Rondschrijven juli 2017

Deen Marken komende twee jaar nog niet in gevaar
Er zijn vergevorderde plannen om nabij de oude kern van Monnickendam (Galgeriet) een supermarkt te vestigen die naar verwachting over een jaar haar deuren opent. Supermarktketen Deen had daarop aangegeven haar vestigingen op Marken en aan de Graaf Willemlaan in Monnickendam te moeten sluiten. Vanuit de Eilandraad hebben wij dit nieuws vanzelfsprekend gevolgd en is er met diverse betrokken partijen gesproken. Ondertussen heeft vastgoedmanager Jan

Lees meer:

Uitnodiging openbare vergadering 26 juni 2017

 

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
OPENBARE VERGADERING
op maandag 26 juni 2017
Locatie : Het Trefpunt
Aanvang: 20.00 uur, Zaal open vanaf : 19.30 uur

Agenda
1. Opening

2. Presentatie en beantwoording vragen over zorgconcept Herbergier
(door ondernemersechtpaar van Herbergier Assendelft)

3. Initiatieven werkgroep Zorg en Welzijn

4. Presentatie nieuwe werkgroep Natuur en Milieu

5. Verslag werkgroep Toerisme (zie achterzijde van deze uitnodiging)

6. Bestuurlijke aangelegenheden:
-Nieuwe

Lees meer:

Rondschrijven mei 2017

Wie doet mee met werkgroep Natuur en Milieu? Aanmelden kan via Peter Grubben

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt een aantal oude wetten op dit gebied zoals de Flora- en faunawet. Ook de gevarieerde en bijzondere natuur op Marken wordt door deze wet beschermd. Denk daarbij aan ringslangen, weide- en trekvogels, maar ook aan oeverplanten zoals we die in vele kleuren kunnen zien op Marken. Vanwege voorgenomen natuurontwikkeling bij de

Lees meer:

Rondschrijven april 2017

Nieuwe huisstijl: logo moderner, strakker lettertype en zachtere kleuren
Mede dankzij onze dorpsgenoot en grafisch ontwerper Peter van Deursen hebben wij een nieuwe huisstijl. Hij koos voor een strakker lettertype, zachtere kleuren en de schaduwzijde is verdwenen. Op onze website en banners was deze verandering al per 1 januari 2017 te zien. Nu ziet u het dus ook op ons briefpapier. Ook het lettertype van de geschreven tekst is aangepast, Wij zijn overgestapt naar de moderne Helvetica. Op dit

Lees meer:

Bestratingswerkzaamheden Hoogkamplaan

De Eilandraad heeft bij de gemeente Waterland aangegeven zich zorgen te maken over het zware materieel dat gebruikt wordt voor de bestratingswerkzaamheden, zie onderstaande mail die op 17 april jl. is verzonden naar de heer Verleg (contactpersoon gemeente Waterland)
met een kopie naar de wethouder Bromet.

E-mail Eilandraad aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. d.d. 17 april 2017:

 

Geachte heer Verleg,

Op Marken worden

Lees meer:

Hoe staat het met het zorgconcept Herbergier op Marken?

Tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandraad op 28 november 2016 heeft de Eilandraad het Herbergier-concept gepresenteerd, inclusief een kansrijke locatie daarvoor nabij Wittewerf. De bedoeling is om zorgbehoevende Markers langer op Marken te laten wonen. Daarmee blijven zij onderdeel van de gemeenschap en neemt de kans op mantelzorg door op Marken wonende familie en vrienden toe. Voor meer informatie, zie ons websitebericht d.d. 1 december 2016.

Ondertussen is het zorgconcept door de

Lees meer:

Eilandraad denkt mee over mogelijkheden Bukdijk

Op initiatief van gemeente Waterland is de Eilandraad, samen met een aantal andere betrokkenen, zoals stichting Zon op Marken, uitgenodigd om mee te denken over de meekoppelkans Bukdijk. Dit is één van de vier benoemde meekoppelkansen uit de ‘MIRT verkenning Meerlaagsveilgheid Dijkversterking Marken’. De Bukdijk is verder meerdere malen onderwerp van gesprek geweest in de gemeenteraad. Daarbij ging het vooral over een eventuele doorsteek voor de pleziervaart. Verder

Lees meer:

Handhaven parkeren Marken niet per 1 april

Het is geen 1 april grap, maar het weer streng handhaven op parkeervergunningen start niet op 1 april. Gemeente Waterland heeft, onder andere na een verzoek van de Eilandraad daartoe, terecht besloten pas te zullen gaan handhaven nadat alle aanvragen uit de maand maart zijn afgehandeld. Op de gemeentepagina in Ons Streekblad van 30 maart 2017 staat hierover het volgende:

‘Momenteel zijn wij druk bezig met het verwerken van de laatste 150 – 200 aanvragen voor parkeervergunningen en

Lees meer: