Ambulance toch op tijd op Marken tijdens werk N518?

Zoals bekend gaat provincie Noord-Holland (PNH) samen met aannemer Van Gelder van 2 oktober tot en met 1 november de weg tussen Monnickendam en Marken (N518) deels verbreden en volledig voorzien van nieuw asfalt. Omdat daardoor de aanrijtijd van de ambulance voor Marken toeneemt, zijn er extra maatregelen nodig. Als Eilandraad hebben wij daarom geëist dat er tijdens de gehele uitvoeringsperiode een ambulance beschikbaar is op de post Monnickendam. Deze kan uiteraard ook uitrukken voor andere

Lees meer:

Werk aan N518 vertraagt ambulance naar Marken

Provincie Noord-Holland (PNH) gaat samen met aannemer Van Gelder van 2 oktober tot en met 1 november aan de slag met de N 518. Daarbij wordt deze weg tussen Monnickendam en het Kruis bij Marken deels verbreed en volledig voorzien van nieuw asfalt. Dit kan uiteraard niet zonder overlast voor het verkeer worden uitgevoerd.

PNH heeft ervoor gekozen om alleen op doordeweekse dagen tussen 20.00 en 5.00 uur te werken en de weg dan volledig af te sluiten. Uit tellingen blijkt dat in die periode slechts

Lees meer:

Rondschrijven juli 2017

Deen Marken komende twee jaar nog niet in gevaar
Er zijn vergevorderde plannen om nabij de oude kern van Monnickendam (Galgeriet) een supermarkt te vestigen die naar verwachting over een jaar haar deuren opent. Supermarktketen Deen had daarop aangegeven haar vestigingen op Marken en aan de Graaf Willemlaan in Monnickendam te moeten sluiten. Vanuit de Eilandraad hebben wij dit nieuws vanzelfsprekend gevolgd en is er met diverse betrokken partijen gesproken. Ondertussen heeft vastgoedmanager Jan

Lees meer:

Uitnodiging openbare vergadering 26 juni 2017

 

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
OPENBARE VERGADERING
op maandag 26 juni 2017
Locatie : Het Trefpunt
Aanvang: 20.00 uur, Zaal open vanaf : 19.30 uur

Agenda
1. Opening

2. Presentatie en beantwoording vragen over zorgconcept Herbergier
(door ondernemersechtpaar van Herbergier Assendelft)

3. Initiatieven werkgroep Zorg en Welzijn

4. Presentatie nieuwe werkgroep Natuur en Milieu

5. Verslag werkgroep Toerisme (zie achterzijde van deze uitnodiging)

6. Bestuurlijke aangelegenheden:
-Nieuwe

Lees meer:

Rondschrijven mei 2017

Wie doet mee met werkgroep Natuur en Milieu? Aanmelden kan via Peter Grubben

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt een aantal oude wetten op dit gebied zoals de Flora- en faunawet. Ook de gevarieerde en bijzondere natuur op Marken wordt door deze wet beschermd. Denk daarbij aan ringslangen, weide- en trekvogels, maar ook aan oeverplanten zoals we die in vele kleuren kunnen zien op Marken. Vanwege voorgenomen natuurontwikkeling bij de

Lees meer:

Rondschrijven april 2017

Nieuwe huisstijl: logo moderner, strakker lettertype en zachtere kleuren
Mede dankzij onze dorpsgenoot en grafisch ontwerper Peter van Deursen hebben wij een nieuwe huisstijl. Hij koos voor een strakker lettertype, zachtere kleuren en de schaduwzijde is verdwenen. Op onze website en banners was deze verandering al per 1 januari 2017 te zien. Nu ziet u het dus ook op ons briefpapier. Ook het lettertype van de geschreven tekst is aangepast, Wij zijn overgestapt naar de moderne Helvetica. Op dit

Lees meer:

Bestratingswerkzaamheden Hoogkamplaan

De Eilandraad heeft bij de gemeente Waterland aangegeven zich zorgen te maken over het zware materieel dat gebruikt wordt voor de bestratingswerkzaamheden, zie onderstaande mail die op 17 april jl. is verzonden naar de heer Verleg (contactpersoon gemeente Waterland)
met een kopie naar de wethouder Bromet.

E-mail Eilandraad aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. d.d. 17 april 2017:

 

Geachte heer Verleg,

Op Marken worden

Lees meer:

Hoe staat het met het zorgconcept Herbergier op Marken?

Tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandraad op 28 november 2016 heeft de Eilandraad het Herbergier-concept gepresenteerd, inclusief een kansrijke locatie daarvoor nabij Wittewerf. De bedoeling is om zorgbehoevende Markers langer op Marken te laten wonen. Daarmee blijven zij onderdeel van de gemeenschap en neemt de kans op mantelzorg door op Marken wonende familie en vrienden toe. Voor meer informatie, zie ons websitebericht d.d. 1 december 2016.

Ondertussen is het zorgconcept door de

Lees meer: