Eilandraad Marken heeft nieuwe voorzitter!

Tijdens de openbare vergadering van 17 juni jl. is de nieuwe voorzitter van de Eilandraad gepresenteerd: Cees van Altena! Cees neemt per direct het voorzittersstokje van Henk Zeeman over. Welkom Cees! We zijn blij dat hij het bestuur met zijn kennis, kunde en ervaring (wederom) komt versterken en

Lees meer:

’Woningen voor jeugd’

Noordhollands Dagblad 18-06-2019

PvdA en GroenLinks: Waterland moet Hoogkamplaan op Marken kopen

De gemeente Waterland moet alles in het werk stellen om de grond en de kleine dijkwoninkjes aan de Hoogkamplaan op Marken in eigendom te krijgen. Dat is de beste manier om ervoor te zorgen dat de

Lees meer:

Brandweer VR Experience

Beste inwoner van Marken,


Brand. Iets waar we liever niet aan denken. Want zelfs een kleine brand kan al veel schade en leed veroorzaken. Toch is het een belangrijk onderwerp om bij stil te staan.


De historische buurten op Marken kenmerken zich door houten huizen die vaak dicht op elkaar zijn

Lees meer:

Watersysteemanalyse breekpunt in zienswijze Eilandraad

De Eilandraad heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp-projectplan Waterwet Dijkversterking Marken. De meeste punten betreffen zaken die naar mening van de Eilandraad onvoldoende zijn verwoord in het ontwerp-projectplan. Het gaat vooral over het aanscherpen en formeel vastleggen van wat

Lees meer:

Alternatief plan Eilandraad parkeren Hogedijk

Bewoners van vooral Buurt IV, Zuidelijke Haven en Melisvennen parkeren op de Hogedijk en dat is ook toegestaan (zie hieronder tekening bestaande situatie). De situatie bij de Hogedijk gaat echter over enkele jaren veranderen vanwege de dijkversterking. Het officiële zwemstrand komt daarbij

Lees meer:

Nieuwsbrief Eilandraad Marken juni 2019

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
OPENBARE VERGADERING
op maandag 17 juni 2019
Locatie: Het Trefpunt
Aanvang: 20.00 uur, Zaal open vanaf: 19.00 uur

“Een woningbrand overkomt mij niet.” Dat denken veel mensen. Toch rukt de brandweer jaarlijks vele malen uit voor woningbranden.

Lees meer:

In de afgelopen twee maanden heeft de Eilandraad bij gemeente Waterland uitgebreid aandacht gevraagd voor het behoud van leefbaarheid op Marken. De focus ligt daarbij op het op Marken realiseren van een kleinschalige zorgaccommodatie, ouderenwoningen en (tijdelijke) jongerenwoningen. Dit uiteraard

Lees meer:

Promotiefilm dijkversterking Marken en illustraties

Rijkswaterstaat heeft een promotiefilm gemaakt over de dijkversterking Marken. Hierin komen onder meer Jacob Zeeman en Sijmon Zondervan aan het woord. Jacob als voorzitter van de werkgroep dijkversterking van de Eilandraad en Sijmon als lid van die werkgroep en als lid van de KNRM. Het ontwerp is

Lees meer: