Dijkversterking Marken: uitvoeringswerkzaamheden grondonderzoek.

Rijkswaterstaat start in 2020 met de dijkversterking op Marken. In voorbereiding hierop wordt grondonderzoek uitgevoerd. Dit grondonderzoek wordt uitgevoerd op:

• de kruin van de West- en Zuidkade, de kade rond de haven en de Rozewerf.
• de agrarische percelen direct grenzend aan de dijk.
• het

Lees meer:

Dijkversterking Marken: woningen krijgen bouwkundige opname

Rijkswaterstaat start in 2020 met de dijkversterking op Marken. Woningen die in de invloedssfeer van de werkzaamheden staan, krijgen in maart of april een bouwkundige opname. Rijkswaterstaat heeft hiervoor Ingenieursbureau Boorsma opdracht gegeven. Zij voeren de opnamen uit in samenwerking met

Lees meer:

Rondschrijven Februari 2018

Laat uw stem horen tijdens het verkiezingsdebat op dinsdag 6 maart 2018 in Het Trefpunt 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. organiseert Omroep PIM drie verkiezingsdebatten waarvan één op Marken. De politici zullen hier duidelijk stelling moeten nemen op de

Lees meer:

Schriftelijk advies dijkversterking en meekoppelkansen Marken

Op 15 januari 2018 heeft Rijkswaterstaat (RWS) samen met de gemeente, HHNK en de provincie Noord-Holland de plannen voor de dijkversterking Marken en bijbehorende meekoppelkansen gepresenteerd in Het Trefpunt. Op basis van de reacties die avond, en overleg met de Eilandraad, heeft RWS recent

Lees meer:

Hoogheemraadschap pakt asfaltwegen op Marken aan

Nadat provincie Noord-Holland eind 2017 de verbindingsweg Monnickendam – Marken heeft geasfalteerd, gaat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vanaf 19 maart 2018 aan de slag met alle asfaltwegen binnen Marken. Aannemer Ooms Construction BV gaat deze werkzaamheden uitvoeren en heeft de

Lees meer:

Initiatief van de Werkgroep Toerisme

Namens de Eilandraad wil de werkgroep Toerisme inzicht krijgen in de ervaringen die u heeft als bewoner met het toenemende toerisme op Marken.

Bijgaand inlegvel komt in week 7 bij de bewoners thuis. Het gaat over een nieuw initiatief van de Werkgroep Toerisme van de Eilandraad.

Aan het begin van het

Lees meer:

Eilandraad: Opbrengst parkeerterrein naar Marken

Het Noordhollands Dagblad  07-02-2018

De Eilandraad Marken blijft erop hameren dat de inkomsten van het grote parkeerterrein op het eiland ten goede moeten komen aan Marken zelf. Het moet een zogenoemde doelbelasting worden, vindt de Eilandraad.

De Eilandraad heeft een paar jaar geleden een

Lees meer:

Eilandraad krijgt 2.250 euro voor Zorgplan Marken

Een levensloopbestendig Marken waar bewoners van geboorte tot overlijden wonen en leven en waar alleen specialistische zorg buiten Marken plaatsvindt. Dat is waar de Eilandraad naar streeft. De werkgroep Welzijn en Medische Zorg van de Eilandraad timmert hiervoor al geruime tijd aan de weg. Er is

Lees meer: