Eilandraad dient 10 speerpunten in bij gemeente Waterland

Op 1 februari 2015 heeft de Eilandraad haar Visie voor Marken op de Toekomst bij gemeente Waterland ingediend (zie knop “Toekomstvisie’). Er is toen ook een actie- en wensenlijst voor de gemeente meegestuurd (zie pdf onderaan dit bericht). Nu drie jaar later, en aan de vooravond van een nieuwe

Lees meer:

Donateurs steunen Eilandraad ruimhartig

De Eilandraad draait financieel op de jaarlijkse bijdrage van gemeente Waterland (ruim 500 euro per jaar), donateurs en incidentele (project)sponsoring.
Alleen wanneer het operationele saldo daar aanleiding toe geeft, vraagt de Eilandraad elk huishouden op Marken om een vrijwillige bijdrage.
Eind

Lees meer:

Kerstboomverbranding Marken gaat zaterdag 6 januari 2018 gewoon door!

Gemeente Waterland heeft recent aangegeven te stoppen met het organiseren van kerstboomverbrandingen, waaronder die op Marken. In plaats daarvan kunnen kerstbomen op dinsdag 9 januari tussen 15.00 en 16.30 uur worden afgegeven bij de oude gemeentewerf (Boxenring 39a Marken). De bomen gaan, net zoals

Lees meer:

Compromis parkeren bij Deen lijkt in zicht

Onlangs heeft gemeente Waterland via borden duidelijk gemaakt dat parkeren bij de ingang van Deen alleen is voorbehouden aan vergunninghouders ‘Parkeren Marken’. Klanten van Deen van buiten Marken, maar ook marker klanten zonder parkeervergunning, mogen daar dus niet parkeren. Deen heeft hierover

Lees meer:

Provincie gaat aan de slag met restpunten N518

De nieuw geasfalteerde N518 is alweer een maand in gebruik, maar nog niet helemaal naar wens. Tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandraad (27 november jl.) zijn diverse vragen besproken. In vervolg daarop heeft de Eilandraad gesproken met Provincie Noord-Holland met onderstaand resultaat.

Wanneer

Lees meer:

Veel nieuws tijdens Openbare Vergadering Eilandraad

Op maandag 27 november 2017 was de halfjaarlijkse Openbare Vergadering van de Eilandraad. De opkomst viel wat tegen, wellicht had dit met het slechte weer te maken. Er was overigens wel veel nieuws te melden; vooral ook voor (oudere) jongeren. Die doelgroep bezoekt helaas maar weinig de openbare

Lees meer:

Uitnodiging openbare vergadering 27 november 2017

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
OPENBARE VERGADERING
op maandag 27 november 2017
Locatie: Het Trefpunt
Aanvang: 20.00 uur, Zaal open vanaf: 19.30 uur

Agenda

  1. Opening en mededelingen van de voorzitter
  2. Bestuursaangelegenheden:
    • Aftreden bestuurslid Elbert Uithuisje
    • Aftredend per

Lees meer:

Met een bijdrage aan de Eilandraad, draagt u bij aan de leefbaarheid van Marken

Eind 2013 is de Eilandraad, een jaar na de doorstart in 2012, ruimhartig financieel gesteund door de inwoners van Marken. Ook zijn er inwoners die in de jaren daarna zonder betalingsverzoek geld hebben overgemaakt. Wij hebben de afgelopen vier jaar dit geld naar eer en geweten besteed. Zie hiervoor

Lees meer: