Agenda Openbare Vergadering 11 april 2005

1. Opening en welkomstwoord
2. Presentatie plannen Wooncomplex Voor Anker met als gastsprekers
o.a. Woonzorg, architect en Evean 
PAUZE


3. Mededelingen voorzitter
4. Evaluatie functioneren Eilandraad/Af- en aantreden bestuursleden 
5. Financieelverslag
6.

Lees meer:

Geachte inwoners van Marken, 
februari 2005

Groencontainer

Het besluit is genomen. Tot ons grote genoegen kunnen wij u meedelen dat de inwoners van Marken vanaf 4 maart a.s. hun grof tuinafval (takken, boomstronken enz) wekelijks kunnen deponeren bij de voormalige gemeentewerf (nabij de parkeerplaats op het terrein naast schildersbedrijf Vlasbloem).

Lees meer:

Geachte inwoners van Marken,
Onderstaand nog een aantal mededelingen naar aanleiding van de openbare vergadering van 15 november j.l.

Functioneren Eilandraad
Het contact tussen de Eilandraad en Gemeente Waterland verloopt steeds beter.
Op steeds meer terreinen worden we voortijdig geïnformeerd en

Lees meer:

Inwoners van Marken,

Opzitten
De Eilandraad blijft achter deze traditie staan.

De Gemeente Waterland steunt dit initiatief nog steeds.
Wel blijft zij benadrukken dat de opgestelde regels moeten worden nagekomen en moeten kunnen worden gecontroleerd.


De eerste vergadering heeft reeds plaatsgevonden en

Lees meer:

Aanwezig: ongeveer 80 belangstellenden

En van de Eilandraad: Cees van Altena, Neel Zeeman, Jaap Boes, Hein Zeeman, Jelle Kaars, Agnes Boes, Els Chevallier en Brenda Stooker

1. Opening en welkomstwoord
Cees heet alle belangstellende welkom. Speciaal welkom aan de heren van Rijkswaterstaat.

2.

Lees meer:

Hierbij nodigen wij alle inwoners van Marken uit voor onze openbare vergadering op maandag 15 november 2004. 

Locatie : Het Trefpunt
Aanvang : 20.00 uur

Agenda 

Agenda 

1. Opening en welkomstwoord
2. Mededelingen voorzitter


3. Gastsprekers Rijkswaterstaat inzake omringkade (onderhoud en kwaliteit)
4.

Lees meer:

Beste inwoners,


Hierbij willen wij u attenderen op het feit dat het ontwerp-Bestemmingsplan vanaf
24 september t/m 21 oktober a.s. ter inzage ligt op de volgende locaties:


• Gemeentehuis Waterland te Monnickendam
• Bibliotheek te Marken
• Hal van Het Trefpunt (exemplaar van de

Lees meer:

Geachte inwoners van Marken,

Naar aanleiding van de “brievenaffaire” voelen wij als Eilandraad de noodzaak het volgende te benadrukken.

Op geen enkele wijze is de Eilandraad betrokken bij de beslissing tot en de vormgeving van deze actie.
Wel zijn wij in een vroeg stadium op de hoogte

Lees meer: