Rijkswaterstaat heeft alle varianten voor de Zuidkade nu ook buitendijks uitgewerkt

Na afspraken daarover tijdens het overleg met de deltacommissaris op 19 april 2016, heeft Rijkswaterstaat (RWS) alle varianten voor de Zuidkade (Kruis - Vuurtoren) nu ook buitendijks uitgewerkt en op 18 mei tijdens de inloopavond in Het Trefpunt gepresenteerd. Als Eilandraad zijn wij hier zeer content mee omdat de buitendijkse uitwerking vele voordelen heeft. Denk aan minder overlast tijdens de uitvoering, meer mogelijkheden om de zetting goed te beheersen, geen grondaankoop nodig, geen

Lees meer:

Help mee kanker te bestrijden vanuit uw tuin

Na het grote succes van vorig jaar gaat de actie Vergroot de Hoop, nu samen met meer dan 170 gemeentes, ook in Waterland weer van start. Met deze actie snoeit u voor het goede doel! Uit de jonge taxus scheuten wordt baccatine gehaald, dat dient als grondstof voor kanker bestrijdende geneesmiddelen. 1m3 taxussnoeisel levert baccatine voor 1 chemotherapie. Stichting Vergroot de Hoop beloont elke m3 die wordt ingeleverd met een bedrag van 50 euro.

De opbrengst van de taxusinzameling van 2015 in de

Lees meer:

RTV-Noordholland vrijdag 27 mei 2016

MARKEN Ondanks het verbod kregen bezoekers die Marken binnenreden of op het eiland parkeerden nooit een bekeuring. Hoewel dat gedoogbeleid nu verleden tijd is, leiden de nieuwe, strenge controles ook onder Markers tot behoorlijk veel frustratie.

Zo ook bij Jaap Boes van de Eilandraad van Marken. "Dit is heel vervelend. Ik vind dat de gemeente Waterland nu echt in beweging moet komen en maatregelen moet nemen. De mensen zijn gewoon ongelooflijk gefrustreerd

Lees meer:

Inrijden Marken snel en goedkoop

Noordhollands Dagblad 26-05-2016

Johan Moes

Een eendaagse inrijontheffing voor Marken kan binnenkort online via de website van de gemeente Waterland worden verstrekt. Voor de ontheffing moet dan meteen worden betaald en is, indien gewenst, nog diezelfde dag geldig.

Zo’n ontheffing kost nu nog 5,97 euro, maar de kans is groot dat die kosten door de automatisering aanzienlijk naar beneden kunnen.

Dat zegt wethouder Laura Bromet van Waterland, die de dienstverlening aan bezoekers van Marken

Lees meer:

Samen goed voorbereid: Coördinatieplan Waterveiligheid Marken

Op 6 juni 2016 wordt tijdens de openbare vergadering van de Eilandraad Marken een toelichting gegeven op het onlangs vastgestelde Coördinatieplan Waterveiligheid Marken. Dit plan beschrijft wat de gevolgen zijn van een dijkdoorbraak op Marken en wat de verschillende partijen doen bij een (dreigende) overstroming. Het doel van het plan is een goede voorbereiding van hulpverleners en bewoners van Marken op een (dreigende) overstroming.

Het Coördinatieplan Waterveiligheid Marken is het

Lees meer:

Terugblik vijf jaar herinrichting algemene parkeerplaats en dagontheffingen

Gezien de ontstane absurde situaties rond het handhaven van inrijden en parkeren van bezoekers van eigen inwoners en bedrijven van Marken, en de suggestie van de gemeente dat de Eilandraad dit allemaal zelf heeft gewild, hechten wij er aan om de rol van de gemeente en de Eilandraad aangaande de herinrichting van de algemene parkeerplaats voor u op een rij te zetten. Dit zullen wij uiteraard ook onder de aandacht brengen van de gemeente. Daarbij accepteren wij in dit dossier niet dat inwoners en

Lees meer:

Eilandraad wil noodoplossing voor ontheffing bezoekers Marken

De bezoekersontheffing voor Marken is een ontheffing waarmee incidentele bezoekers van inwoners en bedrijven van Marken mogen inrijden zodat ze dichtbij hun bezoekadres kunnen komen. In het verleden hadden wij hiervoor de kentekenloze ontheffing die eenmalig door inwoners, instellingen en bedrijven van Marken aangeschaft kon worden voor onbeperkt gebruik. Dus als familie, een onderhoudsmonteur of een klant met een auto op bezoek kwam, mocht deze inrijden en parkeren mits deze ontheffing

Lees meer:

Woensdag 18 mei 2016 : Inloopavond dijkversterking Marken

Uitnodiging

Rijkswaterstaat en partners nodigen u graag uit voor een inloopavond op woensdag 18 mei. Tijdens de avond krijgt u actuele informatie over de plannen voor de dijkversterking van Marken. U kunt de 3 ontwikkelde alternatieven bekijken en vragen stellen. Het is een informatieavond en er vindt geen inspraak noch besluitvorming plaats. Naar verwachting stelt minister Schultz van Haegen voor de zomer een voorkeursalternatief vast.

19.30 uur  

Inloop en gelegenheid om de

Lees meer: