle containers onder de grond verdwijnen.

Op die manier moeten de inwoners van Waterland hun afval beter scheiden. Dat doen ze nu nog niet goed genoeg, vindt de gemeente. Landelijk is afgesproken dat in 2020

Lees meer:

Rondschrijven december 2016

Allereerst wensen wij u fijne feestdagen en uiteraard een goed 2017!

Bezinning op onze rol als dorpsraad!
Zo rond de feestdagen is het altijd een mooi moment voor bezinning. Dus wat houdt ons nu bezig en welke rol nemen wij daarin als dorpsraad. In 2016 sprongen in dat verband twee dossiers eruit die nogal wat discussies gaven en geven. Ten eerste het parkeren/inrijden binnen Marken in relatie tot het parkeerterrein en ten tweede het geïntroduceerde Herbergier-concept, een woonvorm voor

Lees meer:

Zienswijze Eilandraad Ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030

Via onze website en ons inlegvel hebben wij u erop gewezen dat u tot en met 15 december 2016 een zienswijze kon indienen op de Ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030. Deze Omgevingsvisie is een belangrijk document voor de toekomst van Marken. In deze visie worden namelijk de hoofdzaken van het te voeren ruimtelijk beleid voor de langere termijn vastgelegd. Als Eilandraad constateren wij dat de Omgevingsvisie grotendeels aansluit op onze eigen Visie voor Marken op de Toekomst welke wij op 1

Lees meer:

Betaalpalen blijven staan op Marken

Noordhollands Dagblad 10-12-2016

De betaalautomaten op het parkeerterrein op Marken blijven voorlopig staan. Ze worden wel een stuk eenvoudiger door de afschaffing van de dagtoeristenbelasting. En voor bezoekers, klanten en leveranciers van bewoners en bedrijven komen speciale vergunningen om verderop op het eiland te parkeren.

Kortom: de voorstellen van het Waterlandse college van b en w om parkeren en inrijden op Marken beter te reguleren worden volgende week zeer waarschijnlijk gesteund door

Lees meer:

Opbrengst Openbare Vergadering parkeren/inrijden en parkeerautomaten

Tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandraad d.d. 28 november 2016 is de laatste stand van zaken rond het inrijden/parkeren en de parkeerautomaten toegelicht. Op 24 november 2016 is hier tijdens de raadsvergadering ook uitgebreid over gesproken. Omdat er toen nog niets is besloten, dat gebeurt naar verwachting tijdens de raadsvergaderingen van 8 en 15 december 2016, heeft de Eilandraad haar Openbare Vergadering benut om diverse argumenten en aanvullende verbetervoorstellen te vernemen. Hier

Lees meer: