Eilandraad kijkt alweer vooruit na positief besluit minister over dijkversterking

Op 8 juli 2016 heeft minister Melanie Schultz van Haegen na jarenlang overleg besloten om de dijkversterking conform het advies van de Eilandraad uit te laten voeren. Daarmee wordt er recht gedaan aan de belangen van Marken en wordt er vanaf 2019 een toekomstbestendige dijk aangelegd. Door afdoende maatregelen te nemen tegen toekomstige zettingen hoeft de omringdijk van Marken de eerste 50 jaar na aanleg niet meer versterkt te worden. Verder wordt de Zuidkade (Kruis-Vuurtoren) op verzoek van de

Lees meer:

Schultz: Marken komende 50 jaar veilig met buitenwaarts versterkte dijk

Rijkswaterstaat 8 juli 2016

De dijkversterking die het eiland Marken de komende 50 jaar moet beschermen tegen overstromingen, komt buitenwaarts aan de Zuidkade te liggen. De dijk wordt aan de buitenkant van de huidige dijk versterkt, zodat geen grond hoeft te worden aangekocht en het unieke karakter van Marken behouden blijft.


De dijk aan de Westkade wordt binnen het huidige profiel verbeterd. Met het voorkeursbesluit dat minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft genomen,

Lees meer:

Een nieuwe dijk voor Marken die niet verzakt

Noordhollands Dagblad 8-7-2016

Johan Moes

MARKEN - Het zuidelijk deel van de omringdijk rond Marken krijgt een geheel nieuwe dijk voor de bestaande. De nieuwe dijk komt op een stevige ondergrond, waardoor hij in elk geval vijftig jaar lang niet mag zakken.

Dat heeft minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu besloten. De nieuwe dijk, tussen de vuurtoren en de verbindingsdijk, komt tegen de bestaande aan te liggen. Marken wordt daardoor in feite iets groter.

De bedoeling is

Lees meer:

Informatie over Crisisoefening Waterwolf op Marken

Op woensdag 2 en donderdag 3 november 2016 vindt er een grootschalige crisisoefening plaats op Marken: ‘Crisisoefening Waterwolf’. Om goed voorbereid te zijn op een eventuele toekomstige overstroming oefenen de crisispartners samen met de inwoners van Marken. Deze crisispartners zijn o.a.: Gemeente Waterland, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland.

 

Waarom deze oefening?

De belangrijkste

Lees meer:

Geef maandagavond  27 juni uw mening over inrijden/parkeren op Marken

Gemeente Waterland organiseert maandag 27 juni 2016 van 19.00 uur tot 20.30 uur in Het Trefpunt een inloopavond over inrijden/parkeren op Marken. Dit in vervolg op inspreekreacties van diverse ondernemers en de Eilandraad tijdens de raadsvergadering van 2 juni 2016. De gemeente wil 27 juni in gesprek komen met inwoners en bedrijven van Marken over mogelijke verbeteringen op de huidige regelgeving. Als Eilandraad roepen wij u nadrukkelijk op om deze kans te benutten. Op deze avond is de gemeente

Lees meer:

Motie aanpassen handhaving Inrijden-Parkeren na massaal inspreken Marken

Tijdens de raadsvergadering van 2 juni 2016 spraken in totaal acht Markers in waaronder de Eilandraad (zie pdf hieronder). Doel was de gemeente ervan te overtuigen dat het zo niet verder kan met 100% handhaving. Er moet per direct een noodoplossing komen totdat inrijden voor bezoekers van inwoners en ondernemers definitief goed is geregeld. Als Eilandraad zijn wij sinds augustus 2015 serieus in gesprek over zo een oplossing, maar het kost allemaal veel tijd. Om dit complexe probleem formeel op

Lees meer:

Marken zegt: ’Dit kan toch niet waar zijn?’

Noordhollands Dagblad 3-06-2016

Johan Moes

’Burgertje pesten’, klinkt het op Marken. En ’ondernemertje pesten’. Met hernieuwde handhaving van oude regels voor parkeren en inrijden op Marken zet de gemeente Waterland kwaad bloed op het voormalige eiland. Gisteravond kregen gemeenteraad en college van Waterland de volle laag van vooral Marker ondernemers, die eisen dat er snel een adequate oplossing komt.

De schrik zit er goed in bij bewoners en bedrijven op Marken. En

Lees meer:

Agenda openbare vergadering juni 2016

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
OPENBARE VERGADERING
op maandag 6 juni 2016
Locatie : Het Trefpunt
Aanvang: 20.00 uur, Zaal open vanaf : 19.30 uur

Agenda


1. Opening en mededelingen van de voorzitter

• Bestuursaangelegenheden
• Kascontrole en donateursverzoek
• Mening aanwezigen inzake verwijderen dam bij Minneweg en steiger bij de vuurtoren
• Korte toelichting inhoud en werkwijze agendapunt 4

2. Terugkoppeling Woonwensen onderzoek Eilandraad 60 plussers

Lees meer: