Resultaten enquête woonwensen jongeren

Het is inmiddels bij iedereen bekend dat de jongerenwoningen aan de Hoogkamplaan in ieder geval per november 2020 verdwijnen. Dit is een bijzonder jammer feit omdat in de afgelopen 5 jaar 9 jongeren zijn doorgestroomd naar een definitieve huur- of koopwoning. De Eilandraad maakt zich zorgen wat er

Lees meer:

Uitdammerdijk vanaf april 2019 voor 2 jaar afgesloten??

Presentatie Gemeente Waterland inzake ontwikkelingen Verkeer & Vervoer in de komende jaren (Bereikbaarheid Waterland).

Tijdens het kernradenoverleg van 20 november 2018 kregen de kernraden informatie omtrent de bereikbaarheid binnen de Gemeente Waterland op het gebied van Verkeer en Vervoer in

Lees meer:

Walandweg duurzaam (on)veilig zonder belijning?!

De Walandweg tussen het Zereiderpad en de Minnebuurt is ingericht volgens het principe Duurzaam Veilig. Er zijn landelijke richtlijnen die beschrijven hoe zo een weg eruit moet zien. De Walandweg wordt getypeerd als een erftoegangsweg met gemengd verkeer. Daar wordt volgens deze richtlijnen geen

Lees meer:

Nieuw bloed voor Marker Eilandraad

Noordhollands Dagblad 27-11-2018

’We willen de bewustwording vergroten’

MARKEN,,Op een vergadering van de Eilandraad Marken komen meestal zo’n zestig tot tachtig bezoekers af en hun leeftijd varieert ook tussen de zestig en tachtig.’’ Jan Edward Commandeur chargeert een beetje, maar het kersverse

Lees meer:

Samen dromen, durven en doen (Zorgplan Marken)

Het projectteam Zorgplan Marken van de Eilandraad werkt sinds begin 2018 aan het plan ‘Hoe word ik 100 op Marken’ en dat is in de regio niet onopgemerkt gebleven! De Eilandraad heeft, op verzoek van Dorpswerk Noord-Holland (de vereniging van dorpsraden en dorpshuizen in onze provincie), tijdens het

Lees meer:

Uitnodiging openbare vergadering 26 november 2018

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
OPENBARE VERGADERING
op maandag 26 november 2018
Locatie: Het Trefpunt
Aanvang: 20.00 uur, Zaal open vanaf: 19.30 uur

Agenda
1. Opening en mededelingen van de voorzitter
2. Bestuursaangelegenheden
3. Presentatie Eenzaamheid
4. Het laatste nieuws

Lees meer:

Rondschrijven oktober 2018

Voor in uw agenda: Maandag 26 november 20.00 uur Openbare Vergadering Eilandraad!

Tijdens deze vergadering in Het Trefpunt informeren wij u in ieder geval over de resultaten van het woonwensenonderzoek onder jongeren, het onderzoek over negatieve en positieve ervaringen inzake toerisme en de

Lees meer:

Bron Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat gaat op 12 oktober filmen op Marken. De film wordt gemaakt in het kader van het Dijkversterkingsproject Marken. Voor de film worden ook drone beelden gemaakt en enkele bewoners van Marken geïnterviewd. De vluchten worden door een gecertificeerde dronemaatschappij

Lees meer: