Kunstwerk mogelijk toch elders

Noordhollands Dagblad 08-09-2016

 

De gemeente Waterland gaat op zoek naar een alternatieve locatie voor het nieuwe kunstwerk dat op het voormalige eiland moet komen. Wethouder Gabriëlle Bekhuis wil vervolgens een online enquête op touw zetten om de mening van de Markers te peilen.

Het kunst­werk is een pla­teau van tien bij vijf me­ter met daar­op ze­ven zui­len van vieren­hal­ve me­ter met led­lamp­jes die wa­ter­stan­den

Lees meer:

Advies Over kunstwerk genegeerd

Noordhollands Dagblad 07-09-2016

 

Op de avond waarop Waterland in het gemeentehuis van Monnickendam de mond vol heeft van burgerparticipatie, lijkt die op Marken een wassen neus: adviezen vanuit de bevolking over de komst van een tweede kunstwerk Over de watersnood van 1916 zijn door de gemeente in de wind geslagen. Al voordat het er staat is dat kunstwerk op zijn zachtst gezegd omstreden. Het gaat om het kunstwerk 'De waterstanden langs de kust' van ontwerpbureau Zeezeilers in Amsterdam.

Lees meer:

Eilandraad ziet graag enquête over kunstwerk waterstanden

Op maandag 5 september 2016 organiseerde gemeente Waterland een inloopavond in Het Trefpunt over een voorgenomen kunstwerk over het leven onder zeeniveau. De beoogde plek ligt ten noorden van het parkeerterrein op een stuk gras tussen het fietspad en de sloot (ter hoogte van de voormalige burgemeesterswoning). Tijdens de bijeenkomst hebben de kunstenaars hun ontwerp toegelicht en werden vragen van inwoners beantwoord. Wethouder Gabriëlle Bekhuis, portefeuillehouder toerisme & recreatie,

Lees meer:

Parkeren en inrijden op Marken

Gemeente Waterland

Eind april hebben wij aangegeven te gaan onderzoeken of het mogelijk is de regels voor het parkeren en inrijden op Marken aan te passen. De bedoeling is om na te gaan of dit goedkoper en eenvoudiger kan worden voor de bewoners en bedrijven op Marken en hun bezoekers. Op basis van een gesprek met de Eilandraad, enkele ondernemers en verenigingen zijn verschillende ideeën geïnventariseerd. Deze zijn nader uitgewerkt en door ons aangevuld. Op de inloopavond van 27 juni

Lees meer:

Loon naar werken voor Eilandraad in het belang van Marken

De Eilandraad is sinds haar doorstart in 2012 alweer vier jaar bezig om de belangen van Marken en haar inwoners en bedrijven te behartigen. Vanuit het concept van werkgroepen dragen vele inwoners hun steentje bij en boeken daarbij ook tastbare resultaten. Zoals bekend is op 1 februari 2015 de Visie voor Marken op de Toekomst gepresenteerd en ook omarmd door zowel de gemeenteraad als het college van Burgemeester & Wethouders van gemeente Waterland. De Eilandraad heeft zich met die visie in

Lees meer:

Eilandraad kijkt alweer vooruit na positief besluit minister over dijkversterking

Op 8 juli 2016 heeft minister Melanie Schultz van Haegen na jarenlang overleg besloten om de dijkversterking conform het advies van de Eilandraad uit te laten voeren. Daarmee wordt er recht gedaan aan de belangen van Marken en wordt er vanaf 2019 een toekomstbestendige dijk aangelegd. Door afdoende maatregelen te nemen tegen toekomstige zettingen hoeft de omringdijk van Marken de eerste 50 jaar na aanleg niet meer versterkt te worden. Verder wordt de Zuidkade (Kruis-Vuurtoren) op verzoek van de

Lees meer:

Schultz: Marken komende 50 jaar veilig met buitenwaarts versterkte dijk

Rijkswaterstaat 8 juli 2016

De dijkversterking die het eiland Marken de komende 50 jaar moet beschermen tegen overstromingen, komt buitenwaarts aan de Zuidkade te liggen. De dijk wordt aan de buitenkant van de huidige dijk versterkt, zodat geen grond hoeft te worden aangekocht en het unieke karakter van Marken behouden blijft.


De dijk aan de Westkade wordt binnen het huidige profiel verbeterd. Met het voorkeursbesluit dat minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft genomen,

Lees meer:

Een nieuwe dijk voor Marken die niet verzakt

Noordhollands Dagblad 8-7-2016

Johan Moes

MARKEN - Het zuidelijk deel van de omringdijk rond Marken krijgt een geheel nieuwe dijk voor de bestaande. De nieuwe dijk komt op een stevige ondergrond, waardoor hij in elk geval vijftig jaar lang niet mag zakken.

Dat heeft minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu besloten. De nieuwe dijk, tussen de vuurtoren en de verbindingsdijk, komt tegen de bestaande aan te liggen. Marken wordt daardoor in feite iets groter.

De bedoeling is

Lees meer: