Woonwensen onderzoek Marker Jongeren t/m 27 jaar

In maart 2018 is bekend geworden dat de jongerenwoningen aan de Hoogkamplaan tot maximaal november 2020 verhuurd worden door Woonzorg. Na deze datum komen de jongeren die er nu wonen op straat te staan. Dit is voor Marken en de Marker jeugd een groot probleem, mede omdat er op dit moment ook nog 22

Lees meer:

Vrijwilligers groencontainer

Wij zijn opzoek naar beheerders voor de Groencontainer. Wil jij ons team komen versterken één of twee keer per jaar op de zaterdagochtend van 11 tot 13.00 uur? Met elkaar kunnen we deze voorziening voor Marken in stand houden!! Heb je interesse stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd

Lees meer:

Nieuwe Werkgroep Verkeer van start, o.a. rond doorrijd-probleem

De Eilandraad heeft een nieuwe Werkgroep Verkeer. Deze gaat aan de slag met enkele zaken die aandacht vragen, zoals doorrijden door bezoekers (niet zijnde bezoekers van inwoners met bezoekersontheffing), zwaar verkeer en pakketbezorgverkeer in de oude kern. Wat het doorrijden door bezoekers betreft,

Lees meer:

Bodemonderzoek in de haven van Marken van 19-21 september

Rijkswaterstaat onderzoekt in het kader van de dijkversterking van 19 tot en met 21 september de draagkracht van de bodem in de haven. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanaf pontons op het water. Het vindt plaats tussen 7 uur ’s ochtends en 4 uur ’s middags. Dit geeft mogelijk beperkt hinder voor de

Lees meer:

Zienswijze Ontwerp-Omgevingsvisie 2050 provincie Noord-Holland

De Ontwerp-Omgevingsvisie 2050 van provincie Noord-Holland lag van 18 juni tot en met 30 juli 2018 ter inzage voor zienswijzen. Deze omgevingsvisie is tot stand gekomen na een uitbereid participatietraject van bijna 2 jaar met inwoners, andere overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en

Lees meer:

Niet meer fietsen op Zuidkade

Rijkswaterstaat

 Vanaf heden mag niet meer gefietst worden op het fietspad op de Zuidkade.

Het fietspad vertoont gebreken. Dat kan gevaarlijke situaties voor fietsers opleveren. Rijkswaterstaat gaat een hele nieuwe dijk inclusief fietspad aanleggen (verwachte start in 2020) en investeert

Lees meer:

Toeristenauto’s blijven probleem

Noordhollands Dagblad 15-08-2018

MARKEN Het illegaal doorrijden op Marken door onbevoegden, die op het voormalige eiland parkeren, blijft de gemoederen bezig houden in het dorp. Maatregelen om te voorkomen dat toeristen het eiland oprijden in plaats van hun auto stallen op het grote parkeerterrein

Lees meer:

Gemeente volgt advies Eilandraad over Bukdijk

Sinds begin 2014 wordt er gesproken over de Bukdijk. Dit begon met een initiatief van de Stadsraad Monnickendam. Zij stelde voor om ten behoeve van de pleziervaart een doorsteek in de Bukdijk te maken zodat de havens van Marken en Monnickendam beter bereikbaar worden. Dit zou vooral goed zijn voor

Lees meer: