Rondschrijven april 2016

Overleg met gemeente Waterland
Op dit moment zijn er vele onderwerpen aan de orde van gemeente Waterland zoals een eventueel waterstanden kunstwerk op het parkeerterrein, het nieuwe maaibeleid van de gemeente, initiatieven op de Bukdijk waar de gemeente onderzoek naar doet, het voornemen om de dam bij de Minnebuurt en de zwemsteiger bij de Vuurtoren te verwijderen, een proef om inrijden en parkeren voor bezoekers van inwoners goedkoper en gemakkelijker te maken en de meekoppelkansen binnen de

Lees meer:

CDA-plan Marken als ei van Columbus

Noorhollands Dagblad 16-04-2016

Johan Moes

MARKEN - De ideeën van het CDA voor woningbouw op Marken zijn het ei van Columbus voor het voormalige eiland als het gaat om het tegengaan van de vergrijzing en behoud van de leefbaarheid. Althans, in de ogen van de gemeenteraad van Waterland. De raadsleden schaarden zich deze week unaniem en dolenthousiast achter de ideeën en willen dat ze zo snel mogelijk worden gerealiseerd.

De term ’ei van Co­lum­bus' is in het

Lees meer:

Gemeente Waterland studeert op parkeerregels Marken

Noordhollands Dagblad 16-04-2016

Johan Moes

MARKEN - De gemeente Waterland doet op dit moment onderzoek naar de parkeerregels op Marken. Er zijn situaties waarvan bewoners en bezoekers niet weten wat wel en niet mag en waarbij ook de gemeente zelf zich op het achterhoofd krabt. Daardoor kan zij haar controlerende buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) niet de juiste instructies geven.

De algemene regel is dat alleen bewoners van het voormalige eiland een vergunning krijgen om dagelijks

Lees meer:

’Vaart maken met woningbouw op Marken’

Noordhollands Dagblad 12-04-2016

Johan Moes

MARKEN - Niet langer wachten. Nu snel besluiten nemen over nieuwe woningen op Marken zodat tussen nu en uiterlijk twee jaar de eerste paal de grond in kan. De noodzaak daartoe is dringender dan ooit.

Die oproep doet de Eilandraad Marken aan de Waterlandse politiek op de vooravond van de raadsvergadering waarin woningbouw op het voormalige eiland opnieuw op de agenda staat. Deze keer gaat het om het voorstel van het CDA om te onderzoeken op welke

Lees meer:

Verbeteringen rond parkeren en inrijden Marken weer een stap verder met parkeerautomaten

De Eilandraad vraagt al geruime tijd aandacht bij gemeente Waterland voor knelpunten rond het parkeerterrein en het inrijden en parkeren binnen Marken. Van daaruit heeft de gemeente diverse maatregelen genomen om het doorrijden van toeristen tegen te gaan, waaronder het aanpassen van verkeersborden. Het oude onderbord in meerdere talen is bijvoorbeeld weer teruggeplaatst en het grote blauwe aankondigingsbord naar voren geplaatst.
Omdat veel toeristen blijkbaar toch eerst willen kijken of ze echt

Lees meer:

Marken ontruimd bij rampenoefening

Noordhollands Dagblad 05-04-2016

Johan Moes

Hulpverleningsinstanties op en buiten Marken werken aan een grootschalige rampenoefening, waarbij een deel van het voormalige eiland wordt geëvacueerd.

Het gaat om een oefening voor hulpverlening bij een grote overstroming van Marken, waaraan zo veel mogelijk eilandbewoners mee moeten doen. Als het even kan minimaal enkele honderden.

De oefening is gepland voor 2 en 3 november, zegt Jaap Boes van de Eilandraad Marken, die nauw betrokken is bij de

Lees meer:

Onderstaand financieel verslag van de Eilandraad over het jaar 2015 is ondertussen goedgekeurd door de kascontrolecommissie en wordt nader toegelicht tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandraad op maandag 6 juni 2016. U kunt dit verslag, samen met voorgaande verslagen, ook vinden onder de knop “Doel website” en dan “Financieel verslag”. 

Lees meer:

Goed bezochte Inventarisatie avond

Ca. 80 personen waren afgelopen maandag 21 maart jl. aanwezig bij de inventarisatie avond woonwensen 60 plussers.
De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter die nogmaals het doel van de avond benadrukte, hierna volgende het voorstellen van de werkgroepen Wonen en Welzijn en Medische zorg, die mede namens het bestuur van de Eilandraad, deze vergadering verzorgde.


Tijs Klaver gaf een kort verslag van het onderzoek van de werkgroep Wonen tussen januari 2014 en januari 2015. Conclusie van die

Lees meer: