IN MEMORIAM

 

Ons bereikte het droevige bericht dat op woensdag 28 maart 2018 is overleden


Co Pasdeloup


Co was van 3 juni 2013 t/m 22 juni 2015 bestuurslid van de Stichting Eilandraad Marken.


Wij zijn hem dankbaar voor zijn inzet en enthousiasme.

 

Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit

Lees meer:

Mededelingen uit de werkgroep Zorg en Welzijn:

Naamswijziging werkgroep

Om beter aan te sluiten op het gebruik in het sociaal domein, hebben wij de naam van onze werkgroep ‘Welzijn en (medische) Zorg’ veranderd in ‘Zorg en Welzijn’. Dat ligt ook wat beter
‘in de mond’. De volledige naam is dus: Werkgroep Zorg en Welzijn Eilandraad Marken.

RIBW

Lees meer:

Werving vrijwilligers ‘Voor Elkaar op Marken’

Graag nodigen wij u uit om vrijwilliger te worden bij ‘Voor Elkaar op Marken’. Als vrijwilliger bent u van onschatbare waarde voor de Marker gemeenschap. En, naast dat u een ander helpt, zal het u een goed gevoel geven om iets voor een ander te mogen betekenen. Leven in een gemeenschap heeft ook

Lees meer:

  Bewoners en Toerisme

Zo gaan we het doen! 

Per 15 maart wordt het nr. 06-87167336 geopend waar iedereen die wat minder prettige ervaringen omtrent toerisme wil delen met de werkgroep toerisme via WhatsApp,
Let op dit nr. wordt niet gebruikt voor telefoonverkeer

Wat verwachten wij van u/jou?
• Een duidelijke

Lees meer:

Tijden stremming bus Minnebuurt vanwege werkzaamheden Walandweg

Maandag 19 maart start aannemer Ooms Construction in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met asfaltonderhoud op Marken. In verband met de voorspelde vorst, starten de werkzaamheden pas om ca. 10:00 uur. Dit in verband met mogelijke bevriezing van de waterleidingen van de

Lees meer:

Dijkversterking Marken: uitvoeringswerkzaamheden grondonderzoek.

Rijkswaterstaat start in 2020 met de dijkversterking op Marken. In voorbereiding hierop wordt grondonderzoek uitgevoerd. Dit grondonderzoek wordt uitgevoerd op:

• de kruin van de West- en Zuidkade, de kade rond de haven en de Rozewerf.
• de agrarische percelen direct grenzend aan de dijk.
• het

Lees meer:

Dijkversterking Marken: woningen krijgen bouwkundige opname

Rijkswaterstaat start in 2020 met de dijkversterking op Marken. Woningen die in de invloedssfeer van de werkzaamheden staan, krijgen in maart of april een bouwkundige opname. Rijkswaterstaat heeft hiervoor Ingenieursbureau Boorsma opdracht gegeven. Zij voeren de opnamen uit in samenwerking met

Lees meer:

Rondschrijven Februari 2018

Laat uw stem horen tijdens het verkiezingsdebat op dinsdag 6 maart 2018 in Het Trefpunt 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. organiseert Omroep PIM drie verkiezingsdebatten waarvan één op Marken. De politici zullen hier duidelijk stelling moeten nemen op de

Lees meer: