Loon naar werken voor Eilandraad in het belang van Marken

De Eilandraad is sinds haar doorstart in 2012 alweer vier jaar bezig om de belangen van Marken en haar inwoners en bedrijven te behartigen. Vanuit het concept van werkgroepen dragen vele inwoners hun

Lees meer:

Eilandraad kijkt alweer vooruit na positief besluit minister over dijkversterking

Op 8 juli 2016 heeft minister Melanie Schultz van Haegen na jarenlang overleg besloten om de dijkversterking conform het advies van de Eilandraad uit te laten voeren. Daarmee wordt er recht gedaan aan

Lees meer:

Schultz: Marken komende 50 jaar veilig met buitenwaarts versterkte dijk

Rijkswaterstaat 8 juli 2016

De dijkversterking die het eiland Marken de komende 50 jaar moet beschermen tegen overstromingen, komt buitenwaarts aan de Zuidkade te liggen. De dijk wordt aan de

Lees meer:

Een nieuwe dijk voor Marken die niet verzakt

Noordhollands Dagblad 8-7-2016

Johan Moes

MARKEN - Het zuidelijk deel van de omringdijk rond Marken krijgt een geheel nieuwe dijk voor de bestaande. De nieuwe dijk komt op een stevige ondergrond,

Lees meer:

Informatie over Crisisoefening Waterwolf op Marken

Op woensdag 2 en donderdag 3 november 2016 vindt er een grootschalige crisisoefening plaats op Marken: ‘Crisisoefening Waterwolf’. Om goed voorbereid te zijn op een eventuele toekomstige

Lees meer:

Geef maandagavond  27 juni uw mening over inrijden/parkeren op Marken

Gemeente Waterland organiseert maandag 27 juni 2016 van 19.00 uur tot 20.30 uur in Het Trefpunt een inloopavond over inrijden/parkeren op Marken. Dit in vervolg op inspreekreacties van diverse

Lees meer:

Motie aanpassen handhaving Inrijden-Parkeren na massaal inspreken Marken

Tijdens de raadsvergadering van 2 juni 2016 spraken in totaal acht Markers in waaronder de Eilandraad (zie pdf hieronder). Doel was de gemeente ervan te overtuigen dat het zo niet verder kan met 100%

Lees meer:

Marken zegt: ’Dit kan toch niet waar zijn?’

Noordhollands Dagblad 3-06-2016

Johan Moes

’Burgertje pesten’, klinkt het op Marken. En ’ondernemertje pesten’. Met hernieuwde handhaving van oude regels voor parkeren en

Lees meer: