Geachte inwoners van Marken,

Naar aanleiding van de “brievenaffaire” voelen wij als Eilandraad de noodzaak het volgende te benadrukken.

Op geen enkele wijze is de Eilandraad betrokken bij de beslissing tot en de vormgeving van deze actie.
Wel zijn wij in een vroeg stadium op de hoogte

Lees meer:

Aanwezig: ongeveer 80 belangstellenden en van de Eilandraad: Cees van Altena, Neel Zeeman, Martijn Springer, Jaap Boes, Agnes Boes en Olga Smid (iets later)

1. Opening
Cees heet alle belangstellenden welkom meldt afwezigheid Brenda, Olga en Hein. 

2. Mededeling voorzitter
Cees vertelt wanneer het pauze

Lees meer:

Hierbij nodigen wij alle inwoners van Marken uit voor 
onze openbare vergadering op maandag 19 april 2004.

Locatie : Het Trefpunt
Aanvang : 20.00 uur

Agenda 

1. Opening en welkomstwoord
2. Mededelingen voorzitter
3. Financieelverslag


4. Beoordeling functioneren Eilandraad / aan- en aftreden bestuursleden

Lees meer:

Eilandraad Marken d.d. 3 november 2003

Van het bestuur zijn aanwezig:
Cees van Altena (voorzitter), Hein Zeeman, Neel Huurman, Olga Smit, Els Chevallier, Jaap Boes en Brenda Stooker.
In de zaal zitten ongeveer 85 belangstellenden.

1. Opening
Om 20.05 uur wordt de vergadering door de voorzitter geopend en

Lees meer:

1. Opening en welkomstwoord 

2. Notulen van de vergadering van 12 mei 2003 

3. Actiepunten uit de notulen van de vergadering van 12 mei 2003 

4. Mededelingen van de voorzitter 

5. Beoordeling functioneren Eilandraad 

6. Woonzorg complex “Voor Anker”. 

7. Voortgang / status 
• Mededelingen voorzitter over

Lees meer:

NOTULEN OPENBARE VERGADERING

Eilandraad Marken d.d. 12 mei 2003

 

Van het bestuur zijn aanwezig:

Cees van Altena (voorzitter), Hein Zeeman, Neel Huurman, Antje van Oostrom, Olga Smit, Els Chevalliere, Martijn Springer en Brenda Stooker.

In de zaal zitten 40 belangstellende.

 

1. Opening

Om 20.15

Lees meer:

Mededelingen van de Eilandraad

Mortuarium / Aula
Een commissie bestaande uit een afvaardiging van de Eilandraad, beide kerken en de Stichting Welzijn Ouderen Marken, heeft diverse locaties op haalbaarheid onderzocht.
Tot op heden is er echter geen realiseerbare locatie gevonden.
Besloten is nu eerst

Lees meer:

Agenda Openbare Vergadering 12 mei 2003 voor de bestuursleden

1. Opening                                                                                                      (CvA)

2. Notulen 21 oktober 2002                                                                            (CvA)

3.

Lees meer: