Marken ontruimd bij rampenoefening

Noordhollands Dagblad 05-04-2016

Johan Moes

Hulpverleningsinstanties op en buiten Marken werken aan een grootschalige rampenoefening, waarbij een deel van het voormalige eiland wordt geëvacueerd.

Het gaat om een oefening voor hulpverlening bij een grote overstroming van Marken, waaraan zo veel mogelijk eilandbewoners mee moeten doen. Als het even kan minimaal enkele honderden.

De oefening is gepland voor 2 en 3 november, zegt Jaap Boes van de Eilandraad Marken, die nauw betrokken is bij de

Lees meer:

Onderstaand financieel verslag van de Eilandraad over het jaar 2015 is ondertussen goedgekeurd door de kascontrolecommissie en wordt nader toegelicht tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandraad op maandag 6 juni 2016. U kunt dit verslag, samen met voorgaande verslagen, ook vinden onder de knop “Doel website” en dan “Financieel verslag”. 

Lees meer:

Goed bezochte Inventarisatie avond

Ca. 80 personen waren afgelopen maandag 21 maart jl. aanwezig bij de inventarisatie avond woonwensen 60 plussers.
De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter die nogmaals het doel van de avond benadrukte, hierna volgende het voorstellen van de werkgroepen Wonen en Welzijn en Medische zorg, die mede namens het bestuur van de Eilandraad, deze vergadering verzorgde.


Tijs Klaver gaf een kort verslag van het onderzoek van de werkgroep Wonen tussen januari 2014 en januari 2015. Conclusie van die

Lees meer:

Eilandraad wil geen opening in de Bukdijk

Tijdens de raadsvergadering van 10 maart 2016 is naar aanleiding van een inspreekreactie, en agendering door de VVD, de toekomst van de Bukdijk besproken. Daar kwam onder andere een oud idee uit 2014 weer boven tafel. Daarin pleitte de Stadsraad Monnickendam voor een opening in de loze dijk die van Marken richting Volendam loopt. Belangrijkste argument was toen (en is dat nog steeds) een betere bereikbaarheid van de haven van Marken en Monnickendam voor de watersporters en daarmee een

Lees meer:

Hoe blijft Marken bereikbaar tijdens reconstructie N 518?

In vervolg op het besluit van Provincie Noord-Holland (PNH) om toch geen 60 km/uur en drempels toe te passen op de N 518 van Monnickendam naar Marken (zie bijgaande brief van PNH), wordt er nu hard gewerkt aan de voorbereiding van de daadwerkelijke onderhoudsbeurt en reconstructie.

De Eilandraad is hier actief bij betrokken en zoekt mensen die mee willen denken over hoe PNH tijdens de uitvoering Marken bereikbaar kan houden. Afgesproken is om op 11 april 2016 vanaf 19.30 uur een werkatelier te

Lees meer:

Agenda Inventarisatie avond woonwensen 60-plussers

Afgelopen week hebben alle inwoners van Marken een uitnodiging ontvangen voor de inventarisatie-avond woonwensen 60-plussers.
Je zal je afvragen waarom een uitnodiging aan alle inwoners? De reden hiervan is dat wij willen dat er zoveel mogelijk over gesproken wordt door oud én jong en dat iedereen doordrongen is van de effecten van doorstroming in de woningen.


Uit onderzoek blijkt dat 1/3 van alle woningen op Marken bewoond worden door ouderen waarvan een deel graag zou willen verhuizen

Lees meer:

Er is meer nodig dan alleen verbouwen

Noordhollands Dagblad 04-03-2016

Johan Moes

Opvallend nieuws deze week van het Waterlandse CDA. De partij pleit voor circa vijftig nieuwe woningen op niet gebruikte grond van de voetbalclub op Marken. Maar er is meer mogelijk, zegt de partij. Op diverse andere locaties op het voormalige eiland zien de christendemocraten ruimte voor nog eens enkele tientallen extra woningen.

Marken vergrijst. En niet zo’n beetje ook. Diverse onderzoeken wijzen dat uit. En er lijkt voorlopig geen einde aan

Lees meer:

Woningbouw op voetbalveld

Noordhollands Dagblad 03-03-2016

Johan Moes

Op twee voetbalvelden van Sportvereniging Marken kunnen gefaseerd vijftig woningen worden gebouwd. Betaalbaar en speciaal voor starters, jonge gezinnen en senioren.

Daarmee kan de leefbaarheid op het voormalige eiland voor een belangrijk deel worden behouden.

Met dat plan komt het CDA in de gemeente Waterland. De partij heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke bouwlocaties op Marken nadat de gemeenteraad in januari een streep zette door de

Lees meer: