Bodemonderzoek in de haven van Marken van 19-21 september

Rijkswaterstaat onderzoekt in het kader van de dijkversterking van 19 tot en met 21 september de draagkracht van de bodem in de haven. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanaf pontons op het water. Het vindt plaats tussen 7 uur ’s ochtends en 4 uur ’s middags. Dit geeft mogelijk beperkt hinder voor de

Lees meer:

Zienswijze Ontwerp-Omgevingsvisie 2050 provincie Noord-Holland

De Ontwerp-Omgevingsvisie 2050 van provincie Noord-Holland lag van 18 juni tot en met 30 juli 2018 ter inzage voor zienswijzen. Deze omgevingsvisie is tot stand gekomen na een uitbereid participatietraject van bijna 2 jaar met inwoners, andere overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en

Lees meer:

Niet meer fietsen op Zuidkade

Rijkswaterstaat

 Vanaf heden mag niet meer gefietst worden op het fietspad op de Zuidkade.

Het fietspad vertoont gebreken. Dat kan gevaarlijke situaties voor fietsers opleveren. Rijkswaterstaat gaat een hele nieuwe dijk inclusief fietspad aanleggen (verwachte start in 2020) en investeert

Lees meer:

Toeristenauto’s blijven probleem

Noordhollands Dagblad 15-08-2018

MARKEN Het illegaal doorrijden op Marken door onbevoegden, die op het voormalige eiland parkeren, blijft de gemoederen bezig houden in het dorp. Maatregelen om te voorkomen dat toeristen het eiland oprijden in plaats van hun auto stallen op het grote parkeerterrein

Lees meer:

Gemeente volgt advies Eilandraad over Bukdijk

Sinds begin 2014 wordt er gesproken over de Bukdijk. Dit begon met een initiatief van de Stadsraad Monnickendam. Zij stelde voor om ten behoeve van de pleziervaart een doorsteek in de Bukdijk te maken zodat de havens van Marken en Monnickendam beter bereikbaar worden. Dit zou vooral goed zijn voor

Lees meer:

Gemeente doet niets met aandachtspunten evaluatie inrijden en parkeren Marken

Begin 2017 is het nieuwe parkeervergunningsysteem voor Marken ingevoerd. Belangrijkste wijziging was het invoeren van de bezoekersontheffing per huishouden. Om bezoekers van inwoners daadwerkelijk door te kunnen laten rijden, moest het inrijverbod worden geschrapt. Daarvoor in de plaats kwam een

Lees meer:

Inspecties dijk Marken vanwege droogte

 In verband met het neerslagtekort inspecteert Rijkswaterstaat de dijk om Marken wekelijks op krimpscheuren. Waterkeringsdeskundigen inspecteren de kleidijk en doen metingen om de toestand te beoordelen. Indien nodig worden scheuren direct gerepareerd. Zo houdt Rijkswaterstaat Marken veilig

Lees meer:

Drone gaat op 31 juli foto's van Marken maken

Rijkswaterstaat laat op 31 juli a.s. een dronevlieger luchtfoto's maken van Marken. De foto's worden gemaakt in het kader van het Dijkversterkingsproject Marken.

De vluchten worden door een gecertificeerde dronemaatschappij uitgevoerd.

De piloot kent de actuele situatie van de beschermde

Lees meer: