Helpt u mee met het realiseren van een zorgaccommodatie op Marken?

In de kerstvakantie heeft het projectteam Zorgplan Marken van de Eilandraad huis aan huis op Marken een enquête verspreid. Dit om meer te weten te komen over de behoefte aan zorg en zorgwoningen op Marken. Deze gegevens zijn nodig om het gesprek aan te kunnen gaan met zorgpartijen en investeerders.

Lees meer:

Marken werkt aan 'eigen' seniorenwoningen: oud worden op 't eiland

MARKEN - Oud worden omringd door vrienden en familie. Voor iedereen belangrijk, maar voor Markers die geworteld zijn op het eiland helemaal. De Eilandraad Marken wil seniorenwoningen bouwen, zodat ouderen 'thuis' oud kunnen worden. Luutje Kes-Schouten (98) verhuisde onlangs naar een zorginstelling

Lees meer:

Nieuwsbrief Eilandraad Marken december 2018

Nieuw bloed in het bestuur van de Eilandraad Marken
Op de openbare vergadering van maandag 26 november jl. hebben zich drie nieuwe bestuursleden voorgesteld. Remco Boes, Jan-Edward Commandeur en Suzan Visser zijn per direct als versterking toegevoegd. Remco Boes neemt de rol van penningmeester over

Lees meer:

Presentatie over eenzaamheid

Tijdens de openbare vergadering van 26 november jongstleden kwam Hennie Luchies een presentatie geven over eenzaamheid. Eenzaamheid is een thema waar iedereen in zijn leven vroeg of laat mee te maken krijgt. Bijna iedereen heeft wel eens enige vorm van eenzaamheid ervaren. Eenzaamheid is een

Lees meer:

De werkgroep Natuur en Milieu bestaat één jaar

De werkgroep Natuur en Milieu bestaat nu één jaar. We hebben ons gelijk bij de start kunnen bezig houden met de dijkversterking. Vraag was hoe de natuur kan meeliften met het versterken van onze dijken. We hebben een aantal ideeën kunnen inbrengen die door Rijkswaterstaat zijn gehonoreerd. Zo

Lees meer:

Toch onderzoek parkeren Marken

Noordhollands Dagblad 15-12-2018

MARKEN De gemeente Waterland gaat toch onderzoek laten doen naar de oorzaken en oplossingen van de parkeerproblemen op Marken. Het college van b en w voelt eigenlijk niets voor zo’n onderzoek, maar het gebeurt toch op last van de meerderheid van de

Lees meer:

’Actievere rol bij parkeerprobleem’

Noordhollands Dagblad 13-12-2018

MARKEN Het college van b en w van Waterland moet zich veel actiever opstellen bij het zoeken naar mogelijke oplossingen voor de parkeerproblemen op Marken. De gemeente moet samen optrekken met de Eilandraad Marken in plaats van achterover te leunen en alles aan de

Lees meer:

’Extra maatregelen parkeren onnodig’

Noordhollands Dagblad 08-12-2018

MARKEN Er komen voorlopig geen extra maatregelen om het parkeren op Marken in betere banen te leiden. Volgens het college van b en w gaat het de laatste tijd eigenlijk best goed op het voormalige eiland. De Eilandraad Marken, een aantal inwoners en sommige politieke

Lees meer: