Bewoners en Toerisme

Zo gaan we het doen! 

Per 15 maart wordt het nr. 06-87167336 geopend waar iedereen die wat minder prettige ervaringen omtrent toerisme wil delen met de werkgroep toerisme via WhatsApp,
Let op dit nr. wordt niet gebruikt voor telefoonverkeer

Wat verwachten wij van u/jou?
• Een duidelijke omschrijving van de locatie en situatie
• Een of meerdere duidelijke foto’s of een filmpje
• Een eventuele oplossing
• Een e-mailadres waarop u/jij te bereiken bent

 

Mocht er overlast veroorzaakt worden

Lees meer:

Tijden stremming bus Minnebuurt vanwege werkzaamheden Walandweg

Maandag 19 maart start aannemer Ooms Construction in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met asfaltonderhoud op Marken. In verband met de voorspelde vorst, starten de werkzaamheden pas om ca. 10:00 uur. Dit in verband met mogelijke bevriezing van de waterleidingen van de asfaltfrees en veeg-zuigwagen. Vooralsnog heeft dit geen invloed op de verdere planning van de werkzaamheden, zoals deze zijn aangekondigd in de huis aan huis bewonersbrief van fa. Ooms.

Met de busdienst

Lees meer:

Dijkversterking Marken: uitvoeringswerkzaamheden grondonderzoek.

Rijkswaterstaat start in 2020 met de dijkversterking op Marken. In voorbereiding hierop wordt grondonderzoek uitgevoerd. Dit grondonderzoek wordt uitgevoerd op:

• de kruin van de West- en Zuidkade, de kade rond de haven en de Rozewerf.
• de agrarische percelen direct grenzend aan de dijk.
• het Markermeer, de Gouwzee en in de haven.

Het grondonderzoek bestaat uit het uitvoeren van sonderingen en boringen. Voor een sondering wordt een metalen staaf met kracht in de grond gedreven. De kracht die

Lees meer:

Dijkversterking Marken: woningen krijgen bouwkundige opname

Rijkswaterstaat start in 2020 met de dijkversterking op Marken. Woningen die in de invloedssfeer van de werkzaamheden staan, krijgen in maart of april een bouwkundige opname. Rijkswaterstaat heeft hiervoor Ingenieursbureau Boorsma opdracht gegeven. Zij voeren de opnamen uit in samenwerking met Hanselman Groep. De adressen waar het om gaat, ontvangen een brief van Hanselman en Boorsma met informatie over het maken van een afspraak voor de bouwkundige opname en een enquête over de bouwgeschiedenis

Lees meer:

Rondschrijven Februari 2018

Laat uw stem horen tijdens het verkiezingsdebat op dinsdag 6 maart 2018 in Het Trefpunt 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. organiseert Omroep PIM drie verkiezingsdebatten waarvan één op Marken. De politici zullen hier duidelijk stelling moeten nemen op de vraagstukken die nu en in de komende vier jaar spelen in onze regio. Blijft Waterland zelfstandig of moeten we fuseren? Moet er iets gedaan worden aan het parkeerbeleid? Hoe zit het met de voortgang van

Lees meer:

Schriftelijk advies dijkversterking en meekoppelkansen Marken

Op 15 januari 2018 heeft Rijkswaterstaat (RWS) samen met de gemeente, HHNK en de provincie Noord-Holland de plannen voor de dijkversterking Marken en bijbehorende meekoppelkansen gepresenteerd in Het Trefpunt. Op basis van de reacties die avond, en overleg met de Eilandraad, heeft RWS recent twee belangrijke documenten opgeleverd. Dit betreft de Bestuurlijke notitie MIRT-Planuitwerking Dijkversterking Marken en de Uitwerking van de meekoppelkansen Marken ( zie pdf hieronder ). Deze zijn ter

Lees meer:

Hoogheemraadschap pakt asfaltwegen op Marken aan

Nadat provincie Noord-Holland eind 2017 de verbindingsweg Monnickendam – Marken heeft geasfalteerd, gaat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vanaf 19 maart 2018 aan de slag met alle asfaltwegen binnen Marken. Aannemer Ooms Construction BV gaat deze werkzaamheden uitvoeren en heeft de werkzaamheden vooraf besproken met de Eilandraad. Helaas zijn daarbij niet al onze wensen ingewilligd. Het doorrijden van de busdienst naar de Minnebuurt tijdens werkzaamheden aan de Walandweg bleek

Lees meer:

Initiatief van de Werkgroep Toerisme

Namens de Eilandraad wil de werkgroep Toerisme inzicht krijgen in de ervaringen die u heeft als bewoner met het toenemende toerisme op Marken.

Bijgaand inlegvel komt in week 7 bij de bewoners thuis. Het gaat over een nieuw initiatief van de Werkgroep Toerisme van de Eilandraad.

Aan het begin van het seizoen week 17/18 zal een reminder volgen waarop aangegeven staat hoe en per wanneer er gereageerd kan worden. Alle bevindingen willen wij verzamelen om zo een goed beeld te krijgen van de

Lees meer: